Tafil®

Tafil Retard
N05BA12
 

Tafil® er et beroligende middel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tafil® anvendes som beroligende middel ved angst og uro. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter og depottabletter. 

 

Voksne 

 • Tabletter. 0,5-1,5 mg 3 gange i døgnet.
 • Depottabletter. Begyndelsesdosis 1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 0,5-4,5 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

 

Til ældre samt ved følsomhed over for den sløvende virkning. 

 • Tabletter. 0,5-0,75 mg i døgnet fordelt på flere doser.
 • Depottabletter. 0,5-1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Dosis kan øges gradvist efter behov og hvor godt midlet tåles.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Mundtørhed.
Svimmelhed, Træthed.
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Sløvhed, Hovedpine.
Depression, Talebesvær, Døsighed, Irritabilitet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløret syn.
Kvalme, Opkastning.
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand.
Vægttab, Vægtøgning.
Nedsat appetit, Øget appetit.
Koordinationsbesvær, Rysten.
Angst, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Søvnighed, Søvnløshed.
Seksuelle forstyrrelser, Ændret sexlyst.
Betændelse i huden.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser.
Muskelsvaghed.
Afhængighed af midlet, Aggressivitet, Følelse af beruselse, Hallucinationer, Manier, Uro og rastløshed.
Ufrivillig vandladning.
Menstruationsforstyrrelser.
Ikke kendt. Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Forhøjet tryk i øjet.
Synkebesvær.
Leverbetændelse, Leverpåvirkning, Gulsot.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Ufrivillige langsomme bevægelser.
Hyperaktivitet, Let øget stemningsleje, Misbrug, Nedsat reaktionsevne, Tankeforstyrrelser.
Manglende vandladning.
Overfølsomhed over for sollys.
Væskeophobning i fx arme og ben.

Uventede psykiske reaktioner (bl.a. aggressivitet, ophidselse, irritabilitet, hallucinationer) ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen stoppes. 

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion 

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Tafil®.
 • Virkningen af digoxin (hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser) kan øges - særligt hos ældre.

 

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet 

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af: 

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er risiko for irritation og træthed hos barnet. Midlet kan bruges som enkeltdosis eller til en kortvarig behandling under amning efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter.
 • Alprazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-alprazolam, som har tilsvarende virkning. Den samlede halveringstid i blodet () for begge stoffer er 12-15 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,25 mg (delekærv) eller 0,5 mg (delekærv) alprazolam.
Tafil® Retard, depottabletter. 1 depottablet indeholder 0,5 mg eller 1 mg alprazolam. 

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : tabletter 0,5 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depottabletter 0,5 mg
Andre:
Lactose : tabletter 0,25 mg, tabletter 0,5 mg, depottabletter 0,5 mg, depottabletter 1 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 0,25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 164,90
Recept tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. 72,00
Recept tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 164,90
Recept depottabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 93,55
Recept depottabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. (blister) 151,45

Substitution

tabletter 0,25 mg
Alprazolam "Krka d.d." KRKA, Alprazolam, tabletter 0,25 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam, tabletter 0,25 mg
 
tabletter 0,5 mg
Alprazolam "Krka d.d." KRKA, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
Alprazolam "Upjohn" Viatris, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
 
depottabletter 0,5 mg
Alprazolam "Krka" KRKA, Alprazolam, depottabletter 0,5 mg
 
depottabletter 1 mg
Alprazolam "Krka" KRKA, Alprazolam, depottabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,25 mg

Præg:
UPJOHN 29
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 0,25 mg
 

Tabletter  0,5 mg

Præg:
UPJOHN 55
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 0,5 mg
 

Depottabletter  0,5 mg

Præg:
P & U 57
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 9,3 x 9,3
depottabletter 0,5 mg
 

Depottabletter  1 mg

Præg:
P & U 59
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 9,3
depottabletter 1 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

15.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...