Methylphenidate "Teva"

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Methylphenidate "Teva". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Methylphenidate "Teva" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Methylphenidate "Teva". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Methylphenidate "Teva" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne. Donor kan dog tappes, hv...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Methylphenidate "Teva" bruges mod

 

Methylphenidate "Teva" er et middel, der anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD).  

Methylphenidate "Teva" bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Methylphenidate "Teva"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
kapsler med modificeret udløsning  10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

kapsler med modificeret udløsning  10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg.
 • Kan åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
kapsler med modificeret udløsning  10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

 • Indholdet må ikke tygges eller knuses.   

Andet

Bemærk - personalerisiko: Gravide eller potentielt gravide bør ikke ubeskyttet berøre knuste eller knækkede tabletter pga. risiko for optagelse af finasterid og den heraf følgende risiko for misdannelse af de ydre kønsorganer hos drengefostre.   

  

Dosering

Findes som kapsler med modificeret udløsning.

Børn over 6 år og unge   

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat. Oftest 5 mg (som tabletter) 1-2 gange i døgnet. Alternativt 10 mg (som kapsler med modificeret udløsning) eller 18 mg (som depottabletter) 1 gang i døgnet om morgenen.
 • Dosis øges med op til 18 mg om ugen.
 • Normal vedligeholdelsesdosis 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt/dag. Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg i døgnet).

   

Voksne   

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat: Oftest 5 mg (som tabletter) 2-3 gange i døgnet eller 10-20 mg (som kapsler med modificeret udløsning) 1 gang i døgnet.
 • Dosis øges med 10-20 mg ugentlig.
 • Vedligeholdelsesdosis. Stor individuel variation. Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet. Det er derfor nødvendigt at øge dosis individuelt. Vedligeholdelsesdosis vil hos de fleste erfaringsmæssigt være 30-150 mg i døgnet. I sjældne tilfælde kan højere doser være nødvendige.
 • Der vil ofte være behov for, at doseringen sikrer virkning i hele vågenperioden.

   

Bemærk:   

 • Erfaring savnes for ældre over 60 år og børn under 6 år.
 • For at undgå søvnforstyrrelser bør kapslerne tages passende tidligt om morgenen.
 • Synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslen og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Kapslen kan åbnes.
 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
Stop af behandling

Stop af behandling

Ved stop af behandlingen kan der være risiko for udvikling af depression - specielt ved misbrug.   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme, Mundtørhed
Nedsat appetit
Hovedpine
Nervøsitet Søvnløshed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser Hjertebanken, Hurtig puls, Ændret puls  (sædvanligvis stigning)
Væksthæmning*
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær**, Opkastning, Tænderskæren**
Feber, Kuldefornemmelse fx på arme og ben, Træthed
Nældefeber
Ændringer i blodtrykket  (sædvanligvis stigning) Vægttab
Tørst
Ledsmerter
Rysten, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hyperaktivitet, Spisevægring, Søvnighed, Uro og rastløshed Irritabilitet, Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Nedsat sexlyst**
Åndenød Forkølelsessymptomer, Hoste, Smerter i brystkassen, Smerter i øvre luftveje
Hårtab Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Forhøjet blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertemislyd
Dobbeltsyn, Sløret syn
Betændelse i mave-tarmkanalen**, Forstoppelse
Allergiske reaktioner  (anafylaktisk chok)
Muskelkramper Muskelsmerter, Muskelspændinger**
Motorisk uro**, Sløvhed Gråd
Hallucinationer, Humørsvingninger, Psykoser, Selvmordstanker Anspændthed, Sygelig opmærksomhed, Tics  (forværring af tics ved Tourettes syndrom)
Blod i urinen
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertekrampe
Synsforstyrrelser, Uskarpt syn Forstørrede pupiller
Forvirring, Manier
Udvikling af bryster hos mænd Ændret sexlyst
Rødme Plettet udslæt
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Blodprop i hjertet, Hjertestop, Pludselig hjertedød
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring***
Leverpåvirkning
Forhøjet galdefarvestof
Kramper
Ufrivillige bevægeforstyrrelser
Overdreven gentagelse af bevægelser eller tale, Overfokusering - vanskelighed ved at skifte opmærksomhed, Selvmordsadfærd, Tankeforstyrrelser
Alvorlig hudreaktion, Småblødninger i hud og slimhinder
Betændelse eller tilstopning af hjernens kar, Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene Forbigående symptomer pga. iltmangel i hjernen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Ekstra hjerteslag, Langsom puls
Høj feber
Migræne, Vedvarende krampe i tyggemusklen** Sygelig taletrang
Afhængighed af midlet, Stammen, Talebesvær
Ufrivillig vandladning
Hyppigere og vedvarende erektion, Langvarig smertefuld erektion****, Rejsningsproblemer
Næseblod
Hjerneblødning/blodprop i hjernen

