Oxycodone "Kalceks"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Oxycodone "Kalceks". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Oxycodone "Kalceks" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Oxycodone "Kalceks". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Oxycodone "Kalceks" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Oxycodone "Kalceks" bruges mod

Oxycodone "Kalceks" er et stærkt smertestillende middel.  

 

Oxycodone "Kalceks" anvendes ved moderate til stærke akutte smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Oxycodone "Kalceks"

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden.   

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 5-7,5 mg under huden eller 1-10 mg i en blodåre efter behov hver 4. time.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Sløvhed, Svimmelhed Hovedpine
Døsighed
Hudkløe
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Små pupiller
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mundtørhed
Søvnlignende sløvhedstilstand Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed
Nedsat appetit
Rysten
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Forvirring, Humørsvingninger, Nervøsitet, Opstemthed, Tankeforstyrrelser Søvnløshed
Åndenød
Hududslæt, Øget svedtendens
Blodtryksfald når man rejser sig Afslapning af karrenes muskler
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Nedsat funktion af kønskirtlerne
Synsforstyrrelser
Tarmslyng Smagsforstyrrelser, Sure opstød, Synkebesvær
Abstinenser*, Tilvænning Utilpashed
Kramper i galdevejene
Nældefeber
Leverpåvirkning
Væskemangel Tørst
Kramper, Øget muskelspænding
Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ændring i hudens følesans
Afhængighed af midlet**, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Talebesvær, Uro og rastløshed
Gener fra urinvejene, Manglende vandladning Sammentrækninger i urinblæren
Impotens, Rejsningsproblemer Nedsat sexlyst
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning
Tør hud
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergilignende reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Vægtændring
Epilepsilignende anfald
Blod i urinen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Huller i tænderne
Ophobning af galde
Øget følsomhed for smerter
Aggressivitet
Udebleven menstruation
Pauser i vejrtrækningen under søvn

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.  

Det skal du vide, når du tager Oxycodone "Kalceks"

Hvornår må du ikke tage Oxycodone "Kalceks"

Hvornår må du ikke tage Oxycodone "Kalceks"

Bør ikke anvendes ved   

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende vi...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Oxycodone "Kalceks"

Anden medicin sammen med Oxycodone "Kalceks"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) og kan øge Oxycodone "Kalceks" sløvende virkning.
 • Phenobarbital og andre epilepsimidler kan øge Oxycodone "Kalceks" sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI og SNRI) øger risiko for alvorlig forgiftning.
 • Oxycodone "Kalceks" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

Må ikke fryses.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Det er kun små mængder, der går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Oxycodone "Kalceks". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Oxycodone "Kalceks" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Oxycodone "Kalceks"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Oxycodone "Kalceks".
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Oxycodone "Kalceks" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Forbudt

Doping

Brug af Oxycodone "Kalceks" vil blive betragtet som d...

Brug af Oxycodone "Kalceks" vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Oxycodone "Kalceks" må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden.  

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 5-7,5 mg under huden eller 1-10 mg i en blodåre efter behov hver 4. time.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)  

Sådan virker Oxycodone "Kalceks"

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Oxycodon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3 timer. For depot er den længere.

Oxycodone "Kalceks" kan erstattes med

  

injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 5 x 2 ml 135,65
 
Oxycodone "Kalceks" markedsføres af: Kalceks
 
 
 

Revisionsdato

02.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...