Kræft i nyren

Revideret: 23.12.2019

Hvad er Kræft i nyren?

Kræft i nyren (cancer renis) er en ondartet svulst, som opstår i selve nyrevævet. Læs også artiklen Generelt om kræft

Symptomer

Nyrekræft giver typisk først symptomer langt henne i sygdomsforløbet. Blod i urinen (hæmaturi) er det hyppigste symptom, som leder til mistanke om nyrekræft, og ses hos over halvdelen af patienter med sygdommen. Andre symptomer kan være træthed, vægttab, smerter, påvirket almentilstand og forhøjet kropstemperatur.  

 

Er du over 40 år gammel og får påvist ikke synligt (mikroskopisk) blod i urinen, bør du kontakte din læge. Oplever du synligt (makroskopisk) blod i urinen, bør du kontakte din læge uanset hvor gammel, du er. Ofte skyldes blod i urinen andre årsager end kræft. Lægen vil foretage forskellige undersøgelser af urinen, og hvis der er mistanke om kræft, vil lægen henvise dig til et udrednings- og behandlingsforløb (kræftpakke). 

 

På det tidspunkt hvor sygdommen opdages, vil omkring en tredjedel have spredt sygdom med metastaser. Spredning af sygdommen sker typisk til lymfeknuderne i nærheden af nyren samt via blodbanen til lungerne, leveren, knogler, binyre, den anden nyre og hjernen. 

Hvordan forløber sygdommen?

Sygdommen begynder som en svulst i nyrens væv, og samtidig med at svulsten vokser, ødelægges det normale nyrevæv. Hvis svulsten ikke opdages, kan den vokse videre gennem nyrens kapsel ud i det omgivende fedtvæv og ind i de organer, som ligger tæt på nyren, dvs. binyrerne og de store blodkar bagerst i bughulen. Kræftcellerne kan også sprede sig via blodbanen og lymfebanerne til andre organer, især lungerne, knoglerne og hjernen og danne dattersvulster (metastaser).   
Hvis svulsten kan fjernes ved operation, bliver ca. halvdelen af patienterne helbredt, men hvis kræften har spredt sig til andre organer (har dannet metastaser), er prognosen dårligere. 

Hvem får sygdommen?

Nyrekræft ses sjældent før 40-års-alderen og hyppigst blandt 60- og 70-årige. Der findes ca. 700 nye tilfælde om året i Danmark. 2/3 af tilfældene optræder hos mænd. En speciel form for nyrekræft (Wilms tumor) kan i sjældne tilfælde også opstå hos børn. 

Hvad er årsagen til kræft i nyren?

Man kender ikke årsagen til nyrekræft. Tobaksrygning skønnes at være ansvarlig for hvert fjerde tilfælde af nyrekræft hos mænd og hvert sjette tilfælde hos kvinder.  Fedme skønnes at være årsag til hvert tredje tilfælde af alle nyrekræftstilfælde. Lav social- og økonomisk status har vist en sammenhæng med udvikling af sygdommen. Fem til ti procent af tilfældene skønnes at være arveligt betingede. 

Undersøgelser ved kræft i nyren

Ved mistanke om nyrekræft vil du få foretaget en skanning af urinvejene (CT-urografi) og du vil evt. få taget en vævsprøve (biopsi) fra nyren. Ved mistanke om spredning af sygdommen vil du bl.a. få lavet en røntgenundersøgelse eller en CT-skanning af lungerne og en skanning af knoglerne (knogleskintigrafi). Ved mistænke om metastaser til hjernen vil du få lavet en MR-skanning af hovedet. 

Behandling af kræft i nyren

  • Hvis der er tale om større kræftknuder, skal hele nyren opereres bort. Da man har to nyrer, kan den anden nyre tage over. Hvis nyresvulsten er lille, vil den ofte kunne bortopereres, uden at man behøver at fjerne selve nyren.
  • Hvis kræften har bredt sig til andre organer, anvendes der medicinsk behandling. Hos nogle patienter fjernes nyren med svulsten, selvom der er metastaser, som ikke kan fjernes, da prognosen så er bedre.

Kræft i nyren kan forekomme i forskellige former, som behandles forskelligt. Den hyppigste form kaldes "clear cell carcinom". Navnet betyder "kræft dannet af lyse celler", fordi kræftcellerne set i et mikroskop har en meget lys farve. Andre former for nyrekræft er dannet af andre typer celler. Der findes også meget specielle former for kræft i nyren, fx angiolypom, som er en blandet form for kræft med celler, der ligner både blodkarrenes celler og fedtceller.  

Prognosen vurderes bl.a. ud fra patientens fysiske form og almene tilstand, muligheden for at gennemføre en operation og resultatet af forskellige blodprøver. 

 

De lægemidler, der brugen mod kræft i nyren, indgår alle i såkaldt immunterapi, hvor kroppens eget immunforsvar aktiveres, så det bedre bliver i stand til at angribe kræftcellerne. I immunterapi kan anvendes enten antistoffer, enzymhæmmere eller biologiske cytoregulatorer. Brug af celledræbende midler (kemoterapi) har ingen betydning i behandlingen af nyrekræft. 

  • Patienter med "clear cell carcinom" kan få immunterapi med interferon, og behandlingen kan suppleres med et antistof (bevacizumab).
  • Til behandling af andre kræftformer anvendes enzymhæmmere. Enzymhæmmere anbefales også til behandling af patienter med "clear cell carcinom" og dårlig prognose.
  • Hvis kræften udvikler sig trods behandling med én af enzymhæmmerne, kan et andet lægemiddel fra denne gruppe anvendes.
  • Everolimus bruges som standardbehandling mod den specielle form for kræft i nyren "angiolypom".

Strålebehandling 

Strålebehandling kan lindre symptomer fra metastaser. Det kan være smerter i forbindelse med knoglemetastaser og hovedpine i forbindelse med hjernemetastaser. 

 

Du kan få mere information om din sygdom ved Kræftens Bekæmpelse

Lægemidler

Immunterapi

Ved immunterapi aktiveres kroppens eget immunforsvar, så det bliver i stand til bedre at angribe kræftcellerne. Samtidig kan visse former for immunterapi svække kræftcellernes evne til at forsvare sig mod kroppens immunforsvar. 

Antistoffer mod kræft i nyren
Enzymhæmmere mod kræft i nyren
Biologiske cytoregulatorer mod kræft i nyren
  • Interferoner er en gruppe af proteiner, som dannes af de hvide blodlegemer ved infektioner og påvirkning af specielle antigener. Hvordan interferoner hæmmer cellevækst, er ikke klarlagt.
  • Interleukiner er vækstfaktorer, som regulerer funktionen og væksten af en række af blodets celler.

Forfattere