* Væksthæmning kan ses som en almindelig bivirkning ved langvarig anvendelse til børn.  

** Set hos voksne, men ikke hos børn.  

*** Hovedsageligt set ved samtidig behandling med andre midler.  

**** Ses oftest i forbindelse med dosisændringer.  

  

 • Nervøsitet og søvnløshed forekommer ofte i starten af behandlingen.
 • Mavesmerter, kvalme og opkastning forekommer sædvanligvis i starten af behandlingen og kan mindskes ved at tage midlet sammen med mad.
 • En række bivirkninger er kun set hos voksne (betændelse i mavens slimhinde, nedsat sexlyst, motorisk uro og tandpine) eller er set med højere frekvens hos voksne (nedsat appetit, søvnforstyrrelser, rysten, perifer kuldefornemmelse, åndenød, kvalme, mundtørhed, øget svedtendens og træthed).
 • Midlet kan medføre opstemthed (eufori) og kan give anledning til misbrug og afhængighed. Dette er set hyppigst ved brug af tabletter, der frigiver methylphenidat hurtigt i kroppen.
 • Ved stigninger i dosis - specielt hvis det sker uden lægens anvisning - kan der være risiko for udvikling af psykoser med konfusion, angst og paranoide reaktioner.

Det skal du vide, når du tager Methylphenidate "Teva"

Hvornår må du ikke tage Methylphenidate "Teva"

Hvornår må du ikke tage Methylphenidate "Teva"

Bør ikke anvendes   ved manived psykoserved nuvære...

Bør ikke anvendes   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed hvis: man har øget ri...
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed hvis:
  • man har øget risiko for blodpropper i hjernen eller hjerneblødning
  • man har eller har haft en hjerte-kar-sygdom eller hvis nogle i ens nærmeste familie lider af hjerte-kar-sygdomme
  • man tidligere har haft kramper (midlet kan sænke krampetærsklen)
  • man har et misbrug af alkohol og/eller medicin
  • man lider af ufrivillige bevægelser i muskulaturen (motoriske tics)
  • man selv eller nogle i ens nærmeste familie har Tourettes sygdom (en neurologisk lidelse med ufrivillige trækninger og udstøden af lyde).
 • Forekommer der under behandlingen angst, uro, aggressivitet, selvmordstanker eller symptomer på psykoser eller mani skal man kontakte lægen.
 • Det anbefales, at man før og under behandlingen kontrollerer blodtrykket og pulsen samt bliver kontrolleret for symptomer på psykiske lidelser. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tage blodprøver eller tage et ekg.
 • Hvis man oplever hjerte-kar-symptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges. Ved behandling af voksne skal fordele og ulemper nøje overvejes før en evt. pause.
 • Ved behandling af børn bør man kontrollere højde og vægt mindst hver 6. måned.
 • Hos voksne bør vægten regelmæssigt kontrolleres.
 • Midlet må kun anvendes ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn), hvis patienten allerede er i behandling for søvnapnø.
 • Samtidig indtag af alkohol kan forstærke de psykiske og neurologiske bivirkninger.
 • Der er manglende erfaring med brug af midlet ved ændringer i blodets sammensætning (fx for få hvide blodlegemer eller blodmangel).

   

Nedsat nyrefunktion   

Erfaring savnes.   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Erfaring savnes.   

