Bevacizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Bevacizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Avastin®  Roche konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml
MVASI  Amgen konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml
Zirabev  Pfizer konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml