Fluoxetine "Orion"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Fluoxetine "Orion".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Fluoxetine "Orion" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Fluoxetine "Orion".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Fluoxetine "Orion" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Fluoxetine "Orion" bruges mod

Fluoxetine "Orion" er et middel mod depression. SSRI.  

 
 • Fluoxetine "Orion" anvendes til behandling af depression.
 • Midlet anvendes desuden til behandling af bulimi samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).
 
Læs mere om:

Sådan tager du Fluoxetine "Orion"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
hårde kapsler  20 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

hårde kapsler  20 mg.
 • Kan åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  20 mg.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som kapsler.   

   

Depression   

 • Voksne. Sædvanligvis 20 mg i døgnet. Dosis kan efter 3 uger øges til sædvanligvis højst 60 mg i døgnet.
 • Børn over 8 år. Sædvanlig begyndelsesdosis er 10 mg i døgnet, dosis kan efter 1-2 uger øges til 20 mg i døgnet. Behandlingen af børn og unge under 18 år bør ske i kombination med samtaleterapi og skal varetages af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Bemærk: Til ældre skal behandlingen indledes med lavere begyndelsesdosis: Sædvanligvis 10 mg i døgnet eller 20 mg hver 2. dag.

   

Bulimi
Sædvanligvis 60 mg i døgnet.   

   

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Begyndelsesdosis: 20 mg i døgnet. Dosis kan efter 3 uger øges til sædvanligvis højst 60 mg i døgnet.   

   

Bemærk:   

 • Ved meget dårligt fungerende lever nedsættes dosis, fx til 10 mg dgl. eller 20 mg hver 2. dag.
 • Man har ikke erfaring vedr. doser over 80 mg i døgnet.
 • Ved ophør af behandlingen anbefales det, at man nedtrapper dosis gradvis over mindst 1-2 uger.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme
Træthed
Hovedpine
Søvnløshed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Sløret syn
Fordøjelsesbesvær, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Kulderystelser
Nældefeber
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*) Vægttab
Nedsat appetit
Ledsmerter
Rysten, Sløvhed, Svimmelhed
Angst, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Søvnighed Anspændthed, Rastløshed, Søvnforstyrrelser, Unormale drømme
Hyppig vandladning
Rejsningsproblemer Manglende eller forsinket sædafgang, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat sexlyst
Gaben
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus
Forstørrede pupiller
Blødning i mave-tarmkanalen Synkebesvær, Tænderskæren
Balanceforstyrrelser Kulde- eller varmefølelse, Utilpashed
Leverpåvirkning
Muskelkramper
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Ufrivillige rykkende bevægelser
Hyperaktivitet, Let øget stemningsleje, Opstemthed, Selvmordstanker eller -adfærd, Tankeforstyrrelser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop Unormal orgasme
Smertefuld vandladning
Seksuelle forstyrrelser
Åndenød Næseblod
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder
Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjerterytmeforstyrrelser
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Spiserørskatar
Leverbetændelse
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene
Serotoninsyndrom
For lidt natrium i blodet
Kramper Muskelsmerter
Motorisk uro, Ufrivillige tunge- og kæbebevægelser
Aggressivitet, Forvirring, Hallucinationer, Manier, Panikanfald, Talebesvær, Uro og rastløshed
Langvarig smertefuld erektion, Vandladningsbesvær Mælkeflåd
Symptomer fra lungerne  (herunder betændelse og ardannelse) Halsbetændelse
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys
Karbetændelse Afslapning af karrenes muskler
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning efter fødsel**

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

** Øget risiko for blødning efter fødsel er set ved behandling inden for 1 måned før fødslen med SSRI- eller SNRI-midler.   

  

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Visse bivirkninger, fx træthed og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • Nedsat natriumindhold i blodet ses særligt hos ældre.

Det skal du vide, når du tager Fluoxetine "Orion"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd...
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for selvmordsadfærd og aggressivitet og mani forekommer som en almindelig bivirkning.
  Behandlingen af børn og unge under 18 år skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
  Ved langtidsbehandling af børn, bør fysisk og psykisk udvikling kontrolleres jævnligt. Man bør desuden have særlig opmærksomhed på tegn på selvmordsadfærd eller mani.
 • Ved angst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Grøn stær
  • Mani
  • Øget tendens til blødning
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet.
 • Ved tegn på allergisk reaktion, mani eller kramper skal behandlingen stoppes.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Øget risiko for for lavt blodsukker under behandlingen, hvis man lider af diabetes. Forhøjet blodsukker er set, efter behandlingen er stoppet.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over mindst 1-2 uger, idet der ved pludseligt ophør i sjældne tilfælde kan optræde rysteture, hjertebanken, almen utilpashed og feber.
Anden medicin sammen med Fluoxetine "Orion"

Anden medicin sammen med Fluoxetine "Orion"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

MAO-hæmmere   

 • Fluoxetine "Orion" må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Behandling med MAO-hæmmere må først begynde 5 uger efter endt behandling med Fluoxetine "Orion".

