Diflucan®

J02AC01
 

Diflucan® er et svampemiddel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Diflucan® anvendes til behandling af infektioner med svampe, som kan påvirkes af fluconazol, fx: 

 • udbredte svampeinfektioner i mundhulen
 • udbredte svampeinfektioner i skeden
 • udbredte svampeinfektioner i huden
 • alvorlige svampeinfektioner i blodbanen.

Doseringsforslag

Findes som oral suspension (væske til at drikke).

Svamp i skeden 

 • Voksne. 150 mg som enkeltdosis.
 • Ved gentagne infektioner 150-300 mg med 1-4 ugers mellemrum i op til 6 måneder.

 

Svamp i munden 

 • Voksne. 50-100 mg 1 gang i døgnet i 1-2 uger, ved nedsat immunforsvar i 6-8 uger eller evt. som langtidsbehandling.
 • Børn over 4 uger. 3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.

 

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis 

 • Voksne. 200 mg 1 gang i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 400 mg i døgnet.

 

Svamp i huden 

 • Voksne. Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet eller 150 mg om ugen i 4-6 uger.
 • Voksne. Ved pityriasis versicolor sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet i 2-4 uger eller 300 mg om ugen i 2-3 uger.

 

Svamp i neglene 

 • Voksne. 150 mg 1 gang om ugen.
 • Behandlingen varer sædvanligvis:
  • 3-6 måneder for svamp i fingernegle
  • 6-12 måneder for svamp i tånegle.

 

Udbredte svampeinfektioner 

 • Voksne. Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet i mindst 2 uger efter feberfrihed.
 • Børn over 4 uger. 6-12 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min) 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Opkastning.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ophobning af galde.
Blodmangel.
Kramper, Svimmelhed, Søvnighed, Ændring i hudens følesans.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverskade.
Hjertebanken, Påvirkning af ekg.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet.
Rysten.
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hårtab, Væskeophobning i ansigtet.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

Særlige advarsler

Diflucan® skal anvendes med forsigtighed: 

 • Ved behandling af børn under 4 uger.
 • Risiko for påvirkning af ekg.
 • Risiko for leverskade.
 • Under behandlingen kontrolleres:
  • nyrernes funktion
  • leverens funktion
  • blodets indhold af kalium og natrium.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Du må ikke tage Diflucan®, hvis du er i behandling med:
  • amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • domperidon (mave-tarmmiddel)
  • erythromycin (antibiotikum)
  • fluvastatin (kolesterolsænkende middel)
  • pimozid (middel mod psykoser).
 • Du bør også undgå samtidig behandling med:
  • amitriptylin (middel mod depression)
  • kolesterolsænkende midler (atorvastatin og simvastatin).
 • Diflucan® øger virkningen af ivacaftor (middel mod cystisk fibrose). Dosis af ivacaftor vil derfor sædvanligvis blive nedsat til 150 mg én gang daglig.
 • Diflucan® kan påvirke virkningen af:
  • alfentanil (smertestillende middel)
  • carbamazepin (epilepsimiddel)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • sovemidler (midazolam, triazolam)
  • rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Diflucan® øger virkningen af warfarin (blodfortyndende middel), og samtidig brug kan forårsage alvorlige blødninger. Derfor vil dit blods evne til at størkne blive kontrolleret nøje under samtidig behandling med warfarin, og det kan være nødvendigt at justere dosis af warfarin.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Diflucan®.
 • Ved samtidig behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) kan der i sjældne tilfælde ses dårligere fungerende binyrebark.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Høje doser kan give fosterskade ved langtidsbehandling. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning bør ophøre, hvis du skal behandles i længere tid og med høje doser. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Virkning

 • Virker ved at ødelægge svampenes cellevægge, så de går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet () er 25-30 timer (voksne), 15-25 timer (børn) og 55-88 timer (for tidligt fødte).

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Oral suspension skal omrystes før hver brug.
 

Holdbarhed 

Brugsfærdig oral suspension: 

 • Kan opbevares i højst 28 dage ved temperaturer under 30°C.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Pulver til oral suspension. 1 ml oral suspension indeholder 10 mg fluconazol. 

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : pulver til oral suspension 10 mg/ml
Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : pulver til oral suspension 10 mg/ml
Smag:
Appelsin : pulver til oral suspension 10 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til oral suspension 10 mg/ml 35 ml 199,25
Recept pulver til oral suspension 10 mg/ml  (Orifarm) 35 ml 211,40
Recept pulver til oral suspension 10 mg/ml 35 ml 225,15
 
 
 

Revisionsdato

2019-09-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...