Oxynorm®

OxyNorm Dispersa
N02AA05
 

Oxynorm® er et stærkt smertestillende middel.
 

Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Oxynorm® anvendes ved moderate til stærke akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige. 

Doseringsforslag

Findes som kapsler, smeltetabletter, oral opløsning (væske til at drikke) samt injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden. 

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

Kapsler, smeltetabletter og oral opløsning 

 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg hver 6. time. Dosis kan evt. stige efter behov.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Injektions- og infusionsvæske 

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 5-7,5 mg under huden eller 1-10 mg i en blodåre efter behov hver 4. time.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Bemærk: 

 • Smeltetabletten skal placeres i munden, hvor den hurtigt opløses, før den synkes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Sløvhed, Hovedpine.
Døsighed.
Hudkløe.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Små pupiller.
Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mundtørhed.
Søvnlignende sløvhedstilstand, Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed.
Nedsat appetit.
Rysten.
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Forvirring, Humørsvingninger, Nervøsitet, Opstemthed, Tankeforstyrrelser, Søvnløshed.
Åndenød.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Blodtryksfald når man rejser sig, Afslapning af karrenes muskler.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken.
Nedsat funktion af kønskirtlerne.
Synsforstyrrelser.
Tarmslyng, Smagsforstyrrelser, Sure opstød, Synkebesvær.
Abstinenser*, Tilvænning, Utilpashed.
Kramper i galdevejene.
Nældefeber.
Leverpåvirkning.
Væskemangel, Tørst.
Kramper, Øget muskelspænding.
Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ændring i hudens følesans.
Afhængighed af midlet, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Gener fra urinvejene, Manglende vandladning, Sammentrækninger i urinblæren.
Impotens, Rejsningsproblemer, Nedsat sexlyst.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning.
Tør hud.
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergilignende reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Vægtændring.
Epilepsilignende anfald.
Blod i urinen.
Ikke kendt. Huller i tænderne.
Ophobning af galde.
Øget følsomhed for smerter.
Aggressivitet.
Udebleven menstruation.
Pauser i vejrtrækningen under søvn.

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

 

Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes). 

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på:  

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Oxynorm®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Oxynorm®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI og SNRI) øger risiko for alvorlig forgiftning.
 • Oxynorm® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er kun små mængder, der går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Oxycodon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3 timer.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg oxycodonhydrochlorid. 

OxyNorm Dispersa, smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg oxycodonhydrochlorid. 

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg eller 10 mg oxycodonhydrochlorid.
Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg oxycodonhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 20 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 20 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : hårde kapsler 5 mg, oral opløsning 10 mg/ml
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 20 mg
Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : oral opløsning 1 mg/ml, oral opløsning 10 mg/ml
Smag:
Spearmint : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 20 mg
Andre:
Aspartam : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 20 mg
Citronsyre : injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
Natriumchlorid : injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
Natriumcitrat : injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud til smeltetabletter og oral opløsning. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept smeltetabletter 5 mg 28 stk. (blister) 80,00
Recept smeltetabletter 10 mg 28 stk. (blister) Udgået 07-02-2022
Recept smeltetabletter 20 mg 28 stk. (blister) 302,95
Recept hårde kapsler 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 80,00
Recept hårde kapsler 5 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 180,00
Recept hårde kapsler 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 166,20
Recept hårde kapsler 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 314,25
Recept hårde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 288,75
Recept oral opløsning 1 mg/ml 250 ml 152,60
Recept oral opløsning 10 mg/ml 120 ml 692,10
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 1 ml 98,95
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 2 ml 151,45
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 4 x 20 ml 1.136,40

Substitution

hårde kapsler 5 mg
Oxycodone "Teva" TEVA, Oxycodon, hårde kapsler 5 mg
Oxycodone "Vitabalans" Vitabalans, Oxycodon, filmovertrukne tabletter 5 mg
Oxycodonhydrochlorid "G.L." G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
hårde kapsler 10 mg
Oxycodone "Teva" TEVA, Oxycodon, hårde kapsler 10 mg
Oxycodone "Vitabalans" Vitabalans, Oxycodon, filmovertrukne tabletter 10 mg
Oxycodonhydrochlorid "G.L." G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
hårde kapsler 20 mg
Oxycodone "Teva" TEVA, Oxycodon, hårde kapsler 20 mg
Oxycodonhydrochlorid "G.L." G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
Lindoxa 2care4 Generics, Oxycodon, injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
Oxycodone "Hameln" hameln, Oxycodon, injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
Oxycodone "Kalceks" Kalceks, Oxycodon, injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
 

Foto og identifikation

Smeltetabletter  5 mg

Præg:
O, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrå
Mål i mm: 8,4 x 8,4
smeltetabletter 5 mg
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
O, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrå
Mål i mm: 9 x 9
smeltetabletter 10 mg
 

Smeltetabletter  20 mg

Præg:
O, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrå
Mål i mm: 12 x 12
smeltetabletter 20 mg
 

Hårde kapsler  5 mg

Præg:
ONR, 5
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysebrun, Orange
Mål i mm: 5 x 14,4
hårde kapsler 5 mg
 

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
ONR, 10
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Lysebrun
Mål i mm: 5 x 14,4
hårde kapsler 10 mg
 

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
ONR, 20
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød, Lysebrun
Mål i mm: 5 x 14,4
hårde kapsler 20 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

11.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...