Doxycyclin "Orifarm"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Doxycyclin "Orifarm" påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doxycyclin "Orifarm" bruges mod

Doxycyclin "Orifarm" er et antibiotikum. Tetracyclin.  

 

Doxycyclin "Orifarm" anvendes til behandling af:  

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af tetracyclin, fx klamydia. Kan anvendes, hvis man er allergisk over for penicillin.
 • Ved alvorlige tilfælde af bumser.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Doxycyclin "Orifarm"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  100 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages sammen med et let måltid uden mælkeprodukter.   

 • Bør tages med rigeligt vand i stående eller siddende stilling for at undgå irritation og sår i spiserøret.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  100 mg.
 • Kan om nødvendigt knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  100 mg.

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Generelt   

 • Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 200 mg det første døgn efterfulgt af 100 mg 1 gang i døgnet.
 • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 12 år, se dog undtagelser nedenfor.

   

Klamydia   

 • Voksne. 200 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser i 1 uge, ved alvorlige tilfælde i mindst 10 dage.
 • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 12 år.

   

Borrelia-infektion   

 • Erythema migrans
  • Voksne. 100 mg 2 gange i døgnet i 1 døgn, efterfulgt af 100 mg 1 gang i døgnet i 9 dage.
  • Børn over 8 år. 1-2 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet, højst 100 mg pr. dosis.
  • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 8 år.
 • Neuroborreliose
  • Voksne. 200 mg 2 gange i døgnet det første døgn efterfulgt af 100 mg 2 gange i døgnet i 10-14 dage.
  • Børn over 8 år. 1-2 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet, højst 100 mg pr. dosis.
  • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 8 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse på tungen, Diarré, Opkastning
Hovedpine
Hududslæt
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Tinnitus
Betændelse i tarmen, Mavesmerter, Sår i spiserøret, Tarmbetændelse, Tyktarmsbetændelse, Tyktarmsbetændelse pga. Clostridioides difficile  (med diarré) Fordøjelsesbesvær, Spiserørskatar, Synkebesvær
Leverbetændelse, Leverpåvirkning, Leverskade
Alvorlig hudreaktion, Overfølsomhedsreaktioner
Neglesvamp
Nedsat appetit
Ledsmerter Muskelsmerter
Udstående bløde områder på barnets kranium
Angst
Betændelsestilstand i nyren, Nyresvigt, Ophørt urinproduktion
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer Rødme
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Misfarvning af tænderne
Kraftig reaktion på døde bakterier efter antibiotikabehandling
 • Godartet blodtrykstigning i hjernen er set hos voksne, og ved tegn herpå stoppes behandlingen med doxycyclin.
 • Forbigående og overfladisk misfarvning af blivende tænder er set.

Det skal du vide, når du tager Doxycyclin "Orifarm"

Hvornår må du ikke tage Doxycyclin "Orifarm"

Hvornår må du ikke tage Doxycyclin "Orifarm"

Doxycyclin "Orifarm" bør ikke anvendes ved:   Over...

Doxycyclin "Orifarm" bør ikke anvendes ved:   

 • Overfølsomhed over for tetracycliner.
 • Hvis du problemer med mavesyre eller har gennemgået gastrisk bypass.
 • Må ikke gives til børn under 8 år, da det kan give varige skader på tænder og knogler.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Doxycyclin "Orifarm" skal anvendes med forsigtighed: ...

Doxycyclin "Orifarm" skal anvendes med forsigtighed:   

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
  Doxycyclin "Orifarm" er bredspektret, og dette indebærer en større risiko for udvikling af resistens end ved brug af almindeligt penicillin.
 • Hvis du har problemer med mavesyre eller har gennemgået gastrisk bypass.
 • Kan med forsigtighed anvendes til børn i alderen 8-12 år, hvis de har borreliainfektion eller anden alvorlig sygdom.
 • Optagelsen af Doxycyclin "Orifarm" i kroppen hæmmes, hvis det tages samtidigt med mælkeprodukter. Doxycyclin "Orifarm" bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Doxycyclin "Orifarm" medfører overfølsomhed over for lys, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Doxycyclin "Orifarm"

Anden medicin sammen med Doxycyclin "Orifarm"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Doxycyclin "Orifarm" må ikke tages, hvis man er i behandling med isotretinoin (middel mod bumser).
 • Et/flere af følgende typer lægemidler og Doxycyclin "Orifarm" bør indtages med ca. 3 timers mellemrum, fordi de nedsætter kroppens optagelse af Doxycyclin "Orifarm":
 • Doxycyclin "Orifarm" kan nedsætte virkningen af andre typer af antibiotika (penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider).
 • Samtidig brug af isotretinoin (middel mod bumser) øger risikoen for øget tryk i kraniet.
 • Phenobarbital (middel mod epilepsi) kan ændre virkningen af Doxycyclin "Orifarm".
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Må ikke an...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Må ikke anvendes i de sidste 6 måneder af graviditeten, da det kan indbygges i fosterets tand- og knoglevæv. Bør kun anvendes efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Det er kun...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Det er kun små mængder, der går over i modermælken. Amning bør ophøre, hvis du skal behandles i mere end 1 uge.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Doxycyclin "Orifarm"

Alkohol og Doxycyclin "Orifarm" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Doxycyclin "Orifarm" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Generelt  

 • Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 200 mg det første døgn efterfulgt af 100 mg 1 gang i døgnet.
 • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 12 år, se dog undtagelser nedenfor.

  

Klamydia  

 • Voksne. 200 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser i 1 uge, ved alvorlige tilfælde i mindst 10 dage.
 • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 12 år.

  

Borrelia-infektion  

 • Erythema migrans
  • Voksne. 100 mg 2 gange i døgnet i 1 døgn, efterfulgt af 100 mg 1 gang i døgnet i 9 dage.
  • Børn over 8 år. 1-2 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet, højst 100 mg pr. dosis.
  • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 8 år.
 • Neuroborreliose
  • Voksne. 200 mg 2 gange i døgnet det første døgn efterfulgt af 100 mg 2 gange i døgnet i 10-14 dage.
  • Børn over 8 år. 1-2 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet, højst 100 mg pr. dosis.
  • Bemærk: Anvendes ikke til børn under 8 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)  

Sådan virker Doxycyclin "Orifarm"

 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Tetracycliner er en af de antibiotikatyper, som rammer flest forskellige bakteriearter, og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 22 timer.

Hvad indeholder Doxycyclin "Orifarm"?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 100 mg  (Orifarm)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Doxycyclin "Orifarm" kan erstattes med

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  100 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 100 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 100 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 10 stk. (blister) 37,65
Recept tabletter 100 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) 58,00
Recept tabletter 100 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 138,00
 
Doxycyclin "Orifarm" markedsføres af: Parallelimport
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...