Xarelto®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Særlige hensyn
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Xarelto® påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Xarelto® bruges mod

 

Xarelto® er et blodfortyndende middel. Direkte orale antikoagulantia (DOAK).  

  

Xarelto® anvendes til  

 • at forebygge blodpropper hos personer, som får indsat kunstigt hofte- eller knæled
 • forebyggelse og behandling af blodprop i de dybe vener eller i lungen
 • forebyggelse af blodpropper hos patienter, som har nedsat gennemstrømning i kranspulsårerne, har haft et hjerteanfald, ustabil angina pectoris (hjertekrampe) eller har atrieflimren/-flagren og dermed øget risiko for blodpropper.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Xarelto®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  2,5 mg og 10 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

filmovertrukne tabletter  15 mg og 20 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages med mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  2,5 mg og 10 mg.
 • Kan knuses.   

filmovertrukne tabletter  15 mg og 20 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  2,5 mg og 10 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

OBS

Knust tablet kan opslæmmes i 50 ml vand og gives i sonde.   

Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.   

  

filmovertrukne tabletter  15 mg og 20 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

OBS

Skal tages med mad pga. bedre optagelse.   

Knust tablet kan opslæmmes i 50 ml vand og gives i sonde.    

Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.   

  

Dosering

Findes som tabletter og granulat til oral suspension (væske til at drikke).    

   

Voksne   

Knæ- og hofteoperationer   

 • 10 mg 6-10 timer efter operation
 • Derefter 10 mg 1 gang i døgnet i 14 dage ved knæoperation og 35 dage ved hofteoperation.

   

Forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener eller i lungen   

 • 15 mg 2 gange i døgnet i tre uger
 • Derefter 20 mg 1 gang i døgnet i 3-6 måneder
 • Dosis nedsættes evt. til 15 mg 1 gang i døgnet ved dårlig nyrefunktion
 • Ved behandling i mere end 6 måneder kan dosis ofte nedsættes til 10 mg i døgnet
 • Behandlingens varighed er individuel.

   

Forebyggelse af blodpropper ved atrieflimren/-flagren   

 • 20 mg 1 gang i døgnet
 • Dosis nedsættes evt. til 15 mg 1 gang i døgnet ved dårlig nyrefunktion
 • Behandlingens varighed er individuel.

   

Forebyggelse af blodpropper ved hjertesygdom eller efter hjerteanfald   

 • 2,5 mg 2 gange i døgnet, morgen og aften
 • Behandlingens varighed er individuel.

   

Børn og unge under 18 år    

Behandling og forebyggelse af blodpropper   

   

Bemærk: 1 mg rivaroxaban svarer til 1 ml oral suspension.   

   

Legemsvægt    

Dosis pr. gang    

Antal doser i døgnet    

Større end eller lig med    

Mindre end    

2,6   

3   

0,8 mg    

3   

3   

4   

0,9 mg    

3   

4   

5   

1,4 mg    

3   

5   

7   

1,6 mg    

3   

7   

8   

1,8 mg    

3   

8   

9   

2,4 mg    

3   

9   

10   

2,8 mg    

3   

10   

12   

3 mg    

3   

12   

30   

5 mg    

2   

30   

50   

15 mg    

1   

50   

   

20 mg    

1   

   

Bemærk:   

 • Tabletter
  • Tabl. 15 mg og 20 mg skal tages sammen med mad.
  • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
  • Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.
  • Knust tablet kan opslæmmes i 50 ml vand og gives i sonde.
 • Oral suspension
  • Vedr. tilberedning af oral suspension, se Håndtering og holdbarhed.
  • Oral suspension skal tages sammen med mad eller madning efterfulgt af væske.

   

Hvis du glemmer en dosis:   

 • Ved dosis 3 gange i døgnet til børn med legemsvægt under 12 kg: Den glemte dosis springes over. Der fortsættes med den næste planlagte dosis. Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved 5 mg eller 2,5 mg 2 gange i døgnet: Du fortsætter med den næste planlagte dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved 15 mg 2 gange i døgnet.: Dosis tages straks (evt. begge doser) for at sikre en daglig dosis på 30 mg.
 • Ved 10 mg, 15 mg eller 20 mg 1 gang i døgnet: Dosis tages straks, og du fortsætter næste dag med sædvanlig dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved opkastning mere end 30 min. efter indtagelse skal dosis springes over, og næste dosis tages som planlagt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-50 ml/min)   

Bivirkninger

Hos børn blev hovedpine, feber, næseblod og opkastning set meget almindeligt, og hjertebanken almindeligt, hvilket er oftere end hos voksne.   

