Plaquenil®

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol og Plaquenil® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol og Plaquenil® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 6 til 36 måneders karantæne efter endt beha...

Plaquenil® bruges mod

 

Plaquenil® er et middel mod malaria og gigt.

Plaquenil® anvendes til:  

 • Forebyggelse og behandling af malaria
 • Langtidsbehandling af leddegigt
 • Behandling af sygdomme i bindevævet, fx lupus erythematosus disseminatus (LED) og lupus erythematosus discoides
 • Behandling af hududslæt efter lyspåvirkning
 • Børn med ledbetændelsen Juvenil idiopatisk artritis.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Plaquenil®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  200 mg, 200 mg, 200 mg og 200 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages med mad.   

 • Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart derefter nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  200 mg, 200 mg, 200 mg og 200 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  200 mg, 200 mg, 200 mg og 200 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Malaria   

 • Forebyggende
  • Voksne
   • 400 mg 1 gang om ugen.
   • Forebyggelsen påbegyndes 1 uge før ankomstdagen og fortsætter mindst 4 uger efter afrejsen fra malariaområdet.
 • Behandling
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis 1.000 mg. 6 timer senere 400 mg.
   • Derefter 400 mg i døgnet i 2 dage, dog i 3 dage ved legemsvægt over 60 kg.

   

Lysudslæt   

 • Forebyggende
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 400-800 mg i døgnet.
   • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 200-400 mg i døgnet fra 14 dage før et forventet udbrud.
 • Behandling
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 400-800 mg i døgnet.
   • Vedligeholdelsesdosis. 200-400 mg i døgnet.

   

Bindevævssygdomme   

 • Voksne
  • Sædvanligvis 200-400 mg i døgnet.

   

Leddegigt   

 • Voksne
  • 200-400 mg i døgnet.

   

Ledbetændelse (Juvenil idiopatisk artritis) og bindevævssygdom   

 • Børn med legemsvægt over 31 kg
  • Højst 6,5 mg pr. kg legemsvægt i døgnet sammen med anden behandling.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Kvalme
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Uskarpt syn
Diarré, Opkastning
Hovedpine
Anoreksi - nervøs spisevægring, Følelsesmæssig ustabilitet
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus
Dobbeltsyn, Hævelse af hornhinden, Nethindeforandringer
Leverpåvirkning
Nerveforstyrrelse, Svimmelhed
Nervøsitet
Hårtab Pigmentforandringer  (hud, slimhinder og bleget hår)
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Sygdom i hjertemuskulaturen
Høretab
Nedbrydning af nethinden, Synspåvirkning
Alvorlig leversvigt
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion Nældefeber
Påvirkning af ekg
Forværret porfyri  (sjælden arvelig stofskiftesygdom), Lavt blodsukker
Kramper, Muskelsygdom
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Lammelse, Nervebetændelse Nedsat senerefleks
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Manier, Psykoser, Selvmordsadfærd, Uro og rastløshed Søvnforstyrrelser
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys
 • Ved de små doser, der anvendes til forebyggelse af malaria, er bivirkninger sjældne og viser sig i form af kvalme og opkastning, hudkløe og lette synsforstyrrelser.
 • Ved langtidsbehandling af leddegigt i høj dosis kan nethinden beskadiges, så synet nedsættes. I disse tilfælde er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos øjenlægen.
 • Psykiske bivirkninger ses oftest inden for den første måned af behandlingen med Plaquenil®. Se også Særlige advarsler.

Det skal du vide, når du tager Plaquenil®

Hvornår må du ikke tage Plaquenil®

Hvornår må du ikke tage Plaquenil®

Plaquenil® bør ikke anvendes ved:   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Plaquenil® skal anvendes med forsigtighed:    Viss...

Plaquenil® skal anvendes med forsigtighed:    

 • Visse leversygdomme
 • Alvorlige lidelser i mave-tarm-kanalen
 • Alvorlige nervesygdomme
 • Alvorlige blodsygdomme
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Psoriasis
 • Påvirkning af ekg eller risiko for påvirkning af ekg
 • Den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis
 • Mangel på glucose-6-fosfat-dehydrogenase (en sjælden arvelig sygdom)
 • Den sjældne arvelige sygdom porfyri
 • Ved behandlingsstart eller senest 3 måneder efter start skal du til undersøges for nethindeforandringer hos en øjenlæge
 • Ved behandling med store doser bør ophold i direkte sollys undgås, og huden beskyttes evt. yderligere med solcreme med høj beskyttelsesfaktor
 • Lavt blodsukker
 • I mange lande med udbredt malaria har malariaparasitten udviklet resistens over for Plaquenil®. Spørg derfor lægen, hvilke midler du bør anvende i det enkelte område
 • Hvis du oplever psykiske bivirkninger, fx selvmordsadfærd eller psykoser, skal du straks kontakte en læge.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Dosisjustering ikke nødvendig   

