Citalopram "Sandoz"

Kan om nødvendigt anvendes.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Citalopram "Sandoz".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Citalopram "Sandoz" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Citalopram "Sandoz".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Citalopram "Sandoz" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Citalopram "Sandoz" bruges mod

 

Citalopram "Sandoz" er et middel mod depression. SSRI.   

  

Citalopram "Sandoz" anvendes til behandling af depression, angst for samvær med andre (socialfobi), panikangst, generaliseret angst samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)).  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Citalopram "Sandoz"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg, 20 mg og 30 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  10 mg, 20 mg og 30 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg, 20 mg og 30 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Depression
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 20 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan efter 1 uge evt. øges over 3-4 døgn til 40 mg i døgnet.   

   

Socialfobi
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 20 mg i døgnet i 2-4 uger. Herefter vedligeholdelsesdosis på 10-40 mg i døgnet.   

   

Panikangst
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg 1 gang i døgnet. Efter en uge øges til vedligeholdelsesdosis: 20-30 mg i døgnet.   

   

Generaliseret angst og OCD
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 20 mg i døgnet. Dosis kan eventuelt øges til 40 mg i døgnet.   

   

Bemærk:   

 • Man må normalt højst tage 40 mg i døgnet pga. øget risiko for forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval) ved højere doser.
 • Til ældre over 65 år, anvendes normalt halv begyndelsesdosis og ofte også en lavere maksimaldosis.
Stop af behandling

Stop af behandling

Ved stop af behandlingen er der risiko for ophørssymp...

Ved stop af behandlingen er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed. Dosis skal derfor aftrappes gradvis - normalt over mindst 4 uger og i nogle tilfælde over 8 uger eller længere.    

Der er sædvanligvis størst risiko for ophørssymptomer i den afsluttende del af aftrapningen. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at foretage den sidste del af aftrapningen med et andet middel, der enten har længere virkningstid eller kan tages i lavere styrke.   

Planlæg aftrapningen med din læge.   

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Uskarpt syn
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Kraftesløshed
Rysten, Svimmelhed Hovedpine
Nervøsitet, Søvnighed, Uro og rastløshed Søvnløshed
Øget svedtendens
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Tinnitus
Synsforstyrrelser
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Feber, Træthed
Vægttab
Øget appetit
Ledsmerter Muskelsmerter
Hukommelsesbesvær, Migræne, Ændring i hudens følesans
Angst, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Sløvhed Søvnforstyrrelser, Unormal orgasme, Unormale drømme
Impotens Manglende eller forsinket sædafgang, Nedsat sexlyst, Smertefulde menstruationer
Bihulebetændelse, Gaben
Hudkløe, Hududslæt
Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Forstørrede pupiller
Utilpashed
Allergiske reaktioner Nældefeber
Vægtøgning
Kramper
Bivirkninger fra bevægeapparatet
Aggressivitet, Hallucinationer, Manier, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop
Manglende vandladning
Kraftig menstruation, Øget sexlyst
Hoste
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder
Besvimelsesanfald, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning
Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom
Leverbetændelse
For lidt natrium i blodet
Motorisk uro, Ufrivillige rykkende bevægelser
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Mælkeflåd
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjerterytmeforstyrrelser
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Blødning i mave-tarmkanalen Tænderskæren
Leverpåvirkning
Serotoninsyndrom
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*)
For lidt kalium i blodet
Bevægeforstyrrelser
Blødning efter fødsel**
Panikanfald, Selvmordsadfærd, Selvmordstanker
Blødning fra livmoderen, Langvarig smertefuld erektion
Næseblod

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Der er set tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuelle forstyrrelser (fx impotens, nedsat sexlyst) er blevet ved, efter behandlingen med SSRI- eller SNRI-midler er stoppet.
 • Nedsat natriumindhold i blodet ses særligt hos ældre.

Det skal du vide, når du tager Citalopram "Sandoz"

Hvornår må du ikke tage Citalopram "Sandoz"

Hvornår må du ikke tage Citalopram "Sandoz"

Midlet må ikke anvendes:   Hvis man lider af en be...

Midlet må ikke anvendes:   

 • Hvis man lider af en bestemt type forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval eller langt QT-syndrom).
 • Ved samtidig anvendelse af lægemidler som giver uregelmæssig hjerterytme (forlænget QT-interval).
 • Ved samtidig anvendelse af såkaldte MAO-hæmmere (bl.a. midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd...
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Midlet bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år bl.a. pga. manglende erfaring.
 • Ved angst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Citalopram "Sandoz" skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Grøn stær
  • Mani
  • Øget tendens til blødning
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet.
 • Ved tegn på allergisk reaktion, mani eller kramper skal behandlingen stoppes.
 • Midlet skal desuden anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Risiko for ændringer i blodsukkeret, hvis man lider af diabetes.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Man bør højst tage 20 mg i døgnet ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Citalopram "Sandoz"

Anden medicin sammen med Citalopram "Sandoz"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

   

MAO-hæmmere   

 • Citalopram "Sandoz" må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Behandling med isocarboxazid må først begynde 14 dage efter endt behandling med Citalopram "Sandoz".

   

Risiko for øget tendens til kramper   

 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for kramper (fx visse andre midler mod depression (TCA), visse midler mod psykoser og visse midler mod smerter (tramadol)).

   

Midler, der kan øge virkningen af Citalopram "Sandoz"   

 • Visse midler mod mavesår (lansoprazol og omeprazol) eller svamp (fluconazol) kan i nogle tilfælde øge virkningen af Citalopram "Sandoz".

   

Midler hvis virkning kan øges af Citalopram "Sandoz"   

 • Citalopram "Sandoz" kan øge virkningen af en række andre midler - bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser og visse andre midler mod depression (tricykliske antidepressive midler).

   

Øget risiko for blødning   

SSRI-midler som Citalopram "Sandoz" kan give øget risiko for blødning.    

 • Forsigtighed anbefales ved samtidig brug af andre midler, der kan øge risikoen for blødning, som fx NSAID.
 • Man skal være opmærksom på risikoen for øget tendens til blødning, når man er i behandling med blodfortyndende midler.

   

Risiko for forstyrrelser af hjerterytmen   

 • Citalopram "Sandoz" må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

   

Øget risiko for andre bivirkninger   

 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (buprenorphin, fentanyl, tramadol), visse midler mod ADHD (amfetamin) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Samtidig behandling med lithium (middel mod manier) og naturlægemidler, der indeholder perikon kan øge risikoen for visse bivirkninger (fx kvalme, uro og søvnforstyrrelser).
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaet...
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Man har kendskab til flere tusinde gravide, som i 1. trimester har været behandlet, uden der er opstået fosterskade. Der kan dog være en lille risiko for, at barnet kan have forhøjet blodtryk i lungekredsløbet med åndenød, hurtig vejrtrækning og blålig hud og læber. Hvis man bliver behandlet sidst i graviditeten, kan barnet være påvirket efter fødslen. I langt de fleste tilfælde ses lette symptomer (gråd, rystelser og besvær med at die og sove), der forsvinder af sig selv. I enkelte sjældne tilfælde kan symptomerne være mere alvorlige med kramper og vejrtrækningsbesvær.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Det er kun...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Det er kun små mængder af lægemidlet, der går over i modermælken. Bør kun anvendes i særlige situationer efter aftale med lægen.   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Citalopram "Sandoz".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Citalopram "Sandoz" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Citalopram "Sandoz"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Citalopram "Sandoz".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Citalopram "Sandoz" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Citalopram "Sandoz" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Depression
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 20 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan efter 1 uge evt. øges over 3-4 døgn til 40 mg i døgnet.  

  

Socialfobi
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 20 mg i døgnet i 2-4 uger. Herefter vedligeholdelsesdosis på 10-40 mg i døgnet.  

  

Panikangst
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg 1 gang i døgnet. Efter en uge øges til vedligeholdelsesdosis: 20-30 mg i døgnet.  

  

Generaliseret angst og OCD
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 20 mg i døgnet. Dosis kan eventuelt øges til 40 mg i døgnet.  

  

Bemærk:  

 • Man må normalt højst tage 40 mg i døgnet pga. øget risiko for forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval) ved højere doser.
 • Til ældre over 65 år, anvendes normalt halv begyndelsesdosis og ofte også en lavere maksimaldosis.

Sådan virker Citalopram "Sandoz"

 • Citalopram "Sandoz" virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 36 timer.

Citalopram "Sandoz" kan erstattes med

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,4 x 5,4
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
C20
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,7 x 8,2
filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
C30
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 8,8
filmovertrukne tabletter 30 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Citalopram "Sandoz"
100 stk. (blister) 54,15
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.)
Citalopram "Sandoz"
100 stk. (blister) 62,20
Recept filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.)
Citalopram "Sandoz"
100 stk. (blister) 99,60
 
Citalopram "Sandoz" markedsføres af: Sandoz
 
 
 

Revisionsdato

21.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...