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Tendens til blødninger
Blødning i øjet
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter Blødning i tandkød, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Ophostning af blod Feber, Kraftesløshed, Træthed
Forhøjet kreatinin i blodet, Forhøjet urinstof i blodet
Smerter i arme og ben
Svimmelhed Hovedpine
Blod i urinen, Påvirkning af nyrerne
Kraftig menstruation
Næseblod
Småblødninger i hud og slimhinder Hudkløe, Hududslæt
Blodansamling, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hurtig puls
Mundtørhed
Utilpashed
Leverpåvirkning
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner Nældefeber
Påvirkning af bugspytkirtlen
Allergiske hudreaktioner
Besvimelsesanfald, Hjerneblødning
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverbetændelse, Ophobning af galde Gulsot
Forhøjet galdefarvestof
Muskelblødning
Blodansamling på pulsårer
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Allergisk lungebetændelse
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde*, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

Med ukendt hyppighed er set nyresvigt og øget tryk i musklerne.  

*) Alvorlige hudreaktioner opstod som regel inden for de første to uger af behandlingen.  

Det skal du vide, når du tager Xarelto®

Hvornår må du ikke tage Xarelto®

Hvornår må du ikke tage Xarelto®

Midlet bør ikke anvendes:   ved aktiv blødning ved...

Midlet bør ikke anvendes:   

 • ved aktiv blødning
 • ved risiko for blødning, fx efter et slag
 • hvis du for nyligt har været gennem en operation, fx i hjernen eller rygmarven
 • hvis du har kunstig hjerteklap.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-15 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved øget tendens til ...
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved øget tendens til blødning, fx ved meget højt blodtryk, som ikke er behandlet.
 • Hvis du har risiko for at få mavesår, skal du muligvis have forebyggende behandling.
 • Behandling med Xarelto® skal ophøre 1-2 døgn før kirurgiske indgreb med risiko for blødning.
 • Hvis du har en sygdom kaldet antifosfolipidsyndrom, som er en forstyrrelse i dit immunsystem, skal lægen vurdere, om du må behandles med Xarelto®.
 • Husk at fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Xarelto®.

   

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.   

Skal du opereres, skal du måske holde pause med Xarelto®. Tal med din læge.    

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-50 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Midlet bør ikke anvendes ved visse leversygdomme, fx leversygdomme med risiko for blødning.   

   

Anden medicin sammen med Xarelto®

Anden medicin sammen med Xarelto®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • HIV-midler (proteasehæmmere) samt visse svampemidler (itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol) bør ikke anvendes sammen med Xarelto® pga. blødningsrisiko.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital og phenytoin) kan nedsætte virkningen af Xarelto®.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med acetylsalicylsyre, andre blodfortyndende midler og blodpladehæmmende midler, fx clopidogrel pga. risiko for blødning.
 • Samtidig behandling med et NSAID (midler mod gigt og smerter) kan øge risikoen for blødning og justering af dosis kan derfor være nødvendig. Hvis du er i behandling med et NSAID, mens du får Xarelto®, skal du straks kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.
 • Samtidig behandling med antidepressive midler (SSRI- eller SNRI-præparater) kan medføre øget risiko for blødning.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Xarelto®.
 • Hvis du har dårligt fungerende nyrer, kan visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt fluconazol (svampemiddel) øge virkningen af Xarelto®.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Granulat til oral suspensionTilberedn...

Håndtering   

 • Granulat til oral suspension
 • Tilberedning af suspension
  • Granulatet opslæmmes til en ensartet suspension ved at tilsætte:
   • 50 ml vand uden brus til 100 ml flaske
   • 100 ml vand uden brus til 250 ml flaske.
  • Flasken rystes i 60 sekunder efter tilsætningen.
  • Flasken rystes også i 10 sekunder umiddelbart før hver dosering.
  • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

   

Holdbarhed   

 • Granulat til oral suspension
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig oral suspension:
  • Flasken opbevares opretstående.
  • Kan opbevares højst 14 dage.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Xarelto®

Alkohol og Xarelto® påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Xarelto® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter og granulat til oral suspension (væske til at drikke).   

  

Voksne  

Knæ- og hofteoperationer  

 • 10 mg 6-10 timer efter operation
 • Derefter 10 mg 1 gang i døgnet i 14 dage ved knæoperation og 35 dage ved hofteoperation.

