Contalgin® bruges til behandling af

Smerter

Contalgin®

Contalgin Uno
N02AA01
 

Contalgin® er et stærkt smertestillende middel. 

 

Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Contalgin® anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter. 

Doseringsforslag

Findes som depottabletter og depotkapsler

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.


Depottabletter 

 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10-30 mg 2 gange i døgnet.
 • Børn. Begyndelsesdosis. 0,2-0,4 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Depotkapsler 

 • Voksne og børn over 70 kg. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet.
 • Voksne og børn under 70 kg. Sædvanligvis 30 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Bemærk: 

 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.
 • Depotkapsler:
  • Skal synkes hele.
  • Kan evt. åbnes. Indholdet drysses på kold mad, fx yoghurt, umiddelbart før indtagelse.
  • Depotkapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Feber.
Humørsvingninger.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Små pupiller.
Mavesmerter, Mundtørhed.
For lidt ilt i blodet, Svimmelhed, Kraftesløshed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Forvirring, Hallucinationer, Søvnighed, Søvnløshed.
Manglende vandladning.
Åndenød.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls, Hjertebanken, Hurtig puls.
Synsforstyrrelser.
Tarmslyng, Fordøjelsesbesvær, Smagsforstyrrelser.
Kramper i galdevejene.
Allergiske reaktioner.
Leverpåvirkning.
Kramper, Øget muskelspænding.
Muskelkramper, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Afhængighed af midlet, Angst, Opstemthed, Uro og rastløshed.
Gener fra urinvejene  (bl.a. sammentrækninger), Nedsat urinproduktion.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne.
Øget svedtendens.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Ansigtsrødme.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Nældefeber.
Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke kendt. Abstinenser*, Tilvænning.
Øget følsomhed for smerter.
Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation, Nedsat sexlyst.
Pauser i vejrtrækningen under søvn.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på:  

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

Nedsat leverfunktion 

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Contalgin®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Contalgin®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Contalgin® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Rifampicin (middel mod tuberkulose) kan nedsætte virkningen af Contalgin®.
 • Lægemidler med morfin (stærkt smertestillende midler) kan muligvis nedsætte virkningen af blodpladehæmmende midler (fx clopidogrel).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Må kun anvendes efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Små mængder morfin går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 7-8 timer.

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg eller 200 mg morphinsulfat.
Contalgin® Uno, depotkapsler. 1 depotkapsel indeholder 30 mg, 90 mg eller 150 mg morphinsulfat. 

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : depottabletter 200 mg
Erythrosin (E127) : depotkapsler 90 mg, depotkapsler 150 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depotkapsler 30 mg, depotkapsler 150 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 5 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 100 mg, depotkapsler 30 mg, depotkapsler 90 mg, depotkapsler 150 mg
Quinolingult (E104) : depottabletter 200 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 100 mg, depottabletter 200 mg, depotkapsler 30 mg, depotkapsler 90 mg, depotkapsler 150 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg
Macrogoler : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 100 mg, depottabletter 200 mg, depotkapsler 30 mg, depotkapsler 90 mg, depotkapsler 150 mg

Firma

Tilskud

Depotkapsler 

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud til depotkapsler. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 114,05
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. Udgået 03-10-2022
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 140,70
Recept depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 150,10
Recept depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 163,55
Recept depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. Udgået 13-06-2022
Recept depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 144,70
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 432,80
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 568,80
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 90 stk. 2.497,95
Recept depotkapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 189,75
Recept depotkapsler 90 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 367,05
Recept depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 562,95

Substitution

depottabletter 10 mg
Doltard Orifarm Healthcare, Morphin, depottabletter 10 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 10 mg
Morfinsulfat "Nordic Prime" (Parallelimport), Morphin, depottabletter 10 mg
 
depottabletter 30 mg
Doltard Orifarm Healthcare, Morphin, depottabletter 30 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 30 mg
Morfinsulfat "Nordic Prime" (Parallelimport), Morphin, depottabletter 30 mg
 
depottabletter 60 mg
Doltard Orifarm Healthcare, Morphin, depottabletter 60 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 60 mg
 
depottabletter 100 mg
Doltard Orifarm Healthcare, Morphin, depottabletter 100 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  5 mg

Præg:
DM
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grågrøn
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 5 mg
 

Depottabletter  10 mg

Præg:
DO
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 10 mg
 

Depottabletter  30 mg

Præg:
DL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 30 mg
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
DZ
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 60 mg
 

Depottabletter  100 mg

Præg:
DU
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 100 mg
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
mg, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Turkis
Mål i mm: 8,8 x 8,8
depottabletter 200 mg
 

Depotkapsler  30 mg

Præg:
MS OD, 30
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,3 x 14,3
depotkapsler 30 mg
 

Depotkapsler  90 mg

Præg:
MS OD, 90
Kærv: Ikke relevant
Farve: Pink
Mål i mm: 6,4 x 18
depotkapsler 90 mg
 

Depotkapsler  150 mg

Præg:
MS OD, 150
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 6,9 x 19,4
depotkapsler 150 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

23.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...