Ansigtssmerter/trigeminusneuralgi

Revideret: 08.08.2018

Hvad er Ansigtssmerter/trigeminusneuralgi?

Ved ansigtssmerter forstås smerter i ansigtet eller i øjenhuler, bihuler, mundhule eller tænder. Den hyppigste form for ansigtssmerte er den såkaldte trigeminusneuralgi, en nervesmerte i ansigtets store følenerve. Derudover findes der en række andre mere ukarakteristiske smertetilstande, som under et kaldes atypiske ansigtssmerter.

Symptomer

Trigeminusneuralgi er karakteriseret ved ensidige, meget kraftige smertejag i ansigtet, ofte i kinden, i panden eller sjældnere i kæberegionen. Smerteanfaldene kan vare i flere sekunder og føles som elektriske stød. Smerterne ledsages ikke af andre symptomer. Tilstanden kan provokeres af indtagelse af kolde og varme mad- eller drikkevarer, tygning, tandbørstning, barbering, vask, berøring eller lignende. Tilstanden kan optræde talrige gange på en dag, i nogle tilfælde over 100 gange, men sjældent om natten. I svære perioder undlades føde- og væskeindtagelse, da ethvert forsøg på at spise eller drikke giver smerter. Det er også karakteristisk, at der ofte er et eller flere bestemte punkter i ansigtet, de såkaldte triggerpunkter, hvorfra smerterne kan fremkaldes, og man undlader derfor barbering, vask og lignende i dette område.

I modsætning hertil er de atypiske ansigtssmerter konstante, brændende, jagende eller stikkende smerter i et meget lokalt område. Disse kan som regel ikke trigges af en bestemt handling eller berøring. 

Hvordan forløber sygdommen?

Trigeminusneuralgi har et periodisk forløb med daglige smerteudbrud i en eller flere måneder. Herefter klinger tilstanden gradvist af og kan så optræde igen med års mellemrum - ofte uden noget fast mønster. En del patienter har dog konstante, hyppige anfald og må være i fast medicinsk behandling resten af livet.

Atypiske ansigtssmerter kan have et meget varierende forløb over tid afhængig af den tilgrundliggende årsag.

Hvem får sygdommen?

Trigeminusneuralgi begynder oftest efter 50-års-alderen og rammer lidt flere kvinder end mænd. I Danmark er der ca. 200-250 nye tilfælde hvert år, men da symptomerne optræder periodisk, er der formentlig mange, som ikke har fået den præcise diagnose eller behandling.   


Atypiske ansigtssmerter kan begynde i alle aldersgrupper og optræder hyppigst hos voksne kvinder. Tilstanden er begyndt efter en tandbehandling, et andet indgreb i ansigtsregionen eller en ulykke, men årsagssammenhængen er ofte vanskelig at få klarlagt. 

Hvad er årsagen til ansigtssmerter/trigeminusneuralgi?

Årsagen til trigeminusneuralgi er ukendt, men hos enkelte kan et lokalt tryk på nerven være årsag til smerterne, specielt hvis sygdommen er begyndt i en tidlig alder. Dette tryk kan være fremkaldt af en ulykke, en svulst, et udvidet blodkar eller anden påvirkning af nerven fx ved  multipel sklerose. Man mener, at nervens isolering, den såkaldte myelinskede, der omkranser selve nervetrådene, er påvirket, og derfor optræder der lokale kortslutninger i nervens ledningsevne. Da trigeminusnerven er ansigtets store følenerve og stort set rummer alle ansigtets smertebaner, er den meget følsom for ydre påvirkning. 

Årsagen til atypiske ansigtssmerter er ikke kendt. 

Undersøgelser ved ansigtssmerter/trigeminusneuralgi

En grundig samtale og en neurologisk undersøgelse er nødvendig for at udelukke andre årsager til ansigtssmerterne. Ved atypisk eller tidlig indsættende trigeminusneuralgi foretages MR-scanning af hjernen og nervens forløb. En MR-scanning udføres for at udelukke andre årsager. 

Specielle forhold hos børn

Det kan være svært at finde ud af, om spædbørn har smerter, fordi de ikke kan beskrive smerten eller fortælle, hvor det gør ondt. Hos nyfødte og for tidligt fødte børn kan smerterne vise sig ved, at de trives dårligt, har opkastninger og svedudbrud. Fra 1-års-alderen kan øresmerter vise sig ved, at barnet skriger, tager sig til ørerne og trækker benene op under sig.

Smerter hos børn viser sig som regel ved, at de græder, klynker, har nedsat spiselyst og kaster op. Ved mere alvorlige tilstande kan barnet ligge stille med hovedet bøjet bagover og benene trukket op.

Hovedmidlet til at behandle smerter hos børn er paracetamol. Til børn med stærke smerter, bruger lægen en kombineret behandling efter de samme retningslinjer som for voksne. 

Behandling af ansigtssmerter/trigeminusneuralgi

Akut behandling 

Almindelige smertestillende midler og morfinpræparater har normalt kun ringe effekt. Hvis du er meget påvirket, vil du blive indlagt til behandling på sygehuset.  

 

Hvis der er tale om en lokal årsag til smerterne, fx en svulst eller nerveskade, skal du muligvis opereres. Den gængse behandling består af forskellige typer epilepsimedicin. Denne type medicin har en stabiliserende effekt på nerven og virker forebyggende. Langsom optrapning anbefales oftest, da der ved for hurtig øgning af dosis kan optræde bivirkninger med træthed og svimmelhed. Det kan volde problemer, hvis man har mange anfald og ikke kan indtage føde eller væske. I disse tilfælde kan hospitalsindlæggelse komme på tale.
 
Der er ingen specifikke behandlinger til atypiske ansigtssmerter. 

Lægemidler

Forfattere