Xarelto®

B01AF01
 

Xarelto® er et blodfortyndende middel. Direkte orale antikoagulantia (DOAK)

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Skal du opereres, skal du måske holde pause med Xarelto®. Tal med din læge. Læs mere

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Xarelto® anvendes til 

 • at forebygge blodpropper hos personer, som får indsat kunstigt hofte- eller knæled
 • forebyggelse og behandling af blodprop i de dybe vener eller i lungen
 • forebyggelse af blodpropper hos patienter, som har nedsat gennemstrømning i kranspulsårerne, har haft et hjerteanfald, ustabil angina pectoris (hjertekrampe) eller har atrieflimren/-flagren og dermed øget risiko for blodpropper.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og granulat til oral suspension (væske til at drikke).  

 

Voksne 

Knæ- og hofteoperationer 

 • 10 mg 6-10 timer efter operation
 • Derefter 10 mg 1 gang i døgnet i 14 dage ved knæoperation og 35 dage ved hofteoperation.

 

Forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener eller i lungen 

 • 15 mg 2 gange i døgnet i tre uger
 • Derefter 20 mg 1 gang i døgnet i 3-6 måneder
 • Dosis nedsættes evt. til 15 mg 1 gang i døgnet ved dårlig nyrefunktion
 • Ved behandling i mere end 6 måneder kan dosis ofte nedsættes til 10 mg i døgnet
 • Behandlingens varighed er individuel.

 

Forebyggelse af blodpropper ved atrieflimren/-flagren 

 