Oprymea® bruges til behandling af

Parkinsons sygdom
Restless Legs

Dispenseringsformer

depottabletter
tabletter

Oprymea®

N04BC05
 

Oprymea® er et middel mod Parkinsons sygdom. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Oprymea® anvendes ved Parkinsons sygdom. Midlet kan anvendes alene eller sammen med levodopa (et andet middel mod Parkinsons sygdom).
 • Midlet anvendes endvidere mod Restless Legs Syndrome, som er kendetegnet ved svær uro og ubehag i benene.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og depottabletter. 

 

Parkinsons sygdom
Voksne
 

 • Tabletter
  • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,088 mg 3 gange i døgnet i 1. uge, derefter 0,18 mg 3 gange i døgnet i 2. uge og endelig 0,36 mg 3 gange i døgnet i 3. uge.
  • Derefter kan dosis forøges med 0,54 mg om ugen afhængig af virkningen til højst 3,15 mg i døgnet fordelt på 3 doser.
 • Depottabletter
  • Begyndelsesdosis. 0,26 mg 1 gang i døgnet i 1. uge, derefter 0,52 mg 1 gang i døgnet i 2. uge og endelig 1,05 mg 1 gang i døgnet i 3. uge.
  • Derefter kan dosis forøges med 0,52 mg om ugen afhængig af virkningen til højst 3,15 mg 1 gang i døgnet.

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.


Restless Legs Syndrome
Voksne
 

 • Tabletter
  • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,088 mg 2-3 timer før sengetid. Dosis kan evt. øges hver 4.-7. dag til højst 0,54 mg i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. behandling af børn og unge under 18 år.
 • Nedtrapning bør foregå langsomt på grund af risikoen for abstinenssymptomer.

 

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min) 

Bivirkninger

Bivirkninger er primært knyttet til behandlingen af parkinsonisme og ses sjældnere ved behandling af Restless Legs Syndrome på grund af den lavere dosering. 

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Svimmelhed.
Ufrivillige rykkende bevægelser.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Synsforstyrrelser  (bl.a. nedsat syn, dobbeltsyn, sløret syn).
Forstoppelse, Opkastning.
Træthed.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Adfærdsforstyrrelse, Forvirring, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser*, Tvangshandlinger, Øget seksualdrift*, Rastløshed, Søvnløshed, Unormale drømme.
Øget sexlyst*.
Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertesvigt**.
Hikke.
Overfølsomhed.
Vægtøgning  (på grund af øget appetit)**.
Overspisning.
Hukommelsesbesvær, Pludselig søvnanfald.
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Psykoser**, Spillelidenskab*, Søvnighed.
Ændret sexlyst.
Lungebetændelse, Åndenød.
Hudkløe, Hududslæt.
Besvimelsesanfald.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Manier.
Ikke kendt. Abstinenser i forbindelse med nedtrapning, Forværrede og tilbagevendende symptomer****.
Ufrivillige langsomme bevægelser*.
Dopaminafhængighed***.

* Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (dopaminagonister), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet. 

 

** Disse bivirkninger er observeret efter markedsføring, og hyppigheden kan derfor være mindre præcis. 

 

*** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret. 

 

**** Forværring af Restless Legs Syndrome, hvor symptomerne enten begynder tidligere på dagen end forventet, med øget intensitet eller med spredning til kropsdele, der ikke tidligere var påvirket. Symptomerne kan også vende tilbage tidligt på morgenen. I de tilfælde må lægen nedsætte dosis, pausere eller stoppe behandlingen.  

Særlige advarsler

 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen.
 • Desuden skal der udvises forsigtighed ved psykisk sygdom, forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme samt ved visse lungesygdomme.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig. Det kan bl.a. være i form af overdrevne vane- og impulshandlinger og manisk adfærd (som fx sygelig spilletrang, overdreven spisning, ekstrem brug af penge eller unormal stor sexlyst). Dosis bør i disse tilfælde nedsættes og/eller behandlingen gradvist ophøre.
 • Desuden ses risiko for hallucinationer, især hos ældre.
 • Bør ikke anvendes til børn med Tourettes syndrom.
 • Du bør kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af mani og delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk.
 • Kontakt lægen, hvis du oplever synsforstyrrelser.
 • Nedtrapning med dopaminagonister skal foregå langsomt. Hurtig nedtrapning kan medføre symptomer som angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som kan være svære. Det kan være nødvendigt at øge dosis midlertidigt, hvis symptomerne er vedvarende.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Visse midler mod psykoser samt metoclopramid (middel mod kvalme) kan nedsætte virkningen af Oprymea®.
 • Hvis du samtidig får amantadin eller levodopa (midler mod Parkinsons sygdom), zidovudin (aids-medicin), cisplatin (middel mod kræft) eller quinin (middel mod natlige lægkramper), skal din dosis af Oprymea® muligvis sættes ned.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
 • Pramipexol øger dopamins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet () er 8-12 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,088 mg, 0,18 mg (delekærv), 0,35 mg (delekærv) eller 0,7 mg (delekærv) pramipexol (som dihydrochlorid). 

