Ritalin®

Ritalin Uno
N06BA04
 

Ritalin® er et middel mod narkolepsi og forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Ritalin® anvendes ved den sjældne sygdom narkolepsi, der viser sig ved en pludselig, uimodståelig søvntrang, som kan medføre talrige daglige anfald af kortvarig søvn.
 • Midlet anvendes endvidere til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD). Ritalin® bør kun anvendes mod ADHD, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og kapsler med modificeret udløsning. 

 

Forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD)
Børn over 6 år og unge
 

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat. Oftest 5 mg (som tabletter) 1-2 gange i døgnet. Alternativt 10 mg (som kapsler med modificeret udløsning) eller 18 mg (som depottabletter) 1 gang i døgnet om morgenen.
 • Dosis øges med op til 18 mg om ugen.
 • Normal vedligeholdelsesdosis 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt/dag. Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg i døgnet).

 

Voksne 

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat: Oftest 5 mg (som tabletter) 2-3 gange i døgnet eller 10-20 mg (som kapsler med modificeret udløsning) 1 gang i døgnet.
 • Dosis øges med 10-20 mg ugentlig.
 • Vedligeholdelsesdosis. Stor individuel variation. Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet. Det er derfor nødvendigt at øge dosis individuelt. Vedligeholdelsesdosis vil hos de fleste erfaringsmæssigt være 30-150 mg i døgnet. I sjældne tilfælde kan højere doser være nødvendige.
 • Der vil ofte være behov for, at doseringen sikrer virkning i hele vågenperioden.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes for ældre over 60 år og børn under 6 år.
 • Tabletter: For at undgå søvnforstyrrelser bør sidste tablet tages mindst 4 timer før sengetid og kapslerne bør tages passende tidligt om morgenen.
 • Kapsler:
  • Kapslerne kan synkes hele.
  • Kapslerne kan evt. åbnes, og indholdet drysses på 1 spiseskefuld yoghurt eller æblemos umiddelbart før indtagelse.
  • Kapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.

 

Narkolepsi
Voksne. Tabletter. Dosis er individuel. Sædvanligvis 2-3 tabletter (20-30 mg) i døgnet fordelt på 2-3 doser. Den sidste dosis bør ikke tages senere end 6 timer før sengetid. 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Mundtørhed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Nervøsitet, Søvnløshed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls, Ændret puls  (sædvanligvis stigning).
Væksthæmning*.
Diarré, Fordøjelsesbesvær**, Mavesmerter, Opkastning, Tandsmerter**, Tænderskæren**.
Feber, Kuldefornemmelse fx på arme og ben, Svimmelhed, Træthed.
Nældefeber.
Vægttab, Ændringer i blodtrykket  (sædvanligvis stigning).
Tørst.
Ledsmerter.
Rysten, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Rastløshed, Spisevægring, Søvnforstyrrelser, Søvnighed, Uro og rastløshed.
Nedsat sexlyst**.
Forkølelsessymptomer, Hoste, Smerter i brystkassen, Smerter i øvre luftveje, Åndenød.
Hudkløe, Hududslæt, Hårtab, Øget svedtendens.
Forhøjet blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Allergiske reaktioner  (anafylaktisk chok).
Muskelkramper.
Motorisk uro**, Sløvhed.
Hallucinationer, Humørsvingninger, Psykoser, Selvmordstanker.
Blod i urinen.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjertekrampe.
Synsforstyrrelser, Uskarpt syn.
Forvirring, Manier.
Udvikling af bryster hos mænd.
Rødme.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Blodprop i hjertet, Hjertestop, Pludselig hjertedød.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring***.
Leverpåvirkning.
Kramper.
Ufrivillige bevægeforstyrrelser.
Overdreven gentagelse af bevægelser eller tale, Overfokusering - vanskelighed ved at skifte opmærksomhed, Selvmordsadfærd, Tankeforstyrrelser.
Alvorlig hudreaktion, Småblødninger i hud og slimhinder.
Betændelse eller tilstopning af hjernens kar, Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene.
Ikke kendt. Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Ekstra hjerteslag, Langsom puls.
Høj feber.
Migræne, Vedvarende krampe i tyggemusklen**.
Afhængighed af midlet, Stammen.
Ufrivillig vandladning.
Hyppigere og vedvarende erektion, Langvarig smertefuld erektion****, Rejsningsproblemer.
Hjerneblødning/blodprop i hjernen.

* Væksthæmning kan ses som en almindelig bivirkning ved langvarig anvendelse til børn. 

** Set hos voksne, men ikke hos børn. 

*** Hovedsageligt set ved samtidig behandling med andre midler. 

**** Ses oftest i forbindelse med dosisændringer. 

 

 • Nervøsitet og søvnløshed forekommer ofte i starten af behandlingen.
 • Mavesmerter, kvalme og opkastning forekommer sædvanligvis i starten af behandlingen og kan mindskes ved at tage midlet sammen med mad.
 • En række bivirkninger er kun set hos voksne (betændelse i mavens slimhinde, nedsat sexlyst, motorisk uro og tandpine) eller er set med højere frekvens hos voksne (nedsat appetit, søvnforstyrrelser, rysten, perifer kuldefornemmelse, åndenød, kvalme, mundtørhed, øget svedtendens og træthed).
 • Midlet kan medføre opstemthed (eufori) og kan give anledning til misbrug og afhængighed. Dette er set hyppigst ved brug af tabletter, der frigiver methylphenidat hurtigt i kroppen.
 • Ved stigninger i dosis - specielt hvis det sker uden lægens anvisning - kan der være risiko for udvikling af psykoser med konfusion, angst og paranoide reaktioner.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes 

