Delepsine®

Delepsine Retard
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Delepsine®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Delepsine®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Delepsine® bruges mod

Delepsine® er et middel mod epilepsi.  

 

Delepsine® anvendes for at forebygge epileptiske anfald. Midlet kan desuden anvendes til behandling af mani.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Delepsine®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
depottabletter  300 mg og 500 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.   

enterotabletter  100 mg, 300 mg og 500 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages 1 time før et måltid..   

Administration

Håndtering

Læs mere...
depottabletter  300 mg og 500 mg.
 • Synkes hele.   

enterotabletter  100 mg, 300 mg og 500 mg.
 • Synkes hele.   

Dosering

Findes som enterotabletter, depottabletter, orale dråber (væske til at drikke) og oral opløsning (væske til at drikke).   


Epilepsi   

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 600 mg 1 gang i døgnet.
  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 600-1.200 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Børn. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 20-30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 2 doser.


Mani   

 • Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 750 mg i døgnet eller 20 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-2 doser. Dosis justeres herefter til laveste effektive dosis.

   

Bemærk:   

 • Enterotabletter og depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Bør indtages umiddelbart efter et måltid.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)   

Bivirkninger

Hos børn er nogle bivirkninger mere alvorlige end hos voksne. Der er en særlig risiko for svær leverskade hos spædbørn og små børn, især børn under 3 år. Små børn har også en særlig risiko for betændelse i bugspytkirtlen.   

Psykiske forstyrrelser som aggression, opmærksomhedsforstyrrelser, unormal adfærd, uro og rastløshed, hyperaktivitet og indlæringsvanskeligheder ses hovedsageligt hos børn.   

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Rysten
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Blødning, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Høretab
Ufrivillige øjenbevægelser
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Opkastning
Leverskade
Vægtændring
For lidt natrium i blodet Nedsat eller øget appetit
Kramper
Bevidsthedstab, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Hukommelsesbesvær, Svimmelhed Hovedpine
Aggressivitet, Forvirring, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Søvnighed, Uro og rastløshed Døsighed
Smertefulde menstruationer
Hårtab Allergiske hudreaktioner, Forandringer af neglene
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom
Betændelse i bugspytkirtlen Øget spytdannelse
Lav legemstemperatur**, Søvnlignende sløvhedstilstand
Leverpåvirkning
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Knoglebrud*
Knogleskørhed*
Besvær med at styre arme og ben, Koma, Parkinsonisme, Påvirkning af hjernen, Ændring i hudens følesans
Hyperaktivitet Irritabilitet
Nyresvigt
Udebleven menstruation
Væskesamling i lungehinderne
Hududslæt
Karbetændelse, Væskeophobning i fx arme og ben
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Nedsat stofskifte
Dobbeltsyn
Alvorlig hudreaktion
Porfyri
Alvorlig bindevævssygdom, Nedbrydning af muskelvæv
Cyster på æggestokkene
Problemer med tankevirksomhed og hukommelse Ufrivillig natlig vandladning
Betændelsestilstand i nyren, Påvirkning af nyrerne
Nedsat evne til at få børn  (gælder kun mænd)
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Karbetændelse i huden
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus
Mundbetændelse, Vækst af tandkødet
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet antal hvide blodlegemer
Ufrivillig vandladning

* Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, knogleskørhed og knoglebrud.   

** Ved samtidig behandling med de to epilepsimidler topiramat og valproat er set fald i legemstemperaturen til under 35°C.   

Det skal du vide, når du tager Delepsine®

Hvornår må du ikke tage Delepsine®

Hvornår må du ikke tage Delepsine®

Bør ikke anvendes ved   leversygdommeøget tendens ...

Bør ikke anvendes ved   

 • leversygdomme
 • øget tendens til blødninger på grund af mangel på blodplader
 • medfødt enzymmangel, der medfører forhøjet ammoniumniveau i blodet
 • den sjældne, arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige, stærke smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Under behandlingen bør der foretages jævnlig kontrol af bl....
 • Under behandlingen bør der foretages jævnlig kontrol af bl.a. leverfunktionen.
 • Midlet kan medføre carnitinmangel, og det er alvorligt hos personer med visse genetiske forandringer, som ses hyppigt hos færinger.
 • Forsigtighed hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed over for andre epilepsimidler.

   

Alkoholindhold   

 • Oral opløsning indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min).   

Anden medicin sammen med Delepsine®

Anden medicin sammen med Delepsine®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Delepsine® kan nedsætte virkningen af olanzapin (middel mod psykoser).
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel), doxorubicin (celledræbende middel), carbapenemer (bestemt type antibiotika) og hormonholdige svangerskabsforebyggende midler, fx p-piller, kan nedsætte virkningen af Delepsine®.
 • Samtidig behandling med cisplatin (celledræbende middel) øger risikoen for bivirkninger.
 • Samtidig brug af salicylater (smertestillende som fx Treo) bør undgås hos børn under 3 år på grund af risikoen for leverskade.
 • Samtidig brug af cannabidiol påvirker leveren.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er en ...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en øget risiko for misdannelser ved anvendelse under graviditet, og midlet bør så vidt muligt undgås til gravide. Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med speciallægen.   

   

Fertile kvinder og mænd

Der skal foreligge negativ graviditetstest, inden du begynder behandling med midlet, og der skal anvendes sikker prævention under en eventuel behandling.   

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Delepsine®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.

Alkohol og Delepsine®

Alkohol bør undgås.   Du skal være meget var...

Alkohol bør undgås.   

Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Delepsine®.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Delepsine® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som enterotabletter, depottabletter, orale dråber (væske til at drikke) og oral opløsning (væske til at drikke).  


Epilepsi  

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 600 mg 1 gang i døgnet.
  Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 600-1.200 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Børn. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 20-30 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 2 doser.


Mani  

 • Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 750 mg i døgnet eller 20 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-2 doser. Dosis justeres herefter til laveste effektive dosis.

  

Bemærk:  

 • Enterotabletter og depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Bør indtages umiddelbart efter et måltid.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)  

Sådan virker Delepsine®

 • Virker ved at påvirke hjernens signalfunktion, så informationen imellem nervecellerne i hjernen normaliseres. Herved nedsættes hyppigheden af anfald.
 • Ved ansigtssmerter og andre nervesmerter virker midlet stabiliserende på nerven.
 • Halveringstiden i blodet () er 9-16 timer.

Foto og identifikation

Enterotabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 7,5
enterotabletter 100 mg
 

Enterotabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,5 x 10,5
enterotabletter 300 mg
 

Enterotabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
enterotabletter 500 mg
 

Depottabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,6 x 12,6
depottabletter 300 mg
 

Depottabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 21
depottabletter 500 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept enterotabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 120,30
Recept enterotabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 170,35
Recept enterotabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 217,10
Recept depottabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 126,30
Recept depottabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 197,05
Recept orale dråber, opløsning 200 mg/ml 100 ml + doseringssprøjte 194,70
Recept oral opløsning 60 mg/ml 200 ml 301,35
 
Delepsine® markedsføres af: Orion Pharma
 
 
 

Revisionsdato

25.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...