Tapentadol "Stada"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Tapentadol "Stada". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Tapentadol "Stada" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Tapentadol "Stada". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Tapentadol "Stada" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhæng...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Tapentadol "Stada" bruges mod

 

Tapentadol "Stada" er et stærkt smertestillende middel.  

  

Tapentadol "Stada" bruges ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.   

 
Læs mere om:

Sådan tager du Tapentadol "Stada"

Mad og drikke

Mad og drikke

depottabletter  200 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

depottabletter  200 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
depottabletter  200 mg.
 • Synkes hele med rigelig væske.    

    

 • Må ikke tygges.   

OBS

Matriksen i depottabletten kan udskilles i tabletlignende form med afføringen.   

  

Dosering

Findes som depottabletter.   

   

Kroniske smerter   

Voksne. Sædvanligvis 50 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov til højst 500 mg i døgnet.    

   

Bemærk:   

 • Depottabletterne skal synkes hele med rigeligt væske.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletter kan ikke anvendes til akutte smerter eller til smertegennembrud ved kroniske smerter.
 • Matriksen i depottabletten kan udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år pga. manglende erfaring.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme
Svimmelhed Hovedpine
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Opkastning
Kraftesløshed, Træthed, Tørre slimhinder, Unormal temperaturregulering
Nedsat appetit
Muskelkramper
Rysten
Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Åndenød
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ændret puls
Synsforstyrrelser
Balanceforstyrrelser
Nældefeber
Vægttab
Bevidsthedssvækkelse, Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Sløvhed, Ændring i hudens følesans
Forvirring, Opstemthed, Talebesvær, Uro og rastløshed
Manglende vandladning Hyppig vandladning
Seksuelle forstyrrelser
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Kramper
Koordinationsbesvær
Afhængighed af midlet**
Nedsat vejrtrækning
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser*, Tilvænning
Dårligt fungerende binyrebark
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.   

Det skal du vide, når du tager Tapentadol "Stada"

Hvornår må du ikke tage Tapentadol "Stada"

Hvornår må du ikke tage Tapentadol "Stada"

Tapentadol "Stada" bør ikke anvendes ved:   

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende vi...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Tapentadol "Stada"

Anden medicin sammen med Tapentadol "Stada"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Tapentadol "Stada" må ikke tages, hvis du inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom), da samtidig behandling kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Benzodiazepiner (beroligende midler), psykosemidler, epilepsimidler (fx gabapentin) og antihistaminer kan øge Tapentadol "Stada"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Visse epilepsimidler (phenobarbital, phenytoin), rifampicin (tuberkulosemiddel) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Tapentadol "Stada", og kombinationen bør undgås.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger muligvis fra indlægssedlen.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger muligvis fra indlægssedlen.
Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Tapentadol "Stada". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Tapentadol "Stada" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Tapentadol "Stada"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Tapentadol "Stada".
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Tapentadol "Stada" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Tapentadol "Stada" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som depottabletter.  

  

Kroniske smerter  

Voksne. Sædvanligvis 50 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov til højst 500 mg i døgnet.   

  

Bemærk:  

 • Depottabletterne skal synkes hele med rigeligt væske.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletter kan ikke anvendes til akutte smerter eller til smertegennembrud ved kroniske smerter.
 • Matriksen i depottabletten kan udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år pga. manglende erfaring.

Sådan virker Tapentadol "Stada"

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 4 timer.

Tapentadol "Stada" kan erstattes med

Foto og identifikation

Depottabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 16
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 729,70
 
Tapentadol "Stada" markedsføres af: STADA Nordic
 
 
 

Revisionsdato

13.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...