   

Anden medicin sammen med Plaquenil®

Anden medicin sammen med Plaquenil®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Plaquenil® kan øge virkningen af digoxin (hjertemiddel).
 • Længere tids behandling (mindst 4 uger) med Plaquenil® i større doser før vaccination mod rabies kan nedsætte virkningen af vaccinationen.
 • Lignende virkning må forventes ved vaccination mod tyfus (kun som indsprøjtning).
 • Langtidsbehandling med Plaquenil® og samtidig behandling med tamoxifen (middel mod brystkræft) anbefales ikke.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af Plaquenil® og visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, fx amiodaron, tricykliske antidepressive midler, psykosemidler, fluoroquinoloner, makrolider, saquinavir (HIV-middel), fluconazol (svampemiddel) pga. øget risiko for ventrikulære arytmier.
 • Forsigtighed med monitorering af bivirkninger ved samtidig brug af Plaquenil® og fx gemfibrozi (kolesteerolsænkende middel), clopidogrel (blodpladehæmmende middel), ritonavir (HIV-middel), itraconazol (svampemiddel), clarithromycin (antibiotikum), ciclosporin (immundæmpende medicin), statiner (mod forhøjet kolesterol) eller grapefrugt juice.
 • Manglende virkning af hydroxychloroquin er set ved samtidig brug af fx rifampicin (antibiotikum) eller naturlægemidler med perikon.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af fx metoprolol (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) pga. risiko for øget virkning.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Man har ke...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Man har kendskab til ca. 800 gravide, som i 1. trimester har været behandlet, uden der er opstået fosterskade. Generelt bør man dog være forsigtig på grund af risiko for øjen- og øreskader. En nødvendig behandling kan fortsætte under graviditeten efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Forebyggelse mod malaria s...
Kan om nødvendigt anvendes.

Forebyggelse mod malaria skal fortsætte under amningen. Det er nødvendigt med særskilt forebyggelse til barnet.    

Alkohol: Alkohol og Plaquenil® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Plaquenil®

Alkohol og Plaquenil® påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 6 til 36 måneders karantæne efter endt beha...
Må ikke tappes. 6 til 36 måneders karantæne efter endt behandling. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese, når præparatet anvendes forebyggende.   


Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Plaquenil® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Malaria  

 • Forebyggende
  • Voksne
   • 400 mg 1 gang om ugen.
   • Forebyggelsen påbegyndes 1 uge før ankomstdagen og fortsætter mindst 4 uger efter afrejsen fra malariaområdet.
 • Behandling
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis 1.000 mg. 6 timer senere 400 mg.
   • Derefter 400 mg i døgnet i 2 dage, dog i 3 dage ved legemsvægt over 60 kg.

  

Lysudslæt  

 • Forebyggende
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 400-800 mg i døgnet.
   • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 200-400 mg i døgnet fra 14 dage før et forventet udbrud.
 • Behandling
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 400-800 mg i døgnet.
   • Vedligeholdelsesdosis. 200-400 mg i døgnet.

  

Bindevævssygdomme  

 • Voksne
  • Sædvanligvis 200-400 mg i døgnet.

  

Leddegigt  

 • Voksne
  • 200-400 mg i døgnet.

  

Ledbetændelse (Juvenil idiopatisk artritis) og bindevævssygdom  

 • Børn med legemsvægt over 31 kg
  • Højst 6,5 mg pr. kg legemsvægt i døgnet sammen med anden behandling.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Plaquenil®

 • Virker ved at dræbe malariaparasitter i det stadium, hvor de befinder sig i blodlegemerne.
 • Midlet virker desuden hæmmende på de vævsreaktioner, som ses ved visse bindevævssygdomme, fx kronisk leddegigt.
 • Virkningen ved leddegigt indtræder efter 3-6 måneders behandling.

Hvad indeholder Plaquenil®?

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
HCQ, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,7 x 9,7
filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 181,45
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) Udgået 15-05-2023
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 175,00
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark) 100 stk. (blister) 241,10
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 120 stk. (blister) 214,80
 
Plaquenil® markedsføres af: Sanofi
 
 
 

Revisionsdato

31.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...