Pregabalin "Krka"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Pregabalin "Krka".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Pregabalin "Krka" forstærker virkningen af alkohol.
Ingen restriktioner
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Pregabalin "Krka".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Pregabalin "Krka" forstærker virkningen af alkohol.
Alkohol: Bør undgås.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Pregabalin "Krka" bruges mod

 

Pregabalin "Krka" er et middel mod epilepsi, angsttilstande og nervesmerter.  

  

Pregabalin "Krka" anvendes  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Pregabalin "Krka"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
hårde kapsler  25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg og 300 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

hårde kapsler  25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg og 300 mg.
 • Kan åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg og 300 mg.
 • Synkes hele med et glas vand.   

 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som kapsler.   

   

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 150 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser. Dosis kan øges trinvis over 2 uger til vedligeholdelsesdosis: højst 600 mg i døgnet.    

   

Bemærk:   

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslerne kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Svimmelhed Hovedpine
Søvnighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Dobbeltsyn, Sløret syn
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Oppustethed
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand Føle sig unormal, Træthed
Faldtendens
Vægtøgning
Øget appetit
Ledsmerter, Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i arme og ben
Besvær med at styre arme og ben, Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Rysten, Sløvhed, Ændring i hudens følesans
Forvirring, Følelse af beruselse, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Talebesvær Irritabilitet, Søvnløshed
Rejsningsproblemer, Sammentrækninger i livmoderen Nedsat sexlyst
Forkølelsessymptomer
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertesvigt, Langsom puls Hurtig puls
Overfølsomhed for støj, Overfølsomhed over for lyd
Lysfænomener, Synsforstyrrelser, Ufrivillige øjenbevægelser, Øjensmerter Tørre øjne, Tåreflåd, Øjengener, Øjenirritation
Følelsesløshed i munden, Smagsforstyrrelser, Sure opstød, Øget spytdannelse
Brændende fornemmelse, Feber, Kraftesløshed, Kuldefornemmelse fx på arme og ben, Kulderystelser, Utilpashed
Hævelse omkring øjnene, Overfølsomhed Nældefeber
Forhøjet kreatinin i blodet, Leverpåvirkning, Vægttab
For lidt kalium i blodet, Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker Nedsat appetit, Tørst
Muskelsmerter, Muskelstivhed, Nakkesmerter
Bevidsthedstab, Muskeluro, Ufrivillige rykkende bevægelser, Øget følesans Skrivevanskeligheder - især mht. at kunne huske bogstaverne, Svækkede reflekser, Øget drømmeaktivitet
Aggressivitet, Depression, Hallucinationer, Humørsvingninger, Hyperaktivitet, Panikanfald, Personlighedsændringer, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Uro og rastløshed Rastløshed
Ufrivillig vandladning Smertefuld vandladning
Manglende orgasme, Seksuelle forstyrrelser Brystsmerter, Smertefulde menstruationer, Øget sexlyst
Åndenød Hoste, Høfeber, Næseblod, Snorken, Tilstoppet næse, Tørhed i næsen
Udslæt med fortykkelse af huden Hudkløe, Øget svedtendens
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben Hedeture, Rødme og varmefølelse
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser
Hornhindebetændelse, Synstab Forstørrede pupiller
Betændelse i bugspytkirtlen, Hævelse af tungen, Væskeansamling i bughulen Synkebesvær
Gulsot
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion
Påvirkning af ekg
Kramper, Nedbrydning af muskelvæv
Langsomme bevægelser, Parkinsonisme
Impulskontrolforstyrrelser, Selvmordstanker eller -adfærd
Manglende vandladning, Nedsat urinproduktion, Nyresvigt
Udebleven menstruation, Udvikling af bryster hos mænd Forstørrede bryster, Mælkeflåd
Væske i lungerne Halsgener, Ændret lugtesans
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Afhængighed af midlet*
Nedsat vejrtrækning

* Efter afslutning af behandling med Pregabalin "Krka", kan du opleve forbigående afhængighedssymptomer (bl.a. søvnløshed, hovedpine, kvalme, angst, diarré, influenzalignende symptomer, nervøsitet, depression, smerter, kramper, svedtendens og svimmelhed).   

