Clarithromycin "Teva"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Clarithromycin "Teva" påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Ingen karantæne ved tapning af plasma til f...

Clarithromycin "Teva" bruges mod

Clarithromycin "Teva" er et antibiotikum. Makrolid.  

 

Clarithromycin "Teva" anvendes til behandling af:  

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af clarithromycin, fx:
 • Mavesår i kombination med andre lægemidler, idet en infektion med bakterien Helicobacter pylori kan være en medvirkende årsag til mavesåret.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Clarithromycin "Teva"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  250 mg og 500 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  250 mg og 500 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  250 mg og 500 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

Dosis afhænger af infektionens art og sværhedsgrad.   

   

Voksne og børn over 12 år   

 • Sædvanligvis 250 mg 2 gange i døgnet.
 • Ved alvorlige infektioner kan dosis fordobles til 500 mg 2 gange i døgnet.

Doseringen afhænger af typen samt sværhedsgraden af infektionen og skal vurderes af lægen i hvert enkelt tilfælde.   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Svamp i munden Smagsforstyrrelser
Leverpåvirkning
Hovedpine
Søvnløshed
Hududslæt, Øget svedtendens
Afslapning af karrenes muskler
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Ekstra hjerteslag, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop
Høretab, Tinnitus
Mundbetændelse Betændelse i mavens slimhinde, Betændelse i mave-tarmkanalen, Betændelse på tungen, Forstoppelse, Mundtørhed, Oppustethed, Smerter i den nederste del af endetarmen, Sure opstød
Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed, Utilpashed
Leverbetændelse, Ophobning af galde
Overfølsomhed Nældefeber
Infektioner, Svampeinfektion
Påvirkning af ekg Forhøjet urinstof og kreatinin i blodet
Nedsat appetit
Muskelkramper Muskelsmerter, Muskelstivhed
Bevidsthedstab, Rysten, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Angst, Nervøsitet, Søvnighed
Betændelse i skeden Brystsmerter
Astma Næseblod
Betændelse i huden, Betændelse i hudens dybere lag, Eksem Hudkløe, Plettet udslæt med fortykkelse af huden
Blodprop i lungerne
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjertebanken
Synsforstyrrelser
Betændelse i bugspytkirtlen, Tyktarmsbetændelse Misfarvning af tænder og tunge
Dårligt fungerende lever Gulsot
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Hæmning af blodets evne til at størkne, Øget blødningstendens
Kramper, Muskelsygdom, Nedbrydning af muskelvæv
Ændring i hudens følesans
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Manier, Psykoser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop Unormale drømme
Betændelsestilstand i nyren, Påvirkning af nyrerne Misfarvning af urinen
Manglende lugtesans, Ændret lugtesans
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Rosen Acne

Det skal du vide, når du tager Clarithromycin "Teva"

Hvornår må du ikke tage Clarithromycin "Teva"

Hvornår må du ikke tage Clarithromycin "Teva"

Clarithromycin "Teva" bør ikke anvendes ved:   Ove...

Clarithromycin "Teva" bør ikke anvendes ved:   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Clarithromycin "Teva" skal anvendes med forsigtighed:...

Clarithromycin "Teva" skal anvendes med forsigtighed:   

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Clarithromycin "Teva" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Alvorligt hjertesvigt.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved samtidig meget dårligt fungerende lever og dårligt fungerende nyrer.
   

Anden medicin sammen med Clarithromycin "Teva"

Anden medicin sammen med Clarithromycin "Teva"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Clarithromycin "Teva" må ikke tages, hvis du er i behandling med:
  • Cabergolin (middel til bl.a. hæmning af mælkeproduktion)
  • Colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • Domperidon (mave- og tarmmiddel)
  • Ergotamin (middel mod migræne)
  • Lomitapid (kolesterolsænkende middel)
  • Midazolam oral opløsning (sovemiddel)
  • Midler ved organtransplantation (ciclosporin og tacrolimus)
  • Ticagrelor (blodpladehæmmende middel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, simvastatin)
  • Visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin).
 • Clarithromycin "Teva" kan øge virkningen af en række lægemidler, fx:
  • Carbamazepin (epilepsimiddel)
  • Digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • Fentanyl (smertestillende middel)
  • Loratadin (middel mod allergi)
  • Sovemidler (midazolam og triazolam)
  • Theophyllin (astmamiddel)
  • Visse midler mod afstødning af organer efter transplantationer (sirolimus, tacrolimus)
  • Visse svampemidler (fluconazol, itraconazol)
  • Warfarin (blodfortyndende).
 • Clarithromycin "Teva" forlænger virkningstiden for methylprednisolon (binyrebarkhormon) væsentligt.
 • Hvis du er i behandling med verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), skal du være opmærksom på risikoen for hjertebivirkninger.
 • Ved samtidig brug af clopidogrel (blodpladehæmmende middel) vil din læge sandsynligvis øge dosis af clopidogrel.
 • Der er øget risiko for blødninger ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (apixaban, dabigatran, rivaroxaban).
 • Zidovudin (middel mod HIV) og Clarithromycin "Teva" bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin (celledræbende middel) er der øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
 • Samtidig brug af fluoxetin (middel mod depression) kan give psykiske bivirkninger.
 • Clarithromycin "Teva" kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. To studier...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

To studier har vist, at der kan være en øget risiko for spontan abort, hvis du har fået midlet inden for de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Clarithromycin "Teva"

Alkohol og Clarithromycin "Teva" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Clarithromycin "Teva" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

Dosis afhænger af infektionens art og sværhedsgrad.  

  

Voksne og børn over 12 år  

 • Sædvanligvis 250 mg 2 gange i døgnet.
 • Ved alvorlige infektioner kan dosis fordobles til 500 mg 2 gange i døgnet.

Doseringen afhænger af typen samt sværhedsgraden af infektionen og skal vurderes af lægen i hvert enkelt tilfælde.  

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Sådan virker Clarithromycin "Teva"

 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 5 timer for lægemiddelstoffet og ca. 7 timer for det aktive nedbrydningsprodukt (metabolit).

Clarithromycin "Teva" kan erstattes med

  

filmovertrukne tabletter 250 mg
 
filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
93, 7157
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,4 x 17,2
filmovertrukne tabletter 250 mg
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
93, 7158
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 10,6 x 21,6
filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 14 stk. (blister) 52,85
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 14 stk. (blister) 81,55
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 21 stk. (blister) 84,90
 
Clarithromycin "Teva" markedsføres af: TEVA
 
 
 

Revisionsdato

15.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...