Pazopanib

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pazopanib:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Votrient  Novartis filmovertrukne tabletter  200 mg
filmovertrukne tabletter  400 mg