Ventoline®

R03AC02, R03CC02
 

Ventoline® er et middel mod astma, KOL og truende for tidlig fødsel. Beta2-stimulerende middel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ventoline® anvendes ved astmaanfald og som forebyggende behandling umiddelbart før aktivitet, der evt. kan udløse et anfald.
Anvendes endvidere ved KOL og som vehæmmende middel ved truende for tidlig fødsel. 

Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke), injektionsvæske og koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en muskel, i en blodåre eller under huden, samt inhalationspulver i Diskos®, inhalationsspray og inhalationsvæske

 

Astma og KOL 

 • Oral opløsning
  • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 4 mg 3-4 gange i døgnet. Kan evt. øges gradvis til højst 8 mg 3-4 gange i døgnet.
  • Børn 6-12 år. 2-4 mg 3-4 gange i døgnet.
  • Børn 2-6 år. 1-2 mg 3-4 gange i døgnet.
 • Inhalationspulver
  • Ved anfald. Voksne og børn. Sædvanligvis 0,2 mg ved behov, dog højst 6 gange i døgnet.
  • Forebyggende før fysisk anstrengelse. Dosis tages 10 minutter før anstrengelsen.
  • Bemærk: Diskos® kan anvendes af de fleste børn fra 3-års-alderen.
 • Inhalationspray
  • Ved anfald. Voksne og børn. 0,1-0,2 mg (1-2 pust) ved behov.
  • Forebyggende før fysisk anstrengelse.Voksne og børn over 12 år. 0,2 mg (2 pust). Børn under 12 år. 0,1-0,2 mg (1-2 pust). Dosis tages 10 minutter før anstrengelsen.
  • Bemærk: Ved problemer med inhalationsteknikken kan man med fordel anvende sprayen sammen med en åndingsbeholder eventuelt med maske.
 • Inhalationsvæske
  • Voksne og børn. Sædvanligvis 2,5-10 mg 4-6 gange i døgnet.
  • Bemærk: Inhalationsvæsken inhaleres ved hjælp af forstøverapparat (nebulisator).
 • Injektionsvæske og koncentrat til infusionsvæske
  • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad. Anvendes udelukkende på sygehus.
  • Manglende erfaring vedr. børn under 12 år.

 

Truende for tidlig fødsel 

 • Injektionsvæske
  • Anvendes udelukkende på sygehus.

Instruktioner

 

 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel bruges sammen med en åndingsbeholder, også kaldet spacer. 

Se udvalget her Spacere (åndingsbeholdere)

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hurtig puls.
Muskelkramper.
Hovedpine, Rysten.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Uro og rastløshed.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
For lidt kalium i blodet.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Allergiske reaktioner  (herunder alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok)).
Hyperaktivitet.
Muskelsammentrækninger i luftrørene*.
Ikke kendt. Hjertekrampe.
For meget mælkesyre i blodet.

* Muskelsammentrækninger i luftrørene ses i enkelte tilfælde ved inhalation. Forekommer det, skal behandlingen stoppes.  

 

Ovenstående tabel viser bivirkningerne ved inhalationsbehandling. Visse bivirkninger er kun set ved bestemte lægemiddelformer, ligesom hyppighederne kan variere afhæng af lægemiddelform: 

 • Muskelsammentrækninger i luftrørene og halsirritation ses kun ved inhalation.
 • Forhøjet sukkerniveau i blodet, for meget mælkesyre i blodet og hjertekrampe er kun set, når midlet er givet som indsprøjtning.
 • Vand i lungerne er set når midlet er brugt som indsprøjtning ved for tidlig fødsel og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Når midlet gives som indsprøjtning ses hjertebanken samt rysten hos over 10 % og muskelkramper, nedsat mængde kalium i blodet samt for lavt blodtryk hos mellem 1-10 %.

Bør ikke anvendes

 • Ved hurtig, uregelmæssig puls bør midlet ikke anvendes.
 • Ved truende for tidlig fødsel må midlet ikke anvendes ved tilstande, hvor forlængelse af graviditeten vil være skadelig (fx ved hjertesygdom hos moderen, ved graviditet under 22 uger, ved truende abort i 1. og 2. trimester eller ved fosterdød).

Særlige advarsler

 • Forsigtighed ved:
  • svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • hjerte-kar-sygdomme (fx forstyrrelse af hjerterytmen, hjertekrampe, sygdom i hjertemuskulaturen, forsnævring af hjerteklapperne, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, udposning af pulsåre)
  • forhøjet stofskifte
  • diabetes.
 • Forsigtighed hvis man har risiko for for lavt kaliumniveau i blodet (kan fx ses ved svær akut astma eller behandling med binyrebarkhormoner eller vanddrivende midler).

