Pramipexol "Zentiva"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Pramipexol "Zentiva".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Pramipexol "Zentiva" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Pramipexol "Zentiva".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Pramipexol "Zentiva" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...
Trafik: Du må ikke køre bil.

Pramipexol "Zentiva" bruges mod

Pramipexol "Zentiva" er et middel mod Parkinsons sygdom.  

 

Pramipexol "Zentiva" anvendes ved Parkinsons sygdom. Midlet kan anvendes alene eller sammen med levodopa (et andet middel mod Parkinsons sygdom).  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Pramipexol "Zentiva"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
depottabletter  0,52 mg, 1,05 mg og 2,1 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

depottabletter  0,52 mg, 1,05 mg og 2,1 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
depottabletter  0,52 mg, 1,05 mg og 2,1 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som depottabletter.   

   

Voksne   

 • Begyndelsesdosis. 0,26 mg 1 gang i døgnet i 1. uge, derefter 0,52 mg 1 gang i døgnet i 2. uge og endelig 1,05 mg 1 gang i døgnet i 3. uge.
 • Derefter kan dosis forøges med 0,52 mg om ugen afhængig af virkningen til højst 3,15 mg 1 gang i døgnet.

Bemærk:   

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Begrænset erfaring vedr. behandling af børn og unge under 18 år.
 • Nedtrapning bør foregå langsomt på grund af risikoen for abstinenssymptomer.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)   

Bivirkninger

Bivirkninger er primært knyttet til behandlingen af parkinsonisme og ses sjældnere ved behandling af Restless Legs Syndrome på grund af den lavere dosering.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Synsforstyrrelser*****
Forstoppelse, Opkastning
Træthed
Vægttab
Nedsat appetit
Hovedpine
Adfærdsforstyrrelse, Forvirring, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser*, Tvangshandlinger, Øget seksualdrift* Rastløshed, Søvnløshed, Unormale drømme
Øget sexlyst*
Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertesvigt**
Hikke
Overfølsomhed
Vægtøgning  (på grund af øget appetit)**
Overspisning
Hukommelsesbesvær, Pludselig søvnanfald
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Psykoser**, Spillelidenskab*, Søvnighed
Ændret sexlyst
Lungebetændelse, Åndenød
Hudkløe, Hududslæt
Besvimelsesanfald
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Manier
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser i forbindelse med nedtrapning, Forværrede og tilbagevendende symptomer****
Ufrivillige langsomme bevægelser*
Dopaminafhængighed***

* Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (dopaminagonister), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.  

  

** Disse bivirkninger er observeret efter markedsføring, og hyppigheden kan derfor være mindre præcis.  

  

*** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.  

  

**** Forværring af Restless Legs Syndrome, hvor symptomerne enten begynder tidligere på dagen end forventet, med øget intensitet eller med spredning til kropsdele, der ikke tidligere var påvirket. Symptomerne kan også vende tilbage tidligt på morgenen. I de tilfælde må lægen nedsætte dosis, pausere eller stoppe behandlingen.   

  

***** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.  

Det skal du vide, når du tager Pramipexol "Zentiva"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af...
 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen.
 • Desuden skal der udvises forsigtighed ved psykisk sygdom, forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme samt ved visse lungesygdomme.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig. Det kan bl.a. være i form af overdrevne vane- og impulshandlinger og manisk adfærd (som fx sygelig spilletrang, overdreven spisning, ekstrem brug af penge eller unormal stor sexlyst). Dosis bør i disse tilfælde nedsættes og/eller behandlingen gradvist ophøre.
 • Desuden ses risiko for hallucinationer, især hos ældre.
 • Bør ikke anvendes til børn med Tourettes syndrom.
 • Du bør kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af mani og delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk.
 • Kontakt lægen, hvis du oplever synsforstyrrelser.
 • Nedtrapning med dopaminagonister skal foregå langsomt. Hurtig nedtrapning kan medføre symptomer som angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som kan være svære. Det kan være nødvendigt at øge dosis midlertidigt, hvis symptomerne er vedvarende.
 • Nogle patienter har rapporteret om forekomst af medicinrester i afføringen, som ligner intakte pramipexol-depottabletter. Fortæl lægen, hvis du opdager tabletrester i din afføring, da du så muligvis ikke optager medicinen korrekt, og dermed ikke opnår den ønskede effekt af behandlingen.

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).   

Anden medicin sammen med Pramipexol "Zentiva"

Anden medicin sammen med Pramipexol "Zentiva"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Visse midler mod psykoser samt metoclopramid (middel mod kvalme) kan nedsætte virkningen af Pramipexol "Zentiva".
 • Hvis du samtidig får amantadin eller levodopa (midler mod Parkinsons sygdom), zidovudin (aids-medicin), cisplatin (middel mod kræft) eller quinin (middel mod natlige lægkramper), skal din dosis af Pramipexol "Zentiva" muligvis sættes ned.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Pramipexol "Zentiva".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Pramipexol "Zentiva" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Pramipexol "Zentiva"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Pramipexol "Zentiva".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Pramipexol "Zentiva" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Pramipexol "Zentiva" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som depottabletter.  

  

Voksne  

 • Begyndelsesdosis. 0,26 mg 1 gang i døgnet i 1. uge, derefter 0,52 mg 1 gang i døgnet i 2. uge og endelig 1,05 mg 1 gang i døgnet i 3. uge.
 • Derefter kan dosis forøges med 0,52 mg om ugen afhængig af virkningen til højst 3,15 mg 1 gang i døgnet.

Bemærk:  

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Begrænset erfaring vedr. behandling af børn og unge under 18 år.
 • Nedtrapning bør foregå langsomt på grund af risikoen for abstinenssymptomer.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)  

Sådan virker Pramipexol "Zentiva"

 • Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
 • Pramipexol øger dopamins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet () er 8-12 timer.

Hvad indeholder Pramipexol "Zentiva"?

Pramipexol "Zentiva" kan erstattes med

  

depottabletter 0,52 mg
 
depottabletter 1,05 mg
 
depottabletter 2,1 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  0,52 mg

Præg:
052
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
depottabletter 0,52 mg
 

Depottabletter  1,05 mg

Præg:
105
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
depottabletter 1,05 mg
 

Depottabletter  2,1 mg

Præg:
210
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
depottabletter 2,1 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 0,52 mg
Pramipexol "Zentiva"
100 stk. (blister) 141,00
Recept depottabletter 1,05 mg
Pramipexol "Zentiva"
100 stk. (blister) 174,35
Recept depottabletter 2,1 mg
Pramipexol "Zentiva"
100 stk. (blister) 404,00
 
Pramipexol "Zentiva" markedsføres af: Zentiva
 
 
 

Revisionsdato

27.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...