Pembrolizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pembrolizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Keytruda®  MSD konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml