Fluconazol "Bluefish"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol og Fluconazol "Bluefish" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol og Fluconazol "Bluefish" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhæng...

Fluconazol "Bluefish" bruges mod

 

Fluconazol "Bluefish" er et svampemiddel.  

  

Fluconazol "Bluefish" anvendes til behandling af infektioner med svampe, som kan påvirkes af fluconazol, fx  

 • udbredte svampeinfektioner i mundhulen
 • udbredte svampeinfektioner i skeden
 • udbredte svampeinfektioner i huden
 • alvorlige svampeinfektioner i blodbanen.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Fluconazol "Bluefish"

Mad og drikke

Mad og drikke

hårde kapsler  150 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

hårde kapsler  150 mg.
 • Kan åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  150 mg.
 • Synkes hele med et glas vand.   

 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som kapsler.   

   

Svamp i munden   

 • Voksne. 50-100 mg 1 gang i døgnet i 1-2 uger, ved nedsat immunforsvar i 6-8 uger eller evt. som langtidsbehandling.
 • Børn over 4 uger. 3 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet.

   

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis   

 • Voksne. 200 mg 1 gang i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6 mg/kg legemsvægt 1 gang i døgnet. Højst 400 mg i døgnet.

   

Svamp i huden   

 • Voksne. Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet eller 150 mg 1 gang om ugen i 4-6 uger.
 • Voksne. Ved pityriasis versicolor sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet i 2-4 uger eller 300 mg 1 gang om ugen i 2-3 uger.

   

Svamp i neglene   

 • Voksne. 150 mg 1 gang om ugen.
 • Behandlingen varer sædvanligvis:
  • 3-6 måneder for svamp i fingernegle
  • 6-12 måneder for svamp i tånegle.

   

Udbredte svampeinfektioner   

 • Startdosis 800 mg på 1. dag.
 • Voksne. Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet i mindst 2 uger efter feberfrihed.
 • Børn over 4 uger. 6-12 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).

   

Bemærk:   

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.
 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Leverpåvirkning
Hovedpine
Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Forstoppelse, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Feber, Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed
Ophobning af galde Gulsot
Nældefeber
Forhøjet galdefarvestof
Nedsat appetit
Kramper Muskelsmerter
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Søvnighed Søvnløshed
Hudkløe, Øget svedtendens
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjertebanken
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverskade
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Væskeophobning i ansigtet
Påvirkning af ekg
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Rysten
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hårtab
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

Det skal du vide, når du tager Fluconazol "Bluefish"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Fluconazol "Bluefish" skal anvendes med forsigtighed:...

Fluconazol "Bluefish" skal anvendes med forsigtighed:   

 • Ved behandling af børn under 4 uger.
 • Risiko for påvirkning af ekg.
 • Risiko for leverskade.
 • Under behandlingen kontrolleres:
  • nyrernes funktion
  • leverens funktion
  • blodets indhold af kalium og natrium.
 • I sjældne tilfælde kan der være risiko for at få dårligere fungerende binyrebark.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

Anden medicin sammen med Fluconazol "Bluefish"

Anden medicin sammen med Fluconazol "Bluefish"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Du må ikke tage Fluconazol "Bluefish", hvis du er i behandling med
  • amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • erythromycin (antibiotikum)
  • fluvastatin (kolesterolsænkende middel)
  • pimozid (middel mod psykoser).
 • Du bør også undgå samtidig behandling med
  • amitriptylin (middel mod depression)
  • visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin og simvastatin).
 • Fluconazol "Bluefish" øger virkningen af ibrutinib (middel til immunterapi). Dosis af ibrutinib nedsættes til 280 mg i døgnet under behandlingen med begge midler.
 • Fluconazol "Bluefish" øger virkningen af ivacaftor (middel mod cystisk fibrose). Dosis af ivacaftor vil derfor sædvanligvis blive nedsat til 150 mg én gang daglig.
 • Fluconazol "Bluefish" kan påvirke virkningen af
  • alfentanil (smertestillende middel)
  • carbamazepin (epilepsimiddel)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • visse sovemidler (midazolam, triazolam)
  • rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Fluconazol "Bluefish" øger virkningen af warfarin (blodfortyndende middel), og samtidig brug kan forårsage alvorlige blødninger. Derfor vil dit blods evne til at størkne blive kontrolleret nøje under samtidig behandling med warfarin, og det kan være nødvendigt at justere dosis af warfarin.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Fluconazol "Bluefish".
 • Fluconazol "Bluefish" øger markant virkningen af tolvaptan (middel mod speciel nyresygdom). Derfor bør dosis af tolvaptan nedsættes, og der bør hyppigt holdes øje med eventuelle bivirkninger, fx væskemangel og akut nyresvigt.
 • Fluconazol "Bluefish" kan øge koncentration af lurasidon. Hvis kombinationen ikke kan undgås, nedsættes dosis af lurasidon.
 • Ved samtidig behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) kan der i sjældne tilfælde ses dårligere fungerende binyrebark.

   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Høje doser...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Høje doser kan give fosterskade ved langtidsbehandling. Fluconazol "Bluefish" bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Amning bør...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning bør ophøre, hvis du skal behandles med Fluconazol "Bluefish" i længere tid og med høje doser. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.   

Alkohol: Alkohol og Fluconazol "Bluefish" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Fluconazol "Bluefish"

Alkohol og Fluconazol "Bluefish" påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Fluconazol "Bluefish" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som kapsler.  

  

Svamp i munden  

 • Voksne. 50-100 mg 1 gang i døgnet i 1-2 uger, ved nedsat immunforsvar i 6-8 uger eller evt. som langtidsbehandling.
 • Børn over 4 uger. 3 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet.

  

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis  

 • Voksne. 200 mg 1 gang i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6 mg/kg legemsvægt 1 gang i døgnet. Højst 400 mg i døgnet.

  

Svamp i huden  

 • Voksne. Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet eller 150 mg 1 gang om ugen i 4-6 uger.
 • Voksne. Ved pityriasis versicolor sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet i 2-4 uger eller 300 mg 1 gang om ugen i 2-3 uger.

  

Svamp i neglene  

 • Voksne. 150 mg 1 gang om ugen.
 • Behandlingen varer sædvanligvis:
  • 3-6 måneder for svamp i fingernegle
  • 6-12 måneder for svamp i tånegle.

  

Udbredte svampeinfektioner  

 • Startdosis 800 mg på 1. dag.
 • Voksne. Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet i mindst 2 uger efter feberfrihed.
 • Børn over 4 uger. 6-12 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).

  

Bemærk:  

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.
 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

  

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Sådan virker Fluconazol "Bluefish"

 • Fluconazol "Bluefish" virker ved at ødelægge svampenes cellevægge, så de går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet () er 25-30 timer (voksne), 15-25 timer (børn) og 55-88 timer (for tidligt fødte).

Fluconazol "Bluefish" kan erstattes med

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
FCZ 150, BMM
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 6,5 x 19,2
hårde kapsler 150 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.)
Fluconazol "Bluefish"
1 stk. (blister) 70,25
Recept hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.)
Fluconazol "Bluefish"
4 stk. (bllster) 42,90
Recept hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.)
Fluconazol "Bluefish"
6 stk. (blister) 57,90
 
Fluconazol "Bluefish" markedsføres af: Bluefish
 
 
 

Revisionsdato

07.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...