  

Forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener eller i lungen  

 • 15 mg 2 gange i døgnet i tre uger
 • Derefter 20 mg 1 gang i døgnet i 3-6 måneder
 • Dosis nedsættes evt. til 15 mg 1 gang i døgnet ved dårlig nyrefunktion
 • Ved behandling i mere end 6 måneder kan dosis ofte nedsættes til 10 mg i døgnet
 • Behandlingens varighed er individuel.

  

Forebyggelse af blodpropper ved atrieflimren/-flagren  

 • 20 mg 1 gang i døgnet
 • Dosis nedsættes evt. til 15 mg 1 gang i døgnet ved dårlig nyrefunktion
 • Behandlingens varighed er individuel.

  

Forebyggelse af blodpropper ved hjertesygdom eller efter hjerteanfald  

 • 2,5 mg 2 gange i døgnet, morgen og aften
 • Behandlingens varighed er individuel.

  

Børn og unge under 18 år   

Behandling og forebyggelse af blodpropper  

  

Bemærk: 1 mg rivaroxaban svarer til 1 ml oral suspension.  

  

Legemsvægt   

Dosis pr. gang   

Antal doser i døgnet   

Større end eller lig med   

Mindre end   

2,6  

3  

0,8 mg   

3  

3  

4  

0,9 mg   

3  

4  

5  

1,4 mg   

3  

5  

7  

1,6 mg   

3  

7  

8  

1,8 mg   

3  

8  

9  

2,4 mg   

3  

9  

10  

2,8 mg   

3  

10  

12  

3 mg   

3  

12  

30  

5 mg   

2  

30  

50  

15 mg   

1  

50  

  

20 mg   

1  

  

Bemærk:  

 • Tabletter
  • Tabl. 15 mg og 20 mg skal tages sammen med mad.
  • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
  • Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.
  • Knust tablet kan opslæmmes i 50 ml vand og gives i sonde.
 • Oral suspension
  • Vedr. tilberedning af oral suspension, se Håndtering og holdbarhed.
  • Oral suspension skal tages sammen med mad eller madning efterfulgt af væske.

  

Hvis du glemmer en dosis:  

 • Ved dosis 3 gange i døgnet til børn med legemsvægt under 12 kg: Den glemte dosis springes over. Der fortsættes med den næste planlagte dosis. Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved 5 mg eller 2,5 mg 2 gange i døgnet: Du fortsætter med den næste planlagte dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved 15 mg 2 gange i døgnet.: Dosis tages straks (evt. begge doser) for at sikre en daglig dosis på 30 mg.
 • Ved 10 mg, 15 mg eller 20 mg 1 gang i døgnet: Dosis tages straks, og du fortsætter næste dag med sædvanlig dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved opkastning mere end 30 min. efter indtagelse skal dosis springes over, og næste dosis tages som planlagt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-50 ml/min)  

Sådan virker Xarelto®

 • Virker ved at hæmme en blodstørkningsfaktor (faktor Xa), som normalt findes i blodet. Faktor Xa er nødvendig for, at blodet kan størkne.
 • Halveringstid () er 5-9 timer (unge) og 11-13 timer (ældre).

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
2,5, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
10, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
15, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 15 mg
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
20, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Tabletter 2,5 mg og granulat til oral opløsning  

 • Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.
 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 509,10
Recept filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 895,85
Recept filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 196 stk. (blister) 1.739,75
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 10 stk. (blister) Udgået 17-04-2023
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 10 stk. (blister) (2care4) 411,95
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 14 stk. (blister) 314,90
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) (Orifarm) 668,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) (Abacus) 669,10
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 666,50
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) (2care4) 670,75
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 2.103,80
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) (Orifarm) 2.150,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.146,40
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) (2care4) 2.147,45
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 623,20
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 621,90
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 42 stk. (blister) 926,40
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 42 stk. (blister) (Abacus) 890,50
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 42 stk. (blister) (2care4) 889,45
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 42 stk. (blister) (Orifarm) 925,00
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Orifarm) 2.102,00
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Paranova) 2.087,15
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Abacus) 2.024,15
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (2care4) 2.023,05
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 2.103,80
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.146,40
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 621,85
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 623,20
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 624,60
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (2care4) 2.102,10
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Paranova) 2.104,55
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Abacus) 2.097,80
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Orifarm) 2.096,50
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk (blister) 2.103,80
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.146,40
Recept granulat til oral suspension 1 mg/ml 100 ml (børn under 4 kg) 123,30
Recept granulat til oral suspension 1 mg/ml 250 ml (børn 4 kg og derover) 229,80
 
Xarelto® markedsføres af: Bayer
 
 
 

Revisionsdato

06.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...