Oxynorm®

OxyNorm Dispersa
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Oxynorm®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Oxynorm® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Særlige hensyn
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Oxynorm®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Oxynorm® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Oxynorm® bruges mod

Oxynorm® er et stærkt smertestillende middel.  

 

Oxynorm® anvendes ved moderate til stærke akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Oxynorm®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
hårde kapsler  5 mg, 10 mg og 20 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.   

smeltetabletter  5 mg, 10 mg og 20 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
hårde kapsler  5 mg, 10 mg og 20 mg.
 • Kan åbnes.   

smeltetabletter  5 mg, 10 mg og 20 mg.
Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  5 mg, 10 mg og 20 mg.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

smeltetabletter  5 mg, 10 mg og 20 mg.
 • Lægges i mundhulen.   

 • Efter opløsning i munden synkes med/uden vand.   

Dosering

Findes som kapsler, smeltetabletter, oral opløsning (væske til at drikke) samt injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden.   

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

Kapsler, smeltetabletter og oral opløsning   

 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg hver 6. time. Dosis kan evt. stige efter behov.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Injektions- og infusionsvæske   

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 5-7,5 mg under huden eller 1-10 mg i en blodåre efter behov hver 4. time.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Bemærk:   

 • Smeltetabletten skal placeres i munden, hvor den hurtigt opløses, før den synkes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Sløvhed, Svimmelhed Hovedpine
Døsighed
Hudkløe
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Små pupiller
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mundtørhed
Søvnlignende sløvhedstilstand Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed
Nedsat appetit
Rysten
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Forvirring, Humørsvingninger, Nervøsitet, Opstemthed, Tankeforstyrrelser Søvnløshed
Åndenød
Hududslæt, Øget svedtendens
Blodtryksfald når man rejser sig Afslapning af karrenes muskler
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Nedsat funktion af kønskirtlerne
Synsforstyrrelser
Tarmslyng Smagsforstyrrelser, Sure opstød, Synkebesvær
Abstinenser*, Tilvænning Utilpashed
Kramper i galdevejene
Nældefeber
Leverpåvirkning
Væskemangel Tørst
Kramper, Øget muskelspænding
Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ændring i hudens følesans
Afhængighed af midlet**, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Talebesvær, Uro og rastløshed
Gener fra urinvejene, Manglende vandladning Sammentrækninger i urinblæren
Impotens, Rejsningsproblemer Nedsat sexlyst
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning
Tør hud
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergilignende reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Vægtændring
Epilepsilignende anfald
Blod i urinen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Huller i tænderne
Ophobning af galde
Øget følsomhed for smerter
Aggressivitet
Udebleven menstruation
Pauser i vejrtrækningen under søvn

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.  

Det skal du vide, når du tager Oxynorm®

Hvornår må du ikke tage Oxynorm®

Hvornår må du ikke tage Oxynorm®

Bør ikke anvendes ved   alvorlige vejrtrækningspro...

Bør ikke anvendes ved   

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

   

Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende vi...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:   

Der er set flere eksempler på:    

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Oxynorm®

Anden medicin sammen med Oxynorm®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) og kan øge Oxynorm® sløvende virkning.
 • Phenobarbital og andre epilepsimidler kan øge Oxynorm® sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI og SNRI) øger risiko for alvorlig forgiftning.
 • Oxynorm® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er kun små mængder, der går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Oxynorm®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Oxynorm® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Oxynorm®

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Oxynorm®.
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Oxynorm® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Forbudt

Doping

Brug af Oxynorm® vil blive betragtet som doping i kon...

Brug af Oxynorm® vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Oxynorm® må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som kapsler, smeltetabletter, oral opløsning (væske til at drikke) samt injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden.  

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

Kapsler, smeltetabletter og oral opløsning  

 • Voksne og børn over 12 år. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg hver 6. time. Dosis kan evt. stige efter behov.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Injektions- og infusionsvæske  

 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 5-7,5 mg under huden eller 1-10 mg i en blodåre efter behov hver 4. time.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Bemærk:  

 • Smeltetabletten skal placeres i munden, hvor den hurtigt opløses, før den synkes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)  

Sådan virker Oxynorm®

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Oxycodon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3 timer. For depot er den længere.

Oxynorm® kan erstattes med

Foto og identifikation

Smeltetabletter  5 mg

Præg:
O, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrå
Mål i mm: 8,4 x 8,4
smeltetabletter 5 mg
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
O, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrå
Mål i mm: 9 x 9
smeltetabletter 10 mg
 

Smeltetabletter  20 mg

Præg:
O, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrå
Mål i mm: 12 x 12
smeltetabletter 20 mg
 

Hårde kapsler  5 mg

Præg:
ONR, 5
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysebrun, Orange
Mål i mm: 5 x 14,4
hårde kapsler 5 mg
 

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
ONR, 10
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Lysebrun
Mål i mm: 5 x 14,4
hårde kapsler 10 mg
 

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
ONR, 20
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød, Lysebrun
Mål i mm: 5 x 14,4
hårde kapsler 20 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud til smeltetabletter og oral opløsning. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept smeltetabletter 5 mg 28 stk. (blister) 79,45
Recept smeltetabletter 10 mg 28 stk. (blister) 162,75
Recept smeltetabletter 20 mg 28 stk. (blister) 300,55
Recept hårde kapsler 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 79,45
Recept hårde kapsler 5 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 188,75
Recept hårde kapsler 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 164,95
Recept hårde kapsler 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 89,20
Recept hårde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 613,35
Recept oral opløsning 1 mg/ml 250 ml 151,45
Recept oral opløsning 10 mg/ml 120 ml 673,05
Recept oral opløsning 10 mg/ml  (2care4) 120 ml 674,40
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 1 ml 137,65
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 2 ml 134,25
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 4 x 20 ml 1.127,00
 
Oxynorm® markedsføres af: Mundipharma
 
 
 

Revisionsdato

02.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...