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 2,1 mg, 2,62 mg eller 3,15 mg pramipexol (som dihydrochlorid). 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 0,088 mg 30 stk. (blister) 49,00
Recept tabletter 0,18 mg 30 stk. (blister) 40,50
Recept tabletter 0,18 mg 100 stk. (blister) 30,95
Recept tabletter 0,35 mg 100 stk. (blister) 129,90
Recept tabletter 0,7 mg 100 stk. (blister) 78,75
Recept depottabletter 0,26 mg 30 stk. (blister) 151,30
Recept depottabletter 0,26 mg 30 stk. (blister) (2care4) 120,20
Recept depottabletter 0,52 mg 10 stk. (blister) (2care4) 97,20
Recept depottabletter 0,52 mg 100 stk. (blister) (2care4) Udgået 22-08-2022
Recept depottabletter 0,52 mg 100 stk. (blister) 296,85
Recept depottabletter 1,05 mg 100 stk. (blister) 144,70
Recept depottabletter 2,1 mg 100 stk. (blister) 475,90
Recept depottabletter 2,62 mg 100 stk. (blister) 461,10
Recept depottabletter 3,15 mg 100 stk. (blister) 435,50

Substitution

tabletter 0,088 mg
Glepark Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Pramipexol, tabletter 0,088 mg
Pramipexol "1A Farma" 1A Farma, Pramipexol, tabletter 0,088 mg
Pramipexol "Aurobindo" Orion Pharma, Pramipexol, tabletter 0,088 mg
Pramipexol "Mylan" Viatris, Pramipexol, tabletter 0,088 mg
Pramipexol "Stada" STADA Nordic, Pramipexol, tabletter 0,088 mg
Sifrol Boehringer Ingelheim, Pramipexol, tabletter 0,088 mg
 
tabletter 0,18 mg
Glepark Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Pramipexol, tabletter 0,18 mg
Pramipexol "1A Farma" 1A Farma, Pramipexol, tabletter 0,18 mg
Pramipexol "Aurobindo" Orion Pharma, Pramipexol, tabletter 0,18 mg
Pramipexol "Mylan" Viatris, Pramipexol, tabletter 0,18 mg
Pramipexol "Stada" STADA Nordic, Pramipexol, tabletter 0,18 mg
Sifrol Boehringer Ingelheim, Pramipexol, tabletter 0,18 mg
 
tabletter 0,35 mg
Glepark Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Pramipexol, tabletter 0,35 mg
Pramipexol "Aurobindo" Orion Pharma, Pramipexol, tabletter 0,35 mg
 
tabletter 0,7 mg
Glepark Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Pramipexol, tabletter 0,7 mg
Pramipexol "1A Farma" 1A Farma, Pramipexol, tabletter 0,7 mg
Pramipexol "Aurobindo" Orion Pharma, Pramipexol, tabletter 0,7 mg
Pramipexol "Stada" STADA Nordic, Pramipexol, tabletter 0,7 mg
 
depottabletter 0,26 mg
Pramipexol "Stada" STADA Nordic, Pramipexol, depottabletter 0,26 mg
Pramipexole "Orion" Orion Pharma, Pramipexol, depottabletter 0,26 mg
 
depottabletter 0,52 mg
Pramipexol "Stada" STADA Nordic, Pramipexol, depottabletter 0,52 mg
Pramipexol "Zentiva" Zentiva, Pramipexol, depottabletter 0,52 mg
Pramipexole "Orion" Orion Pharma, Pramipexol, depottabletter 0,52 mg
 
depottabletter 1,05 mg
Pramipexol "Stada" STADA Nordic, Pramipexol, depottabletter 1,05 mg
Pramipexol "Zentiva" Zentiva, Pramipexol, depottabletter 1,05 mg
Pramipexole "Orion" Orion Pharma, Pramipexol, depottabletter 1,05 mg
 
depottabletter 2,1 mg
Pramipexol "Stada" STADA Nordic, Pramipexol, depottabletter 2,1 mg
Pramipexol "Zentiva" Zentiva, Pramipexol, depottabletter 2,1 mg
Pramipexole "Orion" Orion Pharma, Pramipexol, depottabletter 2,1 mg
 
depottabletter 2,62 mg
Pramipexol "Stada" STADA Nordic, Pramipexol, depottabletter 2,62 mg
Pramipexole "Orion" Orion Pharma, Pramipexol, depottabletter 2,62 mg
 
depottabletter 3,15 mg
Pramipexol "Stada" STADA Nordic, Pramipexol, depottabletter 3,15 mg
Pramipexole "Orion" Orion Pharma, Pramipexol, depottabletter 3,15 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,088 mg

Præg:
P6
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 0,088 mg
 

Tabletter  0,18 mg

Præg:
P 7
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 9,5
tabletter 0,18 mg
 

Tabletter  0,35 mg

Præg:
P 8
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 9,5
tabletter 0,35 mg
 

Tabletter  0,7 mg

Præg:
P 9
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 0,7 mg
 

Depottabletter  0,26 mg

Præg:
P1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
depottabletter 0,26 mg
 

Depottabletter  0,52 mg

Præg:
P2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
depottabletter 0,52 mg
 

Depottabletter  1,05 mg

Præg:
P3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
depottabletter 1,05 mg
 

Depottabletter  2,1 mg

Præg:
P4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
depottabletter 2,1 mg
 

Depottabletter  2,62 mg

Præg:
P13, 262
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
depottabletter 2,62 mg
 

Depottabletter  3,15 mg

Præg:
P5, 315
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
depottabletter 3,15 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

12.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...