Trafik og medicin

Revisionsdato: 20.04.2021

 

Hvad er "trafikfarlige lægemidler"? 

Trafikfarlige lægemidler er lægemidler, som kan påvirke din evne til at køre fx bil, motorcykel, scooter eller betjene maskiner på forsvarlig vis. Det er lægemidler, som selv ved almindelig dosis virker dæmpende på dit centralnervesystem, så din reaktionsevne nedsættes. Det betyder, at du er længere tid om at reagere, hvis der sker noget uventet i trafikken. Trafikfarlige lægemidler er fx stærkt smertestillende medicin, medicin mod søvnbesvær og beroligende midler mod angst og uro.  

 

Vær opmærksom på, at hvis du drikker alkohol sammen med denne type medicin, vil det yderligere forstærke den sløvende effekt. 

 

Rød advarselstrekant på æsken 

Lægemidler, som kan gøre dig farlig i trafikken, er mærket med en rød advarselstrekant illustration af en advarselstrekantpå emballagen. Det er individuelt, hvordan man bliver påvirket af medicin. Derfor skal du være opmærksom på, at medicin uden advarselstrekant også godt kan virke sløvende. 

Foto af rød advarselstrekant 

Hvem bestemmer, om et lægemiddel er trafikfarligt? 

Det er Lægemiddelstyrelsen, som afgør, hvilke lægemidler, der skal mærkes med advarselstrekant. Se listen med trafikfarlige lægemidler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Læs mere om de oplysninger, du kan finde på æsken med din medicin. 

 

Er din medicin trafikfarlig? 

Er du i tvivl, om den medicin du tager, er trafikfarligt, så slå medicinen op her på siden. Ud for afsnittet om "Trafik" vil der være en rød trekant illustration af en advarselstrekant, hvis lægemidlet vurderes at være trafikfarligt. 

 

Forfatter(e)