Contalgin®

Contalgin Uno
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Contalgin®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Contalgin® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Særlige hensyn
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Contalgin®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Contalgin® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Contalgin® bruges mod

 

Contalgin® er et stærkt smertestillende middel.  

  

Contalgin® anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Contalgin®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
depottabletter  5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg og 200 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages konsekvent med mad eller uden mad.   

depotkapsler  30 mg, 90 mg og 150 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages konsekvent med mad eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
depottabletter  5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg og 200 mg.
 • Må ikke knuses.   

depotkapsler  30 mg, 90 mg og 150 mg.
 • Må ikke åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
depottabletter  5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg og 200 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

depotkapsler  30 mg, 90 mg og 150 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

 • Kapslen og indholdet må ikke tygges.   

Dosering

Findes som depottabletter og depotkapsler.   

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.


Depottabletter   

 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10-30 mg 2 gange i døgnet.
 • Børn. Begyndelsesdosis. 0,2-0,4 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Depotkapsler   

 • Voksne og børn over 70 kg. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet.
 • Voksne og børn under 70 kg. Sædvanligvis 30 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Bemærk:   

 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.
 • Depotkapsler:
  • Skal synkes hele.
  • Kan evt. åbnes. Indholdet drysses på kold mad, fx yoghurt, umiddelbart før indtagelse.
  • Depotkapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Feber
Humørsvingninger
Blodtryksfald når man rejser sig
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Små pupiller
Mavesmerter Mundtørhed
For lidt ilt i blodet Kraftesløshed
Nedsat appetit
Svimmelhed Hovedpine
Forvirring, Hallucinationer Søvnighed, Søvnløshed
Manglende vandladning
Åndenød
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls Hjertebanken, Hurtig puls
Synsforstyrrelser
Tarmslyng Fordøjelsesbesvær, Smagsforstyrrelser
Kramper i galdevejene
Allergiske reaktioner
Leverpåvirkning
Kramper, Øget muskelspænding
Muskelkramper, Rysten, Ændring i hudens følesans
Afhængighed af midlet**, Angst, Opstemthed, Uro og rastløshed
Gener fra urinvejene  (bl.a. sammentrækninger), Nedsat urinproduktion
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne
Øget svedtendens
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk Ansigtsrødme
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i bugspytkirtlen
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand Nældefeber
Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser*, Tilvænning
Øget følsomhed for smerter
Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation Nedsat sexlyst
Pauser i vejrtrækningen under søvn

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.   

Det skal du vide, når du tager Contalgin®

Hvornår må du ikke tage Contalgin®

Hvornår må du ikke tage Contalgin®

Bør ikke anvendes ved   alvorlige vejrtrækningspro...

Bør ikke anvendes ved   

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer (kan dog i særlige tilfælde bruges i lav dosering ved visse former for akut åndenød).
 • forstoppelse eller tarmslyng.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende vi...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:   

Der er set flere eksempler på:    

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Contalgin®

Anden medicin sammen med Contalgin®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Contalgin®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Contalgin®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Contalgin® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Rifampicin (middel mod tuberkulose) kan nedsætte virkningen af Contalgin®.
 • Lægemidler med morfin (stærkt smertestillende midler) kan muligvis nedsætte virkningen af blodpladehæmmende midler (fx clopidogrel).
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Må kun anvendes efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Små mængder morfin går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Contalgin®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Contalgin® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Contalgin®

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Contalgin®.
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Contalgin® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Forbudt

Doping

Brug af Contalgin® vil blive betragtet som doping i k...

Brug af Contalgin® vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Contalgin® må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som depottabletter og depotkapsler.  

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.


Depottabletter  

 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10-30 mg 2 gange i døgnet.
 • Børn. Begyndelsesdosis. 0,2-0,4 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Depotkapsler  

 • Voksne og børn over 70 kg. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet.
 • Voksne og børn under 70 kg. Sædvanligvis 30 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Bemærk:  

 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.
 • Depotkapsler:
  • Skal synkes hele.
  • Kan evt. åbnes. Indholdet drysses på kold mad, fx yoghurt, umiddelbart før indtagelse.
  • Depotkapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Contalgin®

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 7-8 timer.

Contalgin® kan erstattes med

  

depottabletter 10 mg
 
depottabletter 30 mg
 
depottabletter 60 mg
 
depottabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  5 mg

Præg:
DM
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grågrøn
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 5 mg
 

Depottabletter  10 mg

Præg:
DO
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 10 mg
 

Depottabletter  30 mg

Præg:
DL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 30 mg
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
DZ
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 60 mg
 

Depottabletter  100 mg

Præg:
DU
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 100 mg
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
mg, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Turkis
Mål i mm: 8,8 x 8,8
depottabletter 200 mg
 

Depotkapsler  30 mg

Præg:
MS OD, 30
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,3 x 14,3
depotkapsler 30 mg
 

Depotkapsler  90 mg

Præg:
MS OD, 90
Kærv: Ikke relevant
Farve: Pink
Mål i mm: 6,4 x 18
depotkapsler 90 mg
 

Depotkapsler  150 mg

Præg:
MS OD, 150
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 6,9 x 19,4
depotkapsler 150 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Depotkapsler  

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud til depotkapsler. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 113,25
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 76,90
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 237,10
Recept depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 177,05
Recept depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 153,00
Recept depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 150,30
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 429,35
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 799,30
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 90 stk. 2.477,25
Recept depotkapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 188,30
Recept depotkapsler 90 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 364,15
Recept depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 558,40
 
Contalgin® markedsføres af: Mundipharma
 
 
 

Revisionsdato

22.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...