  

 • Kramper kan forekomme under behandlingen eller umiddelbart efter, at behandlingen er afsluttet.
 • Påvirkning af hjernen er forekommet hos særligt sårbare patienter.
 • Der er set tilfælde med misbrug af midlet.
 • Ved alvorlige hudreaktioner, bør behandlingen med Pregabalin "Krka" afbrydes.

Det skal du vide, når du tager Pregabalin "Krka"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende hjert...
 • Skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende hjerte.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.
 • Forsigtighed hvis du tidligere har oplevet overfølsomhed over for andre epilepsimidler som gabapentin og vigabatrin.
 • Skal anvendes med forsigtighed, hvis du har svært ved at trække vejret på grund af anden sygdom og hos ældre, da midlet kan nedsætte vejrtrækningen.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

Anden medicin sammen med Pregabalin "Krka"

Anden medicin sammen med Pregabalin "Krka"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Pregabalin "Krka" kan forstærke den sløvende virkning af lorazepam (beroligende).
 • Samtidig brug af opioider (stærke smertestillende midler) øger risikoen for alvorlige bivirkninger, og koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af Pregabalin "Krka" og opioider.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.Det er vigtigt f...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Pregabalin "Krka".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Pregabalin "Krka" forstærker virkningen af alkohol.

Alkohol og Pregabalin "Krka"

Alkohol bør undgås.   Du skal være meget var...

Alkohol bør undgås.   

Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Pregabalin "Krka".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Pregabalin "Krka" forstærker virkningen af alkohol.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Pregabalin "Krka" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som kapsler.  

  

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 150 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser. Dosis kan øges trinvis over 2 uger til vedligeholdelsesdosis: højst 600 mg i døgnet.   

  

Bemærk:  

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslerne kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Pregabalin "Krka"

 • Virker ved at påvirke hjernens signalfunktion, så informationen imellem nervecellerne i hjernen normaliseres. Herved nedsættes hyppigheden af anfald.
 • Ved ansigtssmerter og andre nervesmerter virker midlet stabiliserende på nerven.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 6 timer.

Foto og identifikation

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
P25
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 25 mg
 

Hårde kapsler  75 mg

Præg:
P75
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 75 mg
 

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
P150
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Orange
Mål i mm: 6,4 x 18
hårde kapsler 150 mg
 

Hårde kapsler  225 mg

Præg:
P225
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Brun
Mål i mm: 7 x 19,1
hårde kapsler 225 mg
 

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
P300
Kærv: Ikke relevant
Farve: Mørkebrun, Hvid
Mål i mm: 7,5 x 21,3
hårde kapsler 300 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.)
Pregabalin "Krka"
56 stk. (blister) 35,50
Recept hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.)
Pregabalin "Krka"
98 stk. (blister) 265,15
Recept hårde kapsler 75 mg (kan dosisdisp.)
Pregabalin "Krka"
14 stk. (blister) 130,30
Recept hårde kapsler 75 mg (kan dosisdisp.)
Pregabalin "Krka"
56 stk. (blister) 36,20
Recept hårde kapsler 75 mg (kan dosisdisp.)
Pregabalin "Krka"
100 stk. 174,35
Recept hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.)
Pregabalin "Krka"
56 stk. (blister) 30,85
Recept hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.)
Pregabalin "Krka"
100 stk. 191,70
Recept hårde kapsler 225 mg (kan dosisdisp.)
Pregabalin "Krka"
56 stk. (blister) 54,20
Recept hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.)
Pregabalin "Krka"
56 stk. (blister) 70,10
 
Pregabalin "Krka" markedsføres af: KRKA
 
 
 

Revisionsdato

01.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...