 

Indhold af benzylalkohol  

 • Visse formuleringer af Ventoline® (oral opløsning) indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.
 • Der er set alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år ved brug af midler, der indeholder benzylalkohol. Midler med benzylalkohol må derfor ikke anvendes i mere end 1 uge til børn under 3 år, med mindre det er godkendt af en læge.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Visse beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) kan nedsætte virkningen af Ventoline®.
 • Ved truende for tidlig fødsel skal behandlingen afbrydes mindst 6 timer før behandling med halogenerede anæstetika.
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for nedsat mængde kalium i blodet (fx vanddrivende midler, digoxin, binyrebarkhormoner).
 • Det kan være nødvendigt at justere behandlingen mod diabetes.
 • Kombination med systemisk binyrebarkhormon kan øge risikoen for hyperglykæmi.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Evt. indhold af benzylalkohol 

Ventoline® (oral opløsning) kan indeholde benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Midler til inhalation kan anvendes. Øvrige lægemiddelformer må ikke anvendes.  

Bloddonor

Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af inhalationspulver, -spray og -væske er tilladt i de anbefalede doser - dvs. højst 1.600 mikrogram i døgnet. 

Anvendelse af andre lægemiddelformer med salbutamol (fx oral opløsning) medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Virker ved at udvide luftrørene (bronkierne), som fører luften ned i lungerne. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne. Virkningen indtræder efter 5-10 minutter og varer 4-6 timer.
 • Ved truende for tidlig fødsel hæmmes sammentrækningerne af livmoderen.
 • Halveringstiden i blodet () er 4-6 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse af Diskos og inhalationsspray. 

Rengøring: 

 • Diskos:
  • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
  • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • Inhalationsspray:
  • Beholderen tages ud af inhalatoren.
  • Plasthylsteret rengøres ved at lade varmt vand løbe igennem i ca. ½ minut, hvorefter det lufttørres.
  • Beholderen sættes tilbage i hylsteret, når dette er tørt.

Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 0,4 mg salbutamol (som sulfat).
Injektionsvæske. 1 ml indeholder 0,5 mg salbutamol (som sulfat).
Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg salbutamol (som sulfat).
Inhalationspulver i Diskos® 0,2 mg. 1 dosis indeholder 0,2 mg salbutamol (som sulfat).
Inhalationsspray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 0,1 mg salbutamol som (sulfat).
Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning 1 mg/ml (ampuller). 1 ml indeholder 1 mg salbutamol (som sulfat).
Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning 5 mg/ml. 1 ml indeholder 5 mg salbutamol (som sulfat). 

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : inhalationsvæske til nebulisator 5 mg/ml
Benzylalkohol : oral opløsning 0,4 mg/ml
Natriumbenzoat  (E211) : oral opløsning 0,4 mg/ml
Smag:
Appelsin : oral opløsning 0,4 mg/ml
Andre:
Lactose : inhalationspulver 0,2 mg i diskos
Natriumchlorid : injektionsvæske 0,5 mg/ml, konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
Norfluran : inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis
Sterilt vand : injektionsvæske 0,5 mg/ml, konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
Svovlsyre : injektionsvæske 0,5 mg/ml, konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral opløsning 0,4 mg/ml 150 ml 38,65
Recept injektionsvæske 0,5 mg/ml 5 amp. a 1 ml 54,70
Recept konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 10 amp. a 5 ml 634,10
Recept inhalationspulver 0,2 mg i diskos 60 doser i diskos 67,25
Recept inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis 200 doser 44,35
Recept inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml 20 x 2,5 ml 71,55
Recept inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml 60 x 2,5 ml 150,00
Recept inhalationsvæske til nebulisator 5 mg/ml 20 ml 66,65

Substitution

inhalationspulver 0,2 mg i diskos
Ventolin (Parallelimport), Salbutamol, inhalationspulver 0,2 mg i diskos
 
inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis
Airomir TEVA, Salbutamol, inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis
Airsalb Sandoz, Salbutamol, inhalationsspray, suspension 100 mikrogram/dosis
 
inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml
Salbutamol "TEVA" TEVA, Salbutamol, inhalationsvæske til nebulisator 1mg/ml
Suspirinix (Parallelimport), Salbutamol, inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml Genordn. B
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver  0,2 mg i diskos

Mål i mm: 86 x 83
Ventoline® Diskos® 0,2 mg/diskos
 
 
 
 
Foto af en åben Diskos®
 
Ventoline® Diskos® 0,2 mg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Ventoline® Diskos® 0,2 mg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  0,1 mg/dosis

Mål i mm: 45 x 74
Ventoline® 0,1 mg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket uden beskyttelseshætte
 
Ventoline® 0,1 mg/dosis
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...