Palexia

Palexia Depot
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Palexia. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Palexia bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Palexia. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Palexia bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhæng...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Palexia bruges mod

Palexia er et stærkt smertestillende middel.  

 
 • Tabletter ved moderate til stærke, akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
 • PalexiaDepot, depottabletter ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Palexia

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  50 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

depottabletter  50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages med mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  50 mg.
 • Kan knuses.   

depottabletter  50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  50 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

depottabletter  50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg.
 • Kan synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som tabletter og depottabletter.   

   

Akutte smerter   

 • Tabletter
  • Voksne. Sædvanligvis 50 mg hver 4.-6. time. Dosis kan stige efter behov til højst 600 mg i døgnet.
  • Børn over 2 år. Sædvanligvis 1,25 mg pr. kg legemsvægt hver 4. time. Højst 7,5 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.

Bemærk:   

 • Ved behov for længerevarende smertelindring af voksne bør skiftes til depottabletter.

   

Kroniske smerter   

 • Depottabletter
  • Voksne. Sædvanligvis 50 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov til højst 500 mg i døgnet.

Bemærk:   

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne kan ikke anvendes til behandling af akutte smerter.
 • Depottablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme
Svimmelhed Hovedpine
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Opkastning
Kraftesløshed, Træthed, Tørre slimhinder, Unormal temperaturregulering
Nedsat appetit
Muskelkramper
Rysten
Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Åndenød
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ændret puls
Synsforstyrrelser
Balanceforstyrrelser
Nældefeber
Vægttab
Bevidsthedssvækkelse, Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Sløvhed, Ændring i hudens følesans
Forvirring, Opstemthed, Talebesvær, Uro og rastløshed
Manglende vandladning Hyppig vandladning
Seksuelle forstyrrelser
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Kramper
Koordinationsbesvær
Afhængighed af midlet**
Nedsat vejrtrækning
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser*, Tilvænning
Dårligt fungerende binyrebark
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.   

Det skal du vide, når du tager Palexia

Hvornår må du ikke tage Palexia

Hvornår må du ikke tage Palexia

Palexia bør ikke anvendes ved:   

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende vi...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Palexia

Anden medicin sammen med Palexia

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Palexia må ikke tages, hvis du inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom), da samtidig behandling kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Benzodiazepiner (beroligende midler), psykosemidler, epilepsimidler (fx gabapentin) og antihistaminer kan øge Palexias sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Visse epilepsimidler (phenobarbital, phenytoin), rifampicin (tuberkulosemiddel) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Palexia, og kombinationen bør undgås.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Palexia. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Palexia bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Palexia

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Palexia.
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Palexia bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Palexia ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som tabletter og depottabletter.  

  

Akutte smerter  

 • Tabletter
  • Voksne. Sædvanligvis 50 mg hver 4.-6. time. Dosis kan stige efter behov til højst 600 mg i døgnet.
  • Børn over 2 år. Sædvanligvis 1,25 mg pr. kg legemsvægt hver 4. time. Højst 7,5 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.

Bemærk:  

 • Ved behov for længerevarende smertelindring af voksne bør skiftes til depottabletter.

  

Kroniske smerter  

 • Depottabletter
  • Voksne. Sædvanligvis 50 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov til højst 500 mg i døgnet.

Bemærk:  

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne kan ikke anvendes til behandling af akutte smerter.
 • Depottablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.

Sådan virker Palexia

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 4 timer.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
H6,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Depottabletter  50 mg

Præg:
H 1,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 15
depottabletter 50 mg
 

Depottabletter  100 mg

Præg:
H 2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,5 x 15
depottabletter 100 mg
 

Depottabletter  150 mg

Præg:
H 3,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,5 x 15
depottabletter 150 mg
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
H 4,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 7 x 17
depottabletter 200 mg
 

Depottabletter  250 mg

Præg:
H 5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7 x 17
depottabletter 250 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 199,65
Recept depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 199,65
Recept depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 626,30
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 382,50
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 1.235,80
Recept depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 565,35
Recept depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 1.843,25
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 748,20
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.454,90
Recept depottabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 931,05
Recept depottabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 3.064,20
 
Palexia markedsføres af: Grünenthal
 
 
 

Revisionsdato

12.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...