Hortons hovedpine

Revideret: 08.08.2018

Hvad er Hortons hovedpine?

Hortons hovedpine, også kaldet klyngehovedpine, er anfald af kraftig smerte i eller omkring et øje. Anfaldene varer ½-2 timer og er ledsaget af rindende øje og næse i samme side af ansigtet.

Symptomer

Anfaldene består af kraftige smerter i eller omkring øjet. Anfaldene varer hyppigst mellem 45-90 minutter. Det føles, som om øjet bliver presset ud, eller som om der bliver stukket en kniv ind i øjet. Øjet bliver rødt og løber i vand, næsen stopper til og/eller løber på samme side som smerten. Hos nogle bliver pupillen mindre, og det øvre øjenlåg kan falde ned. 
Der er oftest 1-2 anfald per døgn. Anfaldene kommer på samme tidspunkt på døgnet; og hos mange er der typisk et anfald, der vækker dem få timer efter, at de er faldet i søvn. 

Hvordan forløber sygdommen?

De fleste har Hortons hovedpine med anfald i perioder (klynger), der hyppigst varer 1-3 måneder. Disse perioder kan komme 1-2 gange årligt, men nogle patienter kan have flere år mellem perioderne. En ud af fem har Hortons hovedpine af den kroniske type, hvor anfaldene er til stede hele året rundt uden længere anfaldsfrie perioder. 

Hvem får sygdommen?

Man regner med, at ca. 1 ud af 1.000 danskere får sygdommen. Den kan begynde i alle aldre, men hyppigst i 20-40-års-alderen. Mænd rammes fem gange hyppigere end kvinder.

Hvad er årsagen til Hortons hovedpine?

Årsagen til Hortons hovedpine kendes ikke. I klyngeperioderne (se nedenfor) kan selv små mængder alkohol udløse anfald.

Undersøgelser ved Hortons hovedpine

Lægen vil foretage en undersøgelse af nervesystemet - en såkaldt neurologisk undersøgelse, og ved den kroniske form for Hortons hovedpine vil man ofte foretage en CT/MR-scanning af hjernen

Behandling af Hortons hovedpine

Behandling af anfald består af indånding af ren ilt eller af migrænemidlet sumatriptan, som indsprøjtning under huden. 

 

Ved den forebyggende behandling anvendes verapamil. Verapamil er en såkaldt calcium-blokker, som almindeligvis anvendes mod hjerte- og kredsløbslidelser. 

Binyrebarkhormon (prednisolon) kan anvendes som supplerende behandling i en kort periode, indtil behandling med verapamil er effektiv. 

Lithium bruges ved den kroniske form for Hortons hovedpine. 

Lægemidler

Verapamil mod Hortons hovedpine

Verapamil er en såkaldt calcium-blokker, der normalt anvendes til behandling af forhøjet blodtryk eller hjerterytmeforstyrrelser. Verapamil virker også forebyggende mod anfald af Hortons hovedpine

Prednisolon mod Hortons hovedpine

Prednisolon er et binyrebarkhormon og anvendes ved mange forskellige tilstande, fx bindevævssygdomme (svær leddegigt), allergiske sygdomme ( astma), visse blodsygdomme og sygdomme i fordøjelsesorganerne. Stoffet virker ved at nedsætte betændelsesreaktioner (inflammationer) i vævet. Ved Hortons hovedpine kan behandling med prednisolon være nødvendigt i en kort periode, indtil en anden medicinsk behandling er effektiv. 

Lithium

Lithium anvendes normalt til behandling af manier - både til behandling af akutte anfald og til forebyggende behandling, som skal forhindre nye maniske eller hypomane faser. Lithium har også en antidepressiv effekt og svækker selvmordsimpulser. Det antages, at lithium påvirker signaloverførslen mellem nervecellerne, og stoffet er derfor også virksomt som forebyggende behandling af Hortons hovedpine.  

Koncentration af lithium i blodet skal nøje indstilles, og det kræver regelmæssig blodprøvekontrol. Er koncentrationen af lithium for lav, virker lithium ikke, mens for høje værdier kan give livstruende forgiftning. 

Triptaner mod Hortons hovedpine

Til Hortons hovedpine anvendes sumatriptan som indsprøjtning under huden. (De øvrige lægemiddelformer af sumatriptan (tabletter, næsespray og stikpiller) har ingen eller ringe effekt på Hortons hovedpine).
Virksomme stoffer Præparater

Forfattere