Methylprednisolone "Orion"

H02AB04
 

Methylprednisolone "Orion" er et binyrebarkhormon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Ofte indledes behandlingen med en høj dosis. Når tilfredsstillende virkning er opnået, kan dosis evt. nedsættes.


Bemærk:  

 • Ved ophør efter længere tids behandling vil lægen nedsætte dosis gradvis i løbet af nogle uger, for at undgå bivirkninger ved hurtig nedtrapning.

Bivirkninger

Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Væksthæmning  (hos børn).
Sårhelingsproblemer.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Nedsatte symptomer ved infektioner, Nældefeber.
Infektioner.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes, Dårligt fungerende binyrebark, For lidt kalium i blodet, Nedsat følsomhed over for glucose.
Knogleskørhed, Muskelsvaghed.
Ændrede reflekser.
Rødme, Småblødninger i hud og slimhinder, Acne, Hudkløe, Hududslæt, Lyse streger i huden, Tynd hud, Uønsket hårvækst hos kvinder, Øget svedtendens.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Væskeophobning i kroppen.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Grå stær.
Mavesår.
Depression, Humørsvingninger, Opstemthed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet tryk i øjet.
Allergiske reaktioner  (herunder alvorlig allergisk reaktion - anafylaktisk chock).
Seneskader  (især akillessenen).
Knoglebrud pga. svækkede knogler, Muskelsygdom, Nedbrydning af knoglevæv pga. manglende blodtilførsel til knoglen, Sammenfald i rygsøjlen.
Forhøjet blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Grøn stær.
Betændelse i bugspytkirtlen, Blødning eller hul i mave-tarmkanalen, Spiserørskatar.
Øget tryk i kraniet*.
Ikke kendt. Forhøjet antal hvide blodlegemer.
Hjertesvigt  (ved hjertesygdom).
Nedsat funktion af kønskirtlerne  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat sexlyst og evt. rejsningsbesvær hos mænd), Nedsat udskillelse af hormoner fra hypofysen.
Sløret syn, Stressøje, Udstående øjne.
Bughindebetændelse, Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Hikke, Kvalme, Oppustethed.
Svimmelhed, Træthed, Utilpashed.
Falsk negativ hudtest, Forhøjet urinstof i blodet, Leverpåvirkning, Øget mængde kalk i urinen.
Dannelse af fedtsvulster, For meget syre i blodet, Nedsat følsomhed over for insulin, Unormal aflejring af fedt omkring rygmarven, Ændringer i blodets fedtindhold, Øget appetit.
Henfald af musklerne, Kramper, Ledsmerter, Lidelse i et led med følelsesløshed og nedbrydning af leddet, Nedbrydning af knoglevæv, Muskelsmerter.
Hukommelsesbesvær, Hovedpine.
Adfærdsforstyrrelse, Afhængighed af midlet, Angst, Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Personlighedsændringer, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser, Irritabilitet, Søvnløshed.
Ændret farve i huden.
Blodprop i lungerne, Blodpropper, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.

* Særlig risiko ved længerevarende behandling af børn.  

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen. Midlet bør desuden ikke anvendes sammen med visse typer vacciner. 

Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber). 

 

Immunforsvaret 

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

 

Risiko for knogleskørhed 

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

 

Særlige patientgrupper 

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Der er risiko for at udvikle diabetes under behandlingen - specielt hvis man har øget risiko for diabetes. Hvis man allerede lider af diabetes, kan det være nødvendigt, at øge diabetesbehandlingen.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

 

Ophør med behandlingen 

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

 

Øvrige 

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel) samt midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller), kan øge virkningen af Methylprednisolone "Orion".
 • Epilepsimidler (phenobarbital og phenytoin) og rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Methylprednisolone "Orion".
 • Diltiazem (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Methylprednisolone "Orion".
 • Methylprednisolone "Orion" kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Methylprednisolone "Orion" nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Forsigtighed ved kombination med NSAID (midler mod bl.a. gigtsygdomme og smerter) pga. øget risiko for mavesårsblødning.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Virkning

 • Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som fx ses ved overfølsomhed og ved bindevævs- og gigtsygdomme.
 • Halveringstiden I blodet () er 4-5 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 4 mg (delekærv) eller 16 mg (delekærv) methylprednisolon. 

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 4 mg, tabletter 16 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 212,05
Recept tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 237,60

Foto og identifikation

Tabletter  4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 4 mg
 

Tabletter  16 mg

Præg:
ORN, 346
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 16 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

27.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...