Fluconazol "Accord" bruges til behandling af

Svampeinfektion i hud og negle
Udflåd fra skeden

Dispenseringsformer

hårde kapsler

Fluconazol "Accord"

J02AC01
 

Fluconazol "Accord" er et svampemiddel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Fluconazol "Accord" anvendes til behandling af infektioner med svampe, som kan påvirkes af fluconazol, fx: 

 • udbredte svampeinfektioner i mundhulen
 • udbredte svampeinfektioner i skeden
 • udbredte svampeinfektioner i huden
 • alvorlige svampeinfektioner i blodbanen.

Doseringsforslag

Findes som kapsler. 

 

Svamp i munden 

 • Voksne. 50-100 mg 1 gang i døgnet i 1-2 uger, ved nedsat immunforsvar i 6-8 uger eller evt. som langtidsbehandling.
 • Børn over 4 uger. 3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.

 

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis 

 • Voksne. 200 mg 1 gang i døgnet.
 • Børn > 4 uger. 6 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 400 mg i døgnet.

 

Svamp i huden 

 • Voksne. Sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet eller 150 mg om ugen i 4-6 uger.
 • Voksne. Ved pityriasis versicolor sædvanligvis 50 mg 1 gang i døgnet i 2-4 uger eller 300 mg om ugen i 2-3 uger.

 

Svamp i neglene 

 • Voksne. 150 mg 1 gang om ugen.
 • Behandlingen varer sædvanligvis:
  • 3-6 måneder for svamp i fingernegle
  • 6-12 måneder for svamp i tånegle.

 

Udbredte svampeinfektioner 

 • Voksne. Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet i mindst 2 uger efter feberfrihed.
 • Børn over 4 uger. 6-12 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn over 4 uger, men givet hvert 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min) 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning.
Leverpåvirkning.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel.
Svimmelhed.
Ophobning af galde.
Kramper.
Ændring i hudens følesans.
Søvnighed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjertebanken.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Leverskade.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Væskeophobning i ansigtet.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Påvirkning af ekg.
For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet.
Rysten.
Hårtab.
Ikke kendt. Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

Særlige advarsler

Fluconazol "Accord" skal anvendes med forsigtighed: 

 • Ved behandling af børn under 4 uger.
 • Risiko for påvirkning af ekg.
 • Risiko for leverskade.
 • Under behandlingen kontrolleres:
  • nyrernes funktion
  • leverens funktion
  • blodets indhold af kalium og natrium.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Du må ikke tage Fluconazol "Accord", hvis du er i behandling med
  • amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • erythromycin (antibiotikum)
  • fluvastatin (kolesterolsænkende middel)
  • pimozid (middel mod psykoser).
 • Du bør også undgå samtidig behandling med
  • amitriptylin (middel mod depression)
  • kolesterolsænkende midler (atorvastatin og simvastatin).
 • Fluconazol "Accord" øger virkningen af ibrutinib (middel til immunterapi). Dosis af ibrutinib nedsættes til 280 mg i døgnet under behandlingen med begge midler.
 • Fluconazol "Accord" øger virkningen af ivacaftor (middel mod cystisk fibrose). Dosis af ivacaftor vil derfor sædvanligvis blive nedsat til 150 mg én gang daglig.
 • Fluconazol "Accord" kan påvirke virkningen af
  • alfentanil (smertestillende middel)
  • carbamazepin (epilepsimiddel)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • sovemidler (midazolam, triazolam)
  • rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Fluconazol "Accord" øger virkningen af warfarin (blodfortyndende middel), og samtidig brug kan forårsage alvorlige blødninger. Derfor vil dit blods evne til at størkne blive kontrolleret nøje under samtidig behandling med warfarin, og det kan være nødvendigt at justere dosis af warfarin.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Fluconazol "Accord".
 • Fluconazol "Accord" øger markant virkningen af tolvataptan (middel mod speciel nyresygdom). Derfor bør dosis af tolvataptan nedsættes, og der bør hyppigt holdes øje med eventuelle bivirkninger, fx væskemangel og akut nyresvigt.
 • Ved samtidig behandling med prednisolon (binyrebarkhormon) kan der i sjældne tilfælde ses dårligere fungerende binyrebark.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Høje doser kan give fosterskade ved langtidsbehandling. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning bør ophøre, hvis du skal behandles i længere tid og med høje doser. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Kapsler og oral suspension: Kan anvendes. 

Virkning

 • Virker ved at ødelægge svampenes cellevægge, så de går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet () er 25-30 timer (voksne), 15-25 timer (børn) og 55-88 timer (for tidligt fødte).

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg, 150 mg eller 200 mg fluconazol. 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 50 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 150 mg
Patent Blue V (E131) : hårde kapsler 150 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 150 mg, hårde kapsler 200 mg
Andre:
Lactose : hårde kapsler 50 mg, hårde kapsler 150 mg, hårde kapsler 200 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 50 mg 7 stk. (blister) 54,50
Recept hårde kapsler 50 mg 28 stk. (blister) 57,20
Recept hårde kapsler 150 mg 1 stk. (blister) 36,85
Recept hårde kapsler 150 mg 2 stk. (blister) 90,80
Recept hårde kapsler 150 mg 4 stk. (blister) 35,45
Recept hårde kapsler 150 mg 6 stk. (blister) 150,00
Recept hårde kapsler 200 mg 28 stk. (blister) 90,15

Substitution

hårde kapsler 50 mg
Fluconazol "Aurobindo" Orion Pharma, Fluconazol, hårde kapsler 50 mg
Fluconazol "HEXAL" HEXAL, Fluconazol, hårde kapsler 50 mg
Fluconazol "KRKA" KRKA, Fluconazol, hårde kapsler 50 mg
Fluconazol "Stada" STADA Nordic, Fluconazol, hårde kapsler 50 mg
 
hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "Aurobindo" Orion Pharma, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "HEXAL" HEXAL, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "KRKA" KRKA, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
Fluconazol "Stada" STADA Nordic, Fluconazol, hårde kapsler 150 mg
 
hårde kapsler 200 mg
Fluconazol "KRKA" KRKA, Fluconazol, hårde kapsler 200 mg
Fluconazol "Stada" STADA Nordic, Fluconazol, hårde kapsler 200 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 5 x 14
hårde kapsler 50 mg
 

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 6,6 x 19,3
hårde kapsler 150 mg
 

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,4 x 21,4
hårde kapsler 200 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

10.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...