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed hvis:
  • man har øget risiko for blodpropper i hjernen eller hjerneblødning
  • man har eller har haft en hjerte-kar-sygdom eller hvis nogle i ens nærmeste familie lider af hjerte-kar-sygdomme
  • man tidligere har haft kramper (midlet kan sænke krampetærsklen)
  • man har et misbrug af alkohol og/eller medicin
  • man lider af ufrivillige bevægelser i muskulaturen (motoriske tics)
  • man selv eller nogle i ens nærmeste familie har Tourettes sygdom (en neurologisk lidelse med ufrivillige trækninger og udstøden af lyde).
 • Forekommer der under behandlingen angst, uro, aggressivitet, selvmordstanker eller symptomer på psykoser eller mani skal man kontakte lægen.
 • Det anbefales, at man før og under behandlingen kontrollerer blodtrykket og pulsen samt bliver kontrolleret for symptomer på psykiske lidelser. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tage blodprøver eller tage et ekg.
 • Hvis man oplever hjerte-kar-symptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • ADHD: Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges. Ved behandling af voksne skal fordele og ulemper nøje overvejes før en evt. pause.
 • Ved behandling af børn bør man kontrollere højde og vægt mindst hver 6. måned.
 • Hos voksne bør vægten regelmæssigt kontrolleres.
 • Midlet må kun anvendes ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn), hvis patienten allerede er i behandling for søvnapnø.
 • Samtidig indtag af alkohol kan forstærke de psykiske og neurologiske bivirkninger.
 • Der er manglende erfaring med brug af midlet ved ændringer i blodets sammensætning (fx for få hvide blodlegemer eller blodmangel).

Nedsat leverfunktion 

Erfaring savnes. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Ritalin® må ikke tages, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Midler der stimulerer blodtrykket (pressorstoffer) kan sammen med Ritalin® give risiko for forhøjet blodtryk.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (en alvorlig tilstand, der kræver hurtig lægehjælp og bl.a. består af feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Virkningen af midler mod forhøjet blodtryk kan nedsættes.
 • Ritalin® kan ændre virkningen af visse blodfortyndende midler, visse midler mod kramper samt visse midler mod depression.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 - 2 døgns karantæne efter endt behandling. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker opkvikkende ved at øge mængden af visse signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin.
 • Halveringstiden i blodet () er 2-3 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) methylphenidathydrochlorid.
Ritalin® Uno, kapsler med modificeret udløsning. 1 kapsel indeholder 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg eller 60 mg methylphenidathydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : kapsler med modificeret udløsning 10 mg, kapsler med modificeret udløsning 30 mg, kapsler med modificeret udløsning 40 mg, kapsler med modificeret udløsning 60 mg
Titandioxid (E171) : kapsler med modificeret udløsning 10 mg, kapsler med modificeret udløsning 20 mg, kapsler med modificeret udløsning 30 mg, kapsler med modificeret udløsning 40 mg, kapsler med modificeret udløsning 60 mg
Andre:
Lactose : tabletter 10 mg
Macrogoler : kapsler med modificeret udløsning 10 mg, kapsler med modificeret udløsning 20 mg, kapsler med modificeret udløsning 30 mg, kapsler med modificeret udløsning 40 mg, kapsler med modificeret udløsning 60 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 136,00
Recept kapsler med modificeret udløsning 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 144,85
Recept kapsler med modificeret udløsning 20 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 353,10
Recept kapsler med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 318,90
Recept kapsler med modificeret udløsning 40 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 474,15
Recept kapsler med modificeret udløsning 60 mg 30 stk. 521,20

Substitution

tabletter 10 mg
Medanef Viatris, Methylphenidat, tabletter 10 mg
Medikinet HB PHARMA, Methylphenidat, tabletter 10 mg
Methylphenidat "Alternova" Alternova, Methylphenidat, tabletter 10 mg
Motiron Sandoz, Methylphenidat, tabletter 10 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 10 mg
Methylphenidate "Teva" TEVA, Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 10 mg
Ritalin LA (Parallelimport), Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 10 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 20 mg
Methylphenidate "Stada" STADA Nordic, Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 20 mg
Methylphenidate "Teva" TEVA, Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 20 mg
Ritalin LA (Parallelimport), Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 20 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 30 mg
Methylphenidate "Stada" STADA Nordic, Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 30 mg
Methylphenidate "Teva" TEVA, Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 30 mg
Ritalin LA (Parallelimport), Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 30 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 40 mg
Methylphenidate "Stada" STADA Nordic, Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 40 mg
Methylphenidate "Teva" TEVA, Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 40 mg
Ritalin LA (Parallelimport), Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 40 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 60 mg
Methylphenidate "Stada" STADA Nordic, Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 60 mg
Methylphenidate "Teva" TEVA, Methylphenidat, kapsler med modificeret udløsning 60 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
CG, B, A
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 10 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  10 mg

Præg:
R10, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Hvid
Mål i mm: 6,2 x 18
kapsler med modificeret udløsning 10 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  20 mg

Præg:
R20, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 18
kapsler med modificeret udløsning 20 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  30 mg

Præg:
R30, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,4 x 18
kapsler med modificeret udløsning 30 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  40 mg

Præg:
R40, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 6,9 x 19,4
kapsler med modificeret udløsning 40 mg
 

Kapsler med modificeret udløsning  60 mg

Præg:
R60, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Lysegul
Mål i mm: 8 x 23
kapsler med modificeret udløsning 60 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

22.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...