   

Risiko for øget tendens til kramper   

 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for kramper (fx visse andre midler mod depression (TCA), visse midler mod psykoser og visse midler mod smerter (tramadol)).

   

Midler hvis virkning kan øges af Fluoxetine "Orion"   

Fluoxetine "Orion" kan øge virkningen af:    

 • Tricykliske antidepressiva (andre midler mod depression)
 • Midler mod psykoser
 • Epilepsimidler (phenytoin og carbamazepin)
 • Tamoxifen (middel mod brystkræft)
 • Metoprolol (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser).

Samtidig behandling med metoprolol eller tamoxifem skal undgås.    

   

Øget insulinfølsomhed   

 • Fluoxetine "Orion" kan øge følsomheden for insulin og man skal være opmærksom på en mulig risiko for lavt niveau af sukker i blodet, hvis man lider af diabetes.

   

Øget risiko for blødning   

SSRI-midler som Fluoxetine "Orion" kan give øget risiko for blødning.   

 • Forsigtighed anbefales ved samtidig brug af andre midler, der kan øge risikoen for blødning, som fx NSAID.
 • Man skal være opmærksom på risikoen for øget tendens til blødning, når man er i behandling med blodfortyndende midler.

   

Risiko for forstyrrelser af hjerterytmen   

 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

   

Øget risiko for andre bivirkninger   

 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl), visse midler mod ADHD (amfetamin), visse midler mod migræne (triptaner) samt midler indeholdende tryptophan (visse midler til kunstig ernæring) giver øget risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Samtidig behandling med lithium (middel mod manier) og naturlægemidler, der indeholder perikon kan øge risikoen for visse bivirkninger (fx kvalme, uro og søvnforstyrrelser).
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Bør kun an...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Bør kun anvendes, hvis lægen vurderer, at der er særlige grunde til, at et andet middel ikke kan vælges.   

Man har kendskab til flere tusinde gravide, som har været behandlet i de første 3 måneder af graviditeten, uden der er opstået fosterskade. Der kan dog være en lille risiko for, at barnet kan have forhøjet blodtryk i lungekredsløbet med åndenød, hurtig vejrtrækning og blålig hud og læber.
Hvis man bliver behandlet sidst i graviditeten, kan barnet være påvirket efter fødslen. I langt de fleste tilfælde ses lette symptomer (gråd, rystelser og besvær med at die og sove), der forsvinder af sig selv. I enkelte sjældne tilfælde kan symptomerne være mere alvorlige med kramper og vejrtrækningsbesvær.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er ris...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er risiko for bivirkninger hos barnet. Man bør derfor vælge en anden behandling efter aftale med lægen.   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Fluoxetine "Orion".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Fluoxetine "Orion" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Fluoxetine "Orion"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Fluoxetine "Orion".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Fluoxetine "Orion" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Fluoxetine "Orion" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som kapsler.  

  

Depression  

 • Voksne. Sædvanligvis 20 mg i døgnet. Dosis kan efter 3 uger øges til sædvanligvis højst 60 mg i døgnet.
 • Børn over 8 år. Sædvanlig begyndelsesdosis er 10 mg i døgnet, dosis kan efter 1-2 uger øges til 20 mg i døgnet. Behandlingen af børn og unge under 18 år bør ske i kombination med samtaleterapi og skal varetages af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Bemærk: Til ældre skal behandlingen indledes med lavere begyndelsesdosis: Sædvanligvis 10 mg i døgnet eller 20 mg hver 2. dag.

  

Bulimi
Sædvanligvis 60 mg i døgnet.  

  

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Begyndelsesdosis: 20 mg i døgnet. Dosis kan efter 3 uger øges til sædvanligvis højst 60 mg i døgnet.  

  

Bemærk:  

 • Ved meget dårligt fungerende lever nedsættes dosis, fx til 10 mg dgl. eller 20 mg hver 2. dag.
 • Man har ikke erfaring vedr. doser over 80 mg i døgnet.
 • Ved ophør af behandlingen anbefales det, at man nedtrapper dosis gradvis over mindst 1-2 uger.

Sådan virker Fluoxetine "Orion"

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling og ved bulimi først efter 8-12 ugers behandling.
 • Fluoxetin bliver i kroppen omdannet til stoffet norfluoxetin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 2-3 dage for fluoxetin (4-6 dage efter behandling i længere tid) og 7-15 dage for norfluoxetin.

Fluoxetine "Orion" kan erstattes med

Foto og identifikation

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
J, 96
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Grøn
Mål i mm: 5,1 x 14,5
hårde kapsler 20 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 48,85
Recept hårde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 68,90
 
Fluoxetine "Orion" markedsføres af: Orion Pharma
 
 
 

Revisionsdato

23.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...