Avelumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Avelumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Bavencio  Merck konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml