Prednisolon "EQL Pharma"

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Forbudt
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Prednisolon "EQL Pharma" påvirker ikke hinanden.
Forbudt
Doping: Forbudt - glukokortikoider.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Prednisolon "EQL Pharma" bruges mod

Prednisolon "EQL Pharma" er et binyrebarkhormon.  

 
 • Prednisolon "EQL Pharma" anvendes ved mange forskellige tilstande: bindevævssygdomme (fx svær leddegigt), allergiske sygdomme (fx astma), visse blodsygdomme, sygdomme i fordøjelsesorganerne (fx blødende tyktarmsbetændelse) og leverbetændelse.
 • Anvendes desuden i nogle tilfælde ved nyresygdomme, kræftsygdomme og hjernesvulster.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Prednisolon "EQL Pharma"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  2,5 mg, 5 mg og 25 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  2,5 mg, 5 mg og 25 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  2,5 mg, 5 mg og 25 mg.
 • Synkes hele eller halve.   

 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Ofte indledes behandlingen med en høj dosis. Når tilfredsstillende virkning er opnået, kan dosis evt. nedtrappes.

Bemærk:   

 • Ved ophør efter længere tids behandling vil lægen nedsætte dosis gradvis i løbet af nogle uger, for at undgå bivirkninger ved hurtig nedtrapning.
 • Delekærv i tablet 2,5 mg og 25 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Bivirkninger

Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Væksthæmning
Forhøjet tryk i øjet, Grå stær
Nedsatte symptomer ved infektioner
Infektioner
Dårligt fungerende binyrebark, Nedsat følsomhed over for glukose
Knogleskørhed, Muskelsygdom
Bylder i lungerne  1
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet antal blodplader Forhøjet antal hvide blodlegemer
Hjertesvigt
Nedsat funktion af kønskirtlerne  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder og rejsningsbesvær hos mænd)
Sårhelingsproblemer
Svampeinfektion
Vægtøgning
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, For lidt kalium i blodet, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet Øget appetit
Depression, Opstemthed, Psykoser
Natlig vandladning
Betændelse i huden, Rødme, Småblødninger i hud og slimhinder Hududslæt, Lyse streger i huden, Tynd hud, Udvidelse af de små kar i huden, Uønsket hårvækst hos kvinder, Øget svedtendens
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesår  2
Allergiske reaktioner
Diabetes, Forværret diabetes, Porfyri
Nedbrydning af knoglevæv
Hallucinationer, Humørsvingninger, Manier, Personlighedsændringer Søvnforstyrrelser
Nyresten
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion
Grøn stær
Seneskader
Falsk negativ hudtest
Unormal aflejring af fedt omkring rygmarven
Problemer med tankevirksomhed og hukommelse
Blodprop
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodprop i hjertet, Langsom puls  (ved høje doser), Sygdom i hjertemuskulaturen
Sløret syn, Stressøje, Udstående øjne
Betændelse i bugspytkirtlen  4 Fordøjelsesbesvær
Alvorlig hudreaktion
Seneskade
Syreophobning i blodet
Sklerodermisk renal krise - alvorlig tilstand med nyresvigt og forhøjet blodtryk  5
Bevidsthedstab, Epileptisk anfald, Øget tryk i hjernen  3
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Kredsløbschok
 1. Hos patienter med lungekræft.
 2. Ved samtidig behandling med NSAID (midler mod smerter) og/eller forværring af eksisterende mavesår.
 3. Risikoen er størst ved længerevarende behandling af børn og ses ved ændringer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af behandlingen.
 4. Er set ved brug af høje doser til børn.
 5. Er forekommet ved systemisk sklerose.

  

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.  

Det skal du vide, når du tager Prednisolon "EQL Pharma"

Hvornår må du ikke tage Prednisolon "EQL Pharma"

Hvornår må du ikke tage Prednisolon "EQL Pharma"

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke ...

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen.   

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen er...

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).   

   

Immunforsvaret   

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

   

Risiko for knogleskørhed   

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

   

Særlige patientgrupper   

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk sklerose
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Binyrebarkhormoner som Prednisolon "EQL Pharma" kan påvirke kroppens evne til at omsætte sukker og give forhøjelse af blodsukkeret. Under behandlingen er der set udvikling af diabetes, særligt hos personer med overvægt og tilfælde af diabetes i den nærmeste familie. Har du diabetes, kan der være behov for øget behandling og ekstra kontrol af blodsukker anbefales.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

   

Ophør med behandlingen   

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

   

Øvrige   

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

Anden medicin sammen med Prednisolon "EQL Pharma"

Anden medicin sammen med Prednisolon "EQL Pharma"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Prednisolon "EQL Pharma".
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel) samt midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Prednisolon "EQL Pharma" kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Prednisolon "EQL Pharma" nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig brug af Prednisolon "EQL Pharma" og NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes. Der er en let øget risiko ...
Kan om nødvendigt anvendes.

Der er en let øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel ved længere tids brug. Kan anvendes kortvarigt i laveste mulige dosis efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Prednisolon "EQL Pharma"

Alkohol og Prednisolon "EQL Pharma" påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Forbudt

Doping

Brug af Prednisolon "EQL Pharma" (binyrebarkhormon) vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt.    

  

Dosering

Findes som tabletter.  

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Ofte indledes behandlingen med en høj dosis. Når tilfredsstillende virkning er opnået, kan dosis evt. nedtrappes.

Bemærk:  

 • Ved ophør efter længere tids behandling vil lægen nedsætte dosis gradvis i løbet af nogle uger, for at undgå bivirkninger ved hurtig nedtrapning.
 • Delekærv i tablet 2,5 mg og 25 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Sådan virker Prednisolon "EQL Pharma"

 • Virker ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved fx overfølsomhed eller ved bindevævs- og gigtsygdomme.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Hvad indeholder Prednisolon "EQL Pharma"?

Prednisolon "EQL Pharma" kan erstattes med

  

tabletter 5 mg
 
tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2,5 mg
 

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 25 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 217,35
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 144,70
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 68,10
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 300 stk. 130,30
Recept tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 10 stk. 36,30
Recept tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 258,45
 
Prednisolon "EQL Pharma" markedsføres af: EQL Pharma
 
 
 

Revisionsdato

09.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...