Bevacizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Bevacizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Avastin®  Roche konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml
Aybintio  Samsung Bioepis konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg/4 ml
konc. til infusionsvæske, opl.  400 mg/16 ml
Oyavas  STADA Nordic konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml