Alprazolam "Upjohn"

Udgået: 13.06.2022
N05BA12
 

Alprazolam "Upjohn" er et beroligende middel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Alprazolam "Upjohn" anvendes som beroligende middel ved angst, panikangst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Midlet kan endvidere anvendes som supplement til anden psykiatrisk behandling.

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Angst og uro 

 • Voksne. Sædvanligvis 0,5-1,5 mg 1-3 gange i døgnet.
 • Til ældre samt ved følsomhed over for den sløvende virkning. Sædvanligvis 0,25 mg 3 gange i døgnet.

 

Panikangst 

 • Voksne. Dosis er individuel. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,5-1 mg ved sengetid eller 0,5 mg 3 gange i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1-2 mg 3-4 gange i døgnet.
 • Til ældre samt ved følsomhed over for den sløvende virkning. Sædvanligvis 0,25 mg 3 gange i døgnet. Dosis kan øges gradvist ved behov til højst 4,5 mg i døgnet fordelt på flere doser.

 

Bemærk: 

 • Dosis skal nedsættes til ældre.
 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Mundtørhed.
Svimmelhed, Træthed.
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Sløvhed, Hovedpine.
Depression, Talebesvær, Døsighed, Irritabilitet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløret syn.
Kvalme, Opkastning.
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand.
Vægttab, Vægtøgning.
Nedsat appetit, Øget appetit.
Koordinationsbesvær, Rysten.
Angst, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Søvnighed, Søvnløshed.
Seksuelle forstyrrelser, Ændret sexlyst.
Betændelse i huden.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser.
Muskelsvaghed.
Afhængighed af midlet, Aggressivitet, Følelse af beruselse, Hallucinationer, Manier, Uro og rastløshed.
Ufrivillig vandladning.
Menstruationsforstyrrelser.
Ikke kendt. Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Forhøjet tryk i øjet.
Synkebesvær.
Leverbetændelse, Leverpåvirkning, Gulsot.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Ufrivillige langsomme bevægelser.
Hyperaktivitet, Let øget stemningsleje, Misbrug, Nedsat reaktionsevne, Tankeforstyrrelser.
Manglende vandladning.
Overfølsomhed over for sollys.
Væskeophobning i fx arme og ben.

Uventede psykiske reaktioner (bl.a. aggressivitet, ophidselse, irritabilitet, hallucinationer) ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen stoppes. 

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. en øget risiko for afhængighed og misbrug.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion 

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Alprazolam "Upjohn".
 • Virkningen af digoxin (hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser) kan øges - særligt hos ældre.

 

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet 

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af: 

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er risiko for irritation og træthed hos barnet. Midlet kan bruges som enkeltdosis eller til en kortvarig behandling under amning efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter.
 • Alprazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-alprazolam, som har tilsvarende virkning. Den samlede halveringstid i blodet () for begge stoffer er 12-15 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) eller 1 mg (delekærv) alprazolam.  

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : tabletter 0,5 mg, tabletter 1 mg
Andre:
Lactose : tabletter 0,5 mg, tabletter 1 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) Udgået 13-06-2022
Recept tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) Udgået 13-06-2022

Substitution

tabletter 0,5 mg
Alprazolam "Krka d.d." KRKA, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
Tafil Pfizer, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
 
tabletter 1 mg
Alprazolam "Krka d.d." KRKA, Alprazolam, tabletter 1 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,5 mg

Præg:
UPJOHN, 55
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 0,5 mg
 

Tabletter  1 mg

Præg:
UPJOHN, 90
Kærv: Delekærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 1 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

03.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...