Tafil®

Tafil Retard
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Tafil®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Tafil® bliver forstærket.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Tafil®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Tafil® bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Tafil® bruges mod

Tafil® er et beroligende middel. Benzodiazepin.  

 

Tafil® anvendes som beroligende middel ved angst og uro.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Tafil®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  0,25 mg og 0,5 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

depottabletter  0,5 mg og 1 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
tabletter  0,25 mg og 0,5 mg.
 • Kan knuses.   

depottabletter  0,5 mg og 1 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  0,25 mg og 0,5 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

depottabletter  0,5 mg og 1 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som tabletter og depottabletter.   

   

Voksne   

 • Tabletter. 0,5-1,5 mg 3 gange i døgnet.
 • Depottabletter. Begyndelsesdosis 1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 0,5-4,5 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

   

Til ældre samt ved følsomhed over for den sløvende virkning.   

 • Tabletter. 0,5-0,75 mg i døgnet fordelt på flere doser.
 • Depottabletter. 0,5-1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Dosis kan øges gradvist efter behov og hvor godt midlet tåles.

   

Bemærk:   

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.   

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Mundtørhed
Træthed
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Sløvhed, Svimmelhed Hovedpine
Depression, Talebesvær Døsighed, Irritabilitet
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sløret syn
Kvalme, Opkastning
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand
Vægttab, Vægtøgning
Nedsat appetit, Øget appetit
Koordinationsbesvær, Rysten
Angst, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Søvnighed Søvnløshed
Seksuelle forstyrrelser Ændret sexlyst
Betændelse i huden
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser
Muskelsvaghed
Afhængighed af midlet, Aggressivitet, Følelse af beruselse, Hallucinationer, Manier, Uro og rastløshed
Ufrivillig vandladning
Menstruationsforstyrrelser
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Forhøjet tryk i øjet
Synkebesvær
Leverbetændelse, Leverpåvirkning Gulsot
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Ufrivillige langsomme bevægelser
Hyperaktivitet, Let øget stemningsleje, Misbrug, Nedsat reaktionsevne, Tankeforstyrrelser
Manglende vandladning
Overfølsomhed over for sollys
Væskeophobning i fx arme og ben

Uventede psykiske reaktioner (bl.a. aggressivitet, ophidselse, irritabilitet, hallucinationer) ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen stoppes.  

Det skal du vide, når du tager Tafil®

Hvornår må du ikke tage Tafil®

Hvornår må du ikke tage Tafil®

Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ik...
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed ...
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Tafil®

Anden medicin sammen med Tafil®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Tafil®.
 • Virkningen af digoxin (hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser) kan øges - særligt hos ældre.

   

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet   

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:   

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Generelt f...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er risiko for irritation og træthed hos barnet. Midlet kan bruges som enkeltdosis eller til en kortvarig behandling under amning efter aftale med lægen.   

Trafik

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretø...

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Tafil®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Tafil® bliver forstærket.

Alkohol og Tafil®

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Tafil®.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Tafil® bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Tafil® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som tabletter og depottabletter.  

  

Voksne  

 • Tabletter. 0,5-1,5 mg 3 gange i døgnet.
 • Depottabletter. Begyndelsesdosis 1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 0,5-4,5 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

  

Til ældre samt ved følsomhed over for den sløvende virkning.  

 • Tabletter. 0,5-0,75 mg i døgnet fordelt på flere doser.
 • Depottabletter. 0,5-1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Dosis kan øges gradvist efter behov og hvor godt midlet tåles.

  

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Tafil®

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter.
 • Alprazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-alprazolam, som har tilsvarende virkning. Den samlede halveringstid i blodet () for begge stoffer er 12-15 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.

Hvad indeholder Tafil®?

Tafil® kan erstattes med

  

tabletter 0,25 mg
 
tabletter 0,5 mg
 
depottabletter 0,5 mg
 
depottabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,25 mg

Præg:
UPJOHN 29
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 0,25 mg
 

Tabletter  0,5 mg

Præg:
UPJOHN 55
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 0,5 mg
 

Depottabletter  0,5 mg

Præg:
P & U 57
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 9,3 x 9,3
depottabletter 0,5 mg
 

Depottabletter  1 mg

Præg:
P & U 59
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 9,3
depottabletter 1 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 0,25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 86,25
Recept tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. 39,80
Recept tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 164,25
Recept depottabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 86,50
Recept depottabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 128,05
 
Tafil® markedsføres af: Viatris
 
 
 

Revisionsdato

15.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...