Doltard®

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Doltard®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Doltard® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Doltard®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Doltard® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Doltard® bruges mod

Doltard® er et stærkt smertestillende middel.  

 

Doltard® anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Doltard®

Mad og drikke

Mad og drikke

Mad og drikke - Se hvordan du gør.
depottabletter 10 mg
depottabletter 30 mg
depottabletter 60 mg
depottabletter 100 mg
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages konsekvent med mad eller uden mad.   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Feber
Humørsvingninger
Blodtryksfald når man rejser sig
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Små pupiller
Mavesmerter Mundtørhed
For lidt ilt i blodet Kraftesløshed
Nedsat appetit
Svimmelhed Hovedpine
Forvirring, Hallucinationer Søvnighed, Søvnløshed
Manglende vandladning
Åndenød
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls Hjertebanken, Hurtig puls
Synsforstyrrelser
Tarmslyng Fordøjelsesbesvær, Smagsforstyrrelser
Kramper i galdevejene
Allergiske reaktioner
Leverpåvirkning
Kramper, Øget muskelspænding
Muskelkramper, Rysten, Ændring i hudens følesans
Afhængighed af midlet, Angst, Opstemthed, Uro og rastløshed
Gener fra urinvejene  (bl.a. sammentrækninger), Nedsat urinproduktion
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne
Øget svedtendens
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk Ansigtsrødme
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i bugspytkirtlen
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand Nældefeber
Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser*, Tilvænning
Øget følsomhed for smerter
Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation Nedsat sexlyst
Pauser i vejrtrækningen under søvn

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

Det skal du vide, når du tager Doltard®

Hvornår må du ikke tage Doltard®

Hvornår må du ikke tage Doltard®

Bør ikke anvendes ved   

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende vi...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:   

Der er set flere eksempler på:    

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.   

   

Nedsat leverfunktion   

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Doltard®

Anden medicin sammen med Doltard®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Doltard®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Doltard®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Doltard® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Rifampicin (middel mod tuberkulose) kan nedsætte virkningen af Doltard®.
 • Lægemidler med morfin (stærkt smertestillende midler) kan muligvis nedsætte virkningen af blodpladehæmmende midler (fx clopidogrel).
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Længerevar...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Må kun anvendes efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Små mængder morfin går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Doltard®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Doltard® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Doltard®

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Doltard®.
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Doltard® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Doltard® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som depottabletter.  

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10-30 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

   

Bemærk:  

 • Depottabletterne skal synkes hele. De må ikke tygges eller knuses.

   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Doltard®

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 7-8 timer.

Hvad indeholder Doltard®?

Indholdsstoffer

Morphin.  

Doltard® kan erstattes med

depottabletter 10 mg
 
depottabletter 30 mg
 
depottabletter 60 mg
 
depottabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 10 mg
 

Depottabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 30 mg
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 60 mg
 

Depottabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 100 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 131,65
Recept depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 184,25
Recept depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 260,00
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 735,00
 
Doltard® markedsføres af: Orifarm Healthcare
 
 
 

Revisionsdato

23.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...