Oxycodonhydrochlorid "Lannacher" bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

depottabletter

Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"

N02AA05
 

Oxycodonhydrochlorid "Lannacher" er et stærkt smertestillende middel. 

 

Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Oxycodonhydrochlorid "Lannacher" anvendes ved moderate til stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter. 

Doseringsforslag

Findes som depottabletter. 

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn > 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg 2 gange i døgnet. Dosis kan evt. stige efter behov.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine, Sløvhed, Svimmelhed.
Hudkløe.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Utilpashed.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundtørhed.
Afslapning af karrenes muskler, Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Nervøsitet, Opstemthed, Ændring i hudens følesans.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Manglende vandladning.
Små pupiller.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning.
Kramper, Rysten, Uro og rastløshed.
Allergiske reaktioner.
Rejsningsproblemer.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • forstørret prostata
  • lavt stofskifte
  • betændelse i bugspytkirtlen.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på:  

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Oxycodonhydrochlorid "Lannacher"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI og SNRI) øger risiko for alvorlig forgiftning.
 • Oxycodonhydrochlorid "Lannacher" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er kun små mængder, der går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Oxycodon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3 timer.

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg oxycodonhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depottabletter 5 mg, depottabletter 80 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 5 mg, depottabletter 20 mg, depottabletter 40 mg, depottabletter 80 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 52,00
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 42,50
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) 173,70
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 53,35
Recept depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 192,65
Recept depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) 307,60
Recept depottabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 165,60
Recept depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 354,95
Recept depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. (blister) 421,20
Recept depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 125,05
Recept depottabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 285,95
Recept depottabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 557,85

Substitution

depottabletter 5 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 5 mg
Oxycodone Depot "Sandoz" Sandoz, Oxycodon, depottabletter 5 mg
OxyContin Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 5 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 5 mg
 
depottabletter 10 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Oxycodone Depot "Sandoz" Sandoz, Oxycodon, depottabletter 10 mg
OxyContin Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 10 mg
 
depottabletter 20 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Oxycodone Depot "Sandoz" Sandoz, Oxycodon, depottabletter 20 mg
OxyContin Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 20 mg
 
depottabletter 40 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Oxycodone Depot "Sandoz" Sandoz, Oxycodon, depottabletter 40 mg
OxyContin Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 40 mg
 
depottabletter 80 mg
Orionox Orion Pharma, Oxycodon, depottabletter 80 mg
Oxycodone Depot "Sandoz" Sandoz, Oxycodon, depottabletter 80 mg
OxyContin Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 80 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrå
Mål i mm: 5 x 5
depottabletter 5 mg
 

Depottabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 10 mg
 

Depottabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5 x 5
depottabletter 20 mg
 

Depottabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 40 mg
 

Depottabletter  80 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 11 x 11
depottabletter 80 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-09-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...