Ciprofloxacin "Actavis"

J01MA02
 

Ciprofloxacin "Actavis" er et antibiotikum. Fluorquinolon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Ciprofloxacin "Actavis" anvendes til: 

 • Behandling af alvorlige infektioner med bakterier, som kan påvirkes af ciprofloxacin, fx
 • Anvendes endvidere som forebyggelse mod meningitis forårsaget af meningokok-bakterier.

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

 

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 

Infektioner 

 • Voksne. Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.

 

Gonoré 

 • 500 mg som engangsdosis.

 

Cystisk fibrose 

 • Børn over 5 år. 40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, dog højst 1.500 mg, fordelt på 2 doser.

 

Forebyggende mod meningokok-meningitis 

 • Voksne. 500 mg som engangsdosis.
 • Børn. 20 mg pr. kg legemsvægt, dog højst 500 mg som engangsdosis.
 • Bemærk: Forebyggende behandling gives til medlemmer af husstanden samt efter embedslægens afgørelse til andre med samme nære kontakt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Svimmelhed.
Infektion med resistente svampe.
Ledsmerter.
Anoreksi - nervøs spisevægring, Hyperaktivitet, Uro og rastløshed.
Påvirkning af nyrerne.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Forhøjet antal blodplader, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Høretab, Tinnitus.
Synsforstyrrelser**.
Tyktarmsbetændelse.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner.
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker.
Kramper, Ledbetændelse, Muskelkramper, Øget muskelspænding.
Nedsat følesans, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Angst, Depression*, Forvirring, Hallucinationer.
Betændelsestilstand i nyren, Blod i urinen, Nyresvigt.
Åndenød.
Overfølsomhed over for sollys.
Besvimelsesanfald, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Ødelæggelse af levercellerne***.
Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Seneskader.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Muskelsvaghed.
Gangforstyrrelser, Koordinationsbesvær, Migræne, Øget tryk i hjernen, Øget tryk i kraniet.
Psykoser*.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Karbetændelse.
Ikke kendt. Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser.
Påvirkning af ekg, Øget blødningstendens.
Koma pga. for lavt blodsukker****.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Let øget stemningsleje, Manier.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

* Evt. med selvmords tanker eller selvmordsadfærd.  

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning. 

*** Udvikles meget sjældent til livstruende leversvigt. 

**** Især hos diabetespatienter. 

 

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med ciprofloxacin.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.
 • Bivirkninger i muskler/skelet og nervesystem, herunder psykiske bivirkninger, samt øjen- og øre-bivirkninger:
  Ved brug af Fluorquinolon-præparater er der rapporteret meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder/år), invaliderende, meget alvorlige bivirkninger, der ofte påvirker flere organer og sanser, herunder seneskedehindebetændelse, andre seneskader, ledsmerter, smerter i arme og ben, gangforstyrrelse, nervebetændelse forbundet med ændringer i hudens følesans, depression, træthed, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, høretab, synsforstyrrelser/-tab, ændret smags- og lugtesans. Du skal straks kontakte din læge ved de første tegn eller symptomer på en alvorlig bivirkning.

Bør ikke anvendes

Ciprofloxacin "Actavis" bør ikke anvendes: 

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken. Kan dog anvendes til børn som engangsdosis til forebyggelse af meningitis eller til børn med cystisk fibrose.
 • Hvis du har haft senesygdomme i forbindelse med behandling med fluorquinoloner (en type antibiotika).
 • Hvis du er overfølsom over for visse antibiotika af typen fluorquinoloner.

Særlige advarsler

Ciprofloxacin "Actavis" skal anvendes med forsigtighed. 

