Måling af blodtryk

Revisionsdato: 29.04.2022

Hvorfor skal jeg have denne undersøgelse?

Hvis du har forhøjet blodtryk, er det ikke sikkert du kan mærke det. Er du over 50 år, bør du få målt dit blodtryk regelmæssigt. Har du fået konstateret for højt blodtryk, bør du få det kontrolleret, indtil det er blevet normalt igen. 

 

Det er sjældent, at man ved hvorfor blodtrykket bliver for højt. Forhøjet blodtryk kan være arveligt, men sygdom i nyrerne eller stofskiftesygdom kan også give forhøjet blodtryk. 

Hvis du tager nogle former for medicin, fx p-piller, binyrebarkhormon eller nogle typer af smertestillende (NSAID) kan det gøre, at dit blodtryk stiger. 

 

Eksempler på sygdomme, hvor du regelmæssigt skal have målt blodtryk: 

Hvad er måling af blodtryk?

Hjertet er en muskel, der pumper blod rundt i kroppen. Når du måler blodtryk, måler du 2 forskellige tryk: 

  • Systolisk blodtryk: Når hjertet trækker sig sammen og pumper iltet blod rundt i kroppen, måler du det systoliske tryk (det højeste tal på apparatet).
  • Diastolisk blodtryk: Når kroppen har brugt ilten, kommer blodet tilbage til hjertet. Når hjertet fyldes med blod, måler du dit diastoliske tryk (det laveste tal på apparatet).

Hvad kan undersøgelsen vise?

Blodtrykket måles i millimeter kviksølv (mmHg). De to tal på blodtryksmåleren skrives:  

120/80 (udtales: 120 over 80).  

 

Blodtryk er meget individuelt. Et normalt blodtryk for en person mellem 18-80 år ligger omkring 120-135/70-85. For personer over 80 år ligger det 130-145/85.  

 

Skema: 

Alder  

Normalt blodtryk systolisk  

Normalt blodtryk diastolisk  

18-80 år 

120-135 

70-85 

Over 80 år 

130-145 

85 

Hvis du har diabetes, skal dit blodtryk ligge på 130/80. 

 

Hvis dit blodtryk ligger på 135/85 eller derover, kan det være for højt. Der er ingen skarp grænse mellem et normalt og et forhøjet blodtryk.  

Hvordan foregår undersøgelsen?

Blodtrykket måles ofte af din praktiserende læge eller klinikpersonalet.
Først pumpes en manchet op om din overarm. Derved afklemmes blodstrømmen til underarmen. Langsomt lukkes luften ud af manchetten igen, og når blodet igen kan strømme, registreres en dunken (lægen kan høre det i stetoskopet). Det er det systoliske tryk, som aflæses på trykmåleren. Når denne lyd igen forsvinder, efter mere luft er lukket ud, aflæses det diastoliske tryk.  

 

Ofte måles blodtrykket via et elektrisk apparat, der automatisk pumper manchetten op, og resultatet aflæses på en skærm. 

 

Blodtryksmåling i almen praksis. 

 

Hvor lang tid tager det? 

En måling tager kort tid, ca. 1-2 min. Nogle gange skal du have lavet flere målinger efter hinanden.  

 

Gør det ondt? 

Blodtryksmanchetten kan stramme lidt om overarmen, når den pustes op, men det gør ikke ondt. 

 

Er der noget, jeg skal passe på med bagefter?  

Du vil kunne tage hjem lige efter undersøgelsen, også i bil.  

Hvordan forbereder jeg mig?

Når du får målt dit blodtryk hos lægen, kan det ligge for højt, hvis du bliver nervøs. Dette fænomen kaldes "forhøjet blodtryk på grund af angsten for hvide kitler" (white coat syndrom). 

Hvis dit blodtryk ligger for højt hos lægen, kan du få et blodtryksapparat med hjem, hvor du skal måle dit hjemmeblodtryk.  

 

Se også vores Tema om forhøjet blodtryk

Hvordan får jeg svar på undersøgelsen?

Svar på undersøgelsen 

Du får svar med det samme af den person, som har målt dit blodtryk.  

Forbered dig på, hvad du vil spørge lægen om.
Skriv evt. en huskeseddel. 

Vil du vide mere?

Forfattere/Referenter

Anne Byskov (Forfatter)
Louise Thrane (Forfatter)