Diazepam "DAK"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Diazepam "DAK".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Diazepam "DAK" bliver forstærket.
Ingen restriktioner
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Diazepam "DAK".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Diazepam "DAK" bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hv...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Diazepam "DAK" bruges mod

 

Diazepam "DAK" er et beroligende middel, der anvendes ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug. Benzodiazepin.  

 • Midlet kan desuden virke muskelafslappende ved fx spasticitet (tilstande med spændte og stive muskler), som skyldes en lidelse i hjernen.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Diazepam "DAK"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  2 mg og 5 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  2 mg og 5 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  2 mg og 5 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Angst og uro   

 • Voksne. Sædvanligvis 2-5 mg 1-3 gange i døgnet. Ved akut uro og abstinensbehandling hos indlagte patienter kan det være nødvendigt med højre doser.
 • Børn 1-3 år. Sædvanligvis 1-2 mg 1-3 gange i døgnet.
 • Børn over 3 år. Sædvanligvis 2-4 mg 1-3 gange i døgnet.
 • Ældre. Sædvanligvis halv voksendosis.

Spastiske tilstande
Sædvanligvis 5-15 mg i døgnet.   

Stop af behandling

Stop af behandling

Ved behandling af angst og uro: Særligt længerevarend...

Ved behandling af angst og uro: Særligt længerevarende behandling med benzodiazepiner som Diazepam "DAK" medfører fysisk og psykisk afhængighed og dermed abstinenssymptomer (fx søvnløshed, rastløshed, rysten, hovedpine, appetitløshed og overfølsomhed for sanseindtryk), når behandlingen stoppes. Behandlingen bør derfor normalt ikke stoppes pludseligt, men aftrappes.    

Aftrapningen kan ske over få dage efter kort tids behandling (4-6 uger), mens den kan strække sig over flere måneder, hvis man har være i behandling i længere tid.   

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.   

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sløvhed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser Træthed
Besvær med at styre arme og ben, Rysten Langsomme bevægelser
Forvirring
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning, Øget spytdannelse
Balanceforstyrrelser
Hukommelsesbesvær**, Muskelsvækkelse, Svimmelhed Hovedpine
Koncentrationsbesvær, Talebesvær
Nedsat vejrtrækning
Allergiske hudreaktioner  (herunder hudkløe, hududslæt, rødmen)
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertesvigt, Langsom puls
Mundtørhed
Leverpåvirkning Gulsot
Øget appetit
Bevidsthedstab
Depression, Følelsesforfladigelse, Nedsat reaktionsevne, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro*** Søvnløshed
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Impotens, Udvikling af bryster hos mænd Ændret sexlyst
Vejrtrækningsstop Øget sekret i luftvejene*
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Dobbeltsyn, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser

* Øget sekret i luftvejene og øget spytdannelse ses især hos børn.   

** Ved højere doser er der øget risiko for hukommelsestab i forhold til begivenheder, efter man har taget midlet.   

*** Uventede psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes.  

  

Ved indsprøjtning i en blodåre kan der i enkelte tilfælde opstå overfladisk årebetændelse på indstiksstedet.   

Det skal du vide, når du tager Diazepam "DAK"

Hvornår må du ikke tage Diazepam "DAK"

Hvornår må du ikke tage Diazepam "DAK"

Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ik...
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed ...
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Diazepam "DAK" skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger og det kan være nødvendigt med en lavere dosis (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Ved længere tids behandling af personer med overvægt går der længere tid, før den maksimale virkning kan ses og virkningen vedvarer i længere tid efter behandlingen stoppes.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion   

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever og med forsigtighed ved mindre alvorlige tilfælde af dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Diazepam "DAK"

Anden medicin sammen med Diazepam "DAK"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Midler mod mavesår (esomeprazol, omeprazol) og disulfiram (Antabus®), kan øge virkningen af Diazepam "DAK".
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Diazepam "DAK".

   

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet   

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:   

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Generelt f...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.    

   

Evt. indhold af benzylalkohol:   

Visse lægemiddelformer med diazepam (Stesolid® rektalvæske) indeholder benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretø...

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Diazepam "DAK".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Diazepam "DAK" bliver forstærket.

Alkohol og Diazepam "DAK"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Diazepam "DAK".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Diazepam "DAK" bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Diazepam "DAK" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Angst og uro  

 • Voksne. Sædvanligvis 2-5 mg 1-3 gange i døgnet. Ved akut uro og abstinensbehandling hos indlagte patienter kan det være nødvendigt med højre doser.
 • Børn 1-3 år. Sædvanligvis 1-2 mg 1-3 gange i døgnet.
 • Børn over 3 år. Sædvanligvis 2-4 mg 1-3 gange i døgnet.
 • Ældre. Sædvanligvis halv voksendosis.

Spastiske tilstande
Sædvanligvis 5-15 mg i døgnet.  

Sådan virker Diazepam "DAK"

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 15-30 minutter (tabletter eller rektalvæske).
 • Halveringstiden i blodet () er 2-5 døgn, dog længere hos overvægtige.

Hvad indeholder Diazepam "DAK"?

Diazepam "DAK" kan erstattes med

  

tabletter 2 mg
 
tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2 mg
 

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 5 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 130,60
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 62,10
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 69,25
 
Diazepam "DAK" markedsføres af: Orifarm Healthcare
 
 
 

Revisionsdato

16.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...