Klomipramin "Mylan"

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Klomipramin "Mylan".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Virkningen af både Klomipramin "Mylan" og alkohol bliver forstærket.
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Klomipramin "Mylan".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Virkningen af både Klomipramin "Mylan" og alkohol bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Klomipramin "Mylan" bruges mod

 

Klomipramin "Mylan" er et middel, der anvendes til behandling af depression. Tricyklisk antidepressivt middel.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Klomipramin "Mylan"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg og 25 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  10 mg og 25 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg og 25 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 25 mg 1-2 gange i døgnet, stigende med 25 mg hver 2. dag til 75- 150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.    

Ældre. Begyndelsesdosis. 10 mg i døgnet, stigende til normalt 30-50 mg i døgnet.   

   

Bemærk:   

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
Stop af behandling

Stop af behandling

Ved stop af behandlingen er der risiko for ophørssymp...

Ved stop af behandlingen er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed. Dosis skal derfor aftrappes gradvis - normalt over mindst 4 uger og i nogle tilfælde over 8 uger eller længere.    

Der er sædvanligvis størst risiko for ophørssymptomer i den afsluttende del af aftrapningen. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at foretage den sidste del af aftrapningen med et andet middel, der enten har længere virkningstid eller kan tages i lavere styrke.    

Planlæg aftrapningen med din læge.   

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sløret syn, Uskarpt syn
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed
Træthed
Vægtøgning
Øget appetit
Muskelkramper, Rysten, Svimmelhed Hovedpine
Døsighed, Rastløshed
Impotens, Vandladningsbesvær Nedsat sexlyst
Øget svedtendens
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken, Hurtig puls
Tinnitus
Forstørrede pupiller
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Misfarvning af tungen, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Påvirkning af ekg Leverpåvirkning
Nedsat appetit
Muskelsvaghed, Øget muskelspænding
Hukommelsesbesvær, Ændring i hudens følesans
Aggressivitet, Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression  (forværring), Forvirring, Hallucinationer*, Koncentrationsbesvær, Let øget stemningsleje, Manier, Personlighedsændringer, Talebesvær, Uro og rastløshed Mareridt, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Forstørrede bryster, Mælkeflåd
Gaben
Overfølsomhed over for sollys Allergiske hudreaktioner, Hudkløe
Blodtryksfald når man rejser sig Hedeture
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser
Kramper
Besvær med at styre arme og ben
Psykoser
Forhøjet blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning i mave-tarmkanalen
Blødning fra skeden
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem
Grøn stær***
Høj feber, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Leverbetændelse
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Forandringer i hjernens elektriske aktivitet
Manglende vandladning
Allergisk lungebetændelse
Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Serotoninsyndrom
Selvmordstanker eller -adfærd
Manglende eller forsinket sædafgang

* Ses særligt hos ældre og ved Parkinsons sygdom.  

** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

*** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.  

  

 • Visse bivirkninger, fx sløvhed og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, nedsat bevidsthed og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet ved anvendelse af tricykliske antidepressiva som Klomipramin "Mylan". Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og visse kraftige smertestillende midler (opioider).
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler.

Det skal du vide, når du tager Klomipramin "Mylan"

Hvornår må du ikke tage Klomipramin "Mylan"

Hvornår må du ikke tage Klomipramin "Mylan"

Ved hjertesvigt eller i de første måneder efter en blodpro...
 • Ved hjertesvigt eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet bør midlet ikke anvendes.
 • Må endvidere ikke anvendes ved en særlig form for hjerterytmeforstyrrelse (medfødt langt QT syndrom).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd...
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Desuden forsigtighed
  • Ved for højt stofskifte (risiko for hjertepåvirkning).
  • Ved kronisk forstoppelse (risiko for tarmslyng).
  • Ved en række hjerte-kar-sygdomme.
  • Hvis man har en svulst i binyremarven (fæokromocytom) eller lider af en alvorlig leversygdom (risiko for alvorligt forhøjet blodtryk).
  • Ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
  • Hvis man tidligere har lidt af grøn stær, forhøjet tryk i øjet eller vandladningsbesvær.
  • Ved epilepsi eller andre former for kramper, da anfaldene kan forøges.
  • Hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani (mulig øget risiko for nye episoder).
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Der kan være risiko for påvirkning af de hvide blodlegemer og dermed immunforsvaret. Blodprøvekontrol anbefales, særligt i starten af behandlingen. Hvis man får feber eller ondt i halsen, skal man kontakte lægen.
 • Blodtryksmåling anbefales før behandlingen pga. øget risiko for blodtryksfald hvis man fx lider af pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op (ortostatisk hypotension).
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Klomipramin "Mylan"

Anden medicin sammen med Klomipramin "Mylan"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Klomipramin "Mylan".
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Klomipramin "Mylan".
 • Klomipramin "Mylan" kan øge virkningen af sovemidler og baclofen (muskelafslappende).
 • Valproat (middel mod epilepsi) kan øge virkningen af Klomipramin "Mylan".
 • Klomipramin "Mylan" må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes. Man har kendskab til ca. 1...
Kan om nødvendigt anvendes.

Man har kendskab til ca. 1.400 gravide, som i 1. trimester har været behandlet, uden der er opstået fosterskade. Barnet kan efter fødslen virke irritabel med gråd, rystelser og besvær med at die og sove.   

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Klomipramin "Mylan".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Virkningen af både Klomipramin "Mylan" og alkohol bliver forstærket.

Alkohol og Klomipramin "Mylan"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Klomipramin "Mylan".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Virkningen af både Klomipramin "Mylan" og alkohol bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Klomipramin "Mylan" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 25 mg 1-2 gange i døgnet, stigende med 25 mg hver 2. dag til 75- 150 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.   

Ældre. Begyndelsesdosis. 10 mg i døgnet, stigende til normalt 30-50 mg i døgnet.  

  

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Sådan virker Klomipramin "Mylan"

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Clomipramin bliver i kroppen omdannet til stoffet desmethylclomipramin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 12-40 timer (clomipramin) og 54-77 timer (desmethylclomipramin).

Klomipramin "Mylan" kan erstattes med

  

filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
G, CI, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
G, CI, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 208,40
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. Udgået 24-07-2023
 
Klomipramin "Mylan" markedsføres af: Viatris
 
 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...