   

Anden medicin sammen med Methylphenidate "Teva"

Anden medicin sammen med Methylphenidate "Teva"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Methylphenidate "Teva" må ikke tages, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Midler der stimulerer blodtrykket (pressorstoffer) kan sammen med Methylphenidate "Teva" give risiko for forhøjet blodtryk.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (en alvorlig tilstand, der kræver hurtig lægehjælp og bl.a. består af feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Virkningen af midler mod forhøjet blodtryk kan nedsættes.
 • Methylphenidate "Teva" kan ændre virkningen af visse blodfortyndende midler, visse midler mod kramper samt visse midler mod depression.
 • Ved samtidig brug af clonidin (middel mod forhøjet blodtryk) er der set alvorlige reaktioner, herunder pludselig død.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Methylphenidate "Teva". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Methylphenidate "Teva" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Methylphenidate "Teva"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Methylphenidate "Teva".
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Methylphenidate "Teva" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne. Donor kan dog tappes, hv...
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne. Donor kan dog tappes, hvis tapningen sker før indtagelse af morgendosis.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.
Forbudt

Doping

Brug af Methylphenidate "Teva" vil blive betragtet so...

Brug af Methylphenidate "Teva" vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Methylphenidate "Teva" må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som kapsler med modificeret udløsning.

Børn over 6 år og unge  

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat. Oftest 5 mg (som tabletter) 1-2 gange i døgnet. Alternativt 10 mg (som kapsler med modificeret udløsning) eller 18 mg (som depottabletter) 1 gang i døgnet om morgenen.
 • Dosis øges med op til 18 mg om ugen.
 • Normal vedligeholdelsesdosis 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt/dag. Dosis bør ikke overstige 2,1 mg/kg legemsvægt/dag (eller i alt 90 mg i døgnet).

  

Voksne  

 • Generel begyndelsesdosis for midler med methylphenidat: Oftest 5 mg (som tabletter) 2-3 gange i døgnet eller 10-20 mg (som kapsler med modificeret udløsning) 1 gang i døgnet.
 • Dosis øges med 10-20 mg ugentlig.
 • Vedligeholdelsesdosis. Stor individuel variation. Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet. Det er derfor nødvendigt at øge dosis individuelt. Vedligeholdelsesdosis vil hos de fleste erfaringsmæssigt være 30-150 mg i døgnet. I sjældne tilfælde kan højere doser være nødvendige.
 • Der vil ofte være behov for, at doseringen sikrer virkning i hele vågenperioden.

  

Bemærk:  

 • Erfaring savnes for ældre over 60 år og børn under 6 år.
 • For at undgå søvnforstyrrelser bør kapslerne tages passende tidligt om morgenen.
 • Synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslen og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Kapslen kan åbnes.
 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad, fx yoghurt eller æblemos.

Sådan virker Methylphenidate "Teva"

 • Virker regulerende på visse signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og øger derved evnen til koncentration og fastholdelse af opmærksomhed.
 • Halveringstiden i blodet () er 2-3 timer.

Methylphenidate "Teva" kan erstattes med

  

kapsler med modificeret udløsning 10 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 20 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 30 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 40 mg
 
kapsler med modificeret udløsning 60 mg
 

Foto og identifikation

Kapsler med modificeret udløsning  10 mg

Præg:
10
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Orange
Mål i mm: 5,8 x 15,9
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Kapsler med modificeret udløsning  20 mg

Præg:
20
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,9
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Kapsler med modificeret udløsning  30 mg

Præg:
30
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 6,4 x 18
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Kapsler med modificeret udløsning  40 mg

Præg:
40
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 6,9 x 19,4
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Kapsler med modificeret udløsning  60 mg

Præg:
60
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Hvid
Mål i mm: 7,7 x 21,7
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept kapsler med modificeret udløsning 10 mg (kan dosisdisp.)
Methylphenidate "Teva"
30 stk. 98,15
Recept kapsler med modificeret udløsning 20 mg (kan dosisdisp.)
Methylphenidate "Teva"
30 stk. 250,45
Recept kapsler med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.)
Methylphenidate "Teva"
30 stk. 92,25
Recept kapsler med modificeret udløsning 40 mg (kan dosisdisp.)
Methylphenidate "Teva"
30 stk. 120,30
Recept kapsler med modificeret udløsning 60 mg (kan dosisdisp.)
Methylphenidate "Teva"
30 stk. 197,70
 
Methylphenidate "Teva" markedsføres af: TEVA
 
 
 

Revisionsdato

21.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...