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Ciprofloxacin "Actavis" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Hvis du har en hjerteklap og samtidig har fx Marfans syndrom/Ehlers-Danlos syndrom, Turner-syndrom, Behcets sygdom, forhøjet blodtryk, leddegigt og betændelse i hjerteklappen, er der risiko for problemer med hjerteklapsygdom under behandlingen. Derfor skal du øjeblikkeligt kontakte en læge, hvis du oplever:
  • akut åndenød
  • nyopstået hjertebanken
  • væskeansamling i maven eller benene.
 • Optagelsen af Ciprofloxacin "Actavis" i kroppen hæmmes, hvis det indtages samtidigt med mælkeprodukter. Ciprofloxacin "Actavis" bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Ciprofloxacin "Actavis" kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Ved den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Kontakt straks en øjenlæge, hvis du oplever synsnedsættelse eller andre påvirkninger af øjnene.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.
 • Kontakt en læge, hvis du får pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Hvis du har diabetes, er det vigtigt med omhyggelig kontrol af dit blodsukker pga. risiko for forstyrrelser i blodsukker ved behandling med Ciprofloxacin "Actavis" - der er set tilfælde af koma pga. for lavt blodsukker. Det gælder særligt hos ældre diabetespatienter, som er i samtidig behandling med tabletter mod diabetes 2 eller med insulin.
 • Før opstart af behandling vil lægen specielt vurdere fordel og risiko, hvis du fx har udposning på en stor blodåre eller tidligere har haft rift i aortavæggen, hvis nogen i din familie tidligere har haft disse lidelser. eller hvis der er risiko for andre sygdomme, fx visse bindevævssygdomme, for højt blodtryk eller åreforkalkning.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i mave, bryst eller ryg, skal du straks tage på skadestuen.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Jernpræparater og syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter virkningen af Ciprofloxacin "Actavis". Derfor bør de to typer lægemidler indtages med ca. 4 timers mellemrum.
 • Ciprofloxacin "Actavis" må ikke tages sammen med tizanidin (muskelafslappende middel).
 • Ciprofloxacin "Actavis" kan øge virkningen af theophyllin (astmamiddel), methotrexat (middel mod leddegigt) og zolpidem (sovemiddel).
 • Ciprofloxacin "Actavis" har i enkelte tilfælde øget virkningen af glibenclamid (middel mod diabetes).
 • Dosis af følgende midler bør ændres ved samtidig brug af Ciprofloxacin "Actavis":
  • diclofenac (middel mod gigt og smerter)
  • methotrexat (middel mod leddegigt)
  • ropivacain (lokalbedøvende middel)
  • sildenafil (middel mod impotens eller forhøjet blodtryk i lungerne)
  • theophyllin (astmamiddel)
  • warfarin (blodfortyndende middel).
 • Sucralfat (middel mod mavesår) nedsætter virkningen af Ciprofloxacin "Actavis", og derfor bør sucralfat tages mindst 6 timer før Ciprofloxacin "Actavis".
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner bør undgås.
 • Forsigtighed hos patienter med kendt risiko for hjerterytmeforstyrrelser og samtidig behandling med lægemidler, der påvirker hjertets elektriske impulser, fx fluconazol (svampemiddel), tricykliske antidepressive midler eller makrolider.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan anvendes kortvarigt i 1. trimester efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

 • Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.
 • Tabletter: Kan anvendes.

Virkning

 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er 4-7 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg (delekærv) eller 500 mg (delekærv) ciprofloxacin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 10 stk. 28,85
Recept filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. 31,60
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 10 stk. 28,95
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. 34,65

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
Cifin STADA Nordic, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg
Ciprofloxacin "HEXAL" HEXAL, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg
Ciprofloxacin "Krka" KRKA, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg
Ciprofloxacin "Orion" Orion Pharma, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg
 
filmovertrukne tabletter 500 mg
Cifin STADA Nordic, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Ciprofloxacin "HEXAL" HEXAL, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Ciprofloxacin "Krka" KRKA, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Ciprofloxacin "Orion" Orion Pharma, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
C, 250
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 250 mg
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
C 500
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 17
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

01.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...