Plaquenil® bruges til behandling af

Leddegigt
Lupus (SLE)
Malaria

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Plaquenil®

P01BA02
 

Plaquenil® er et middel mod malaria og gigt. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Plaquenil® anvendes til: 

 • Forebyggelse og behandling af malaria
 • Langtidsbehandling af leddegigt
 • Behandling af sygdomme i bindevævet, fx lupus erythematosus disseminatus (LED) og lupus erythematosus discoides
 • Behandling af hududslæt efter lyspåvirkning
 • Børn med ledbetændelsen Juvenil idiopatisk artritis.

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Malaria 

 • Forebyggende
  • Voksne
   • 400 mg 1 gang om ugen.
   • Forebyggelsen påbegyndes 1 uge før ankomstdagen og fortsætter mindst 4 uger efter afrejsen fra malariaområdet.
 • Behandling
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis 1.000 mg. 6 timer senere 400 mg.
   • Derefter 400 mg i døgnet i 2 dage, dog i 3 dage ved legemsvægt over 60 kg.

 

Lysudslæt 

 • Forebyggende
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 400-800 mg i døgnet.
   • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 200-400 mg i døgnet fra 14 dage før et forventet udbrud.
 • Behandling
  • Voksne
   • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 400-800 mg i døgnet.
   • Vedligeholdelsesdosis. 200-400 mg i døgnet.

 

Bindevævssygdomme 

 • Voksne
  • Sædvanligvis 200-400 mg i døgnet.

 

Leddegigt 

 • Voksne
  • 200-400 mg i døgnet.

 

Ledbetændelse (Juvenil idiopatisk artritis) og bindevævssygdom 

 • Børn med legemsvægt over 31 kg
  • Højst 6,5 mg pr. kg legemsvægt i døgnet sammen med anden behandling.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Kvalme.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Uskarpt syn.
Diarré, Opkastning.
Hovedpine.
Anoreksi - nervøs spisevægring, Følelsesmæssig ustabilitet.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tinnitus.
Dobbeltsyn, Hævelse af hornhinden, Nethindeforandringer.
Svimmelhed.
Leverpåvirkning.
Nerveforstyrrelse.
Nervøsitet.
Hårtab, Pigmentforandringer  (hud, slimhinder og bleget hår).
Ikke kendt. Blodmangel, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer.
Sygdom i hjertemuskulaturen.
Høretab.
Nedbrydning af nethinden, Synspåvirkning.
Alvorlig leversvigt.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion, Nældefeber.
Påvirkning af ekg.
Forværret porfyri  (sjælden arvelig stofskiftesygdom), Lavt blodsukker.
Kramper, Muskelsygdom.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Lammelse, Nervebetændelse, Nedsat senerefleks.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Manier, Psykoser, Selvmordsadfærd, Uro og rastløshed, Søvnforstyrrelser.
Muskelsammentrækninger i luftrørene.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys.
 • Ved de små doser, der anvendes til forebyggelse af malaria, er bivirkninger sjældne og viser sig i form af kvalme og opkastning, hudkløe og lette synsforstyrrelser.
 • Ved langtidsbehandling af leddegigt i høj dosis kan nethinden beskadiges, så synet nedsættes. I disse tilfælde er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos øjenlægen.
 • Psykiske bivirkninger ses oftest inden for den første måned af behandlingen med Plaquenil®. Se også Særlige advarsler.

Bør ikke anvendes

Plaquenil® bør ikke anvendes ved: 

Særlige advarsler

Plaquenil® skal anvendes med forsigtighed:  

 • Visse leversygdomme
 • Alvorlige lidelser i mave-tarmkanalen
 • Alvorlige nervesygdomme
 • Alvorlige blodsygdomme
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Psoriasis
 • Påvirkning af ekg eller risiko for påvirkning af ekg
 • Den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis
 • Mangel på glucose-6-fosfat-dehydrogenase (en sjælden arvelig sygdom)
 • Den sjældne arvelige sygdom porfyri
 • Ved behandlingsstart eller senest 3 måneder efter start skal du til undersøges for nethindeforandringer hos en øjenlæge.
 • Ved behandling med store doser bør ophold i direkte sollys undgås, og huden beskyttes evt. yderligere med solcreme med høj beskyttelsesfaktor.
 • Lavt blodsukker.
 • I mange lande med udbredt malaria har malariaparasitten udviklet resistens over for Plaquenil®. Spørg derfor lægen, hvilke midler du bør anvende i det enkelte område.
 • Hvis du oplever psykiske bivirkninger, fx selvmordsadfærd eller psykoser, skal du straks kontakte en læge.

Nedsat leverfunktion 

Dosisjustering ikke nødvendig 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Plaquenil® kan øge virkningen af digoxin (hjertemiddel).
 • Længere tids behandling (mindst 4 uger) med Plaquenil® i større doser før vaccination mod rabies kan nedsætte virkningen af vaccinationen.
 • Lignende virkning må forventes ved vaccination mod tyfus (kun som indsprøjtning).
 • Langtidsbehandling med Plaquenil® og samtidig behandling med tamoxifen (middel mod brystkræft) anbefales ikke.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af Plaquenil® og visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, fx amiodaron, tricykliske antidepressive midler, psykosemidler, fluoroquinoloner, makrolider, saquinavir (HIV-middel), fluconazol (svampemiddel) pga. øget risiko for ventrikulære arytmier.
 • Forsigtighed med monitorering af bivirkninger ved samtidig brug af Plaquenil® og fx gemfibrozi (kolesteerolsænkende middel), clopidogrel (blodpladehæmmende middel), ritonavir (HIV-middel), itraconazol (svampemiddel), clarithromycin (antibiotikum) eller grapefrugt juice.
 • Manglende virkning af hydroxychloroquin er set ved samtidig brug af fx rifampicin (antibiotikum) eller naturlægemidler med perikon.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af fx metoprolol (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) pga. risiko for øget virkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Man har kendskab til ca. 800 gravide, som i 1. trimester har været behandlet, uden der er opstået fosterskade. Generelt bør man dog være forsigtig på grund af risiko for øjen- og øreskader. En nødvendig behandling kan fortsætte under graviditeten efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Forebyggelse mod malaria skal fortsætte under amningen. Det er nødvendigt med særskilt forebyggelse til barnet.  

Bloddonor

Må ikke tappes. 6 til 36 måneders karantæne efter endt behandling. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese, når præparatet anvendes forebyggende. 


Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Virkning

 • Virker ved at dræbe malariaparasitter i det stadium, hvor de befinder sig i blodlegemerne.
 • Midlet virker desuden hæmmende på de vævsreaktioner, som ses ved visse bindevævssygdomme, fx kronisk leddegigt.
 • Virkningen ved leddegigt indtræder efter 3-6 måneders behandling.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg hydroxychloroquinsulfat.  

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 200 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 200 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 200 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 138,30
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 205,30
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 147,00
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark) 100 stk. (blister) 175,70
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 120 stk. (blister) 165,60

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
HCQ, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,7 x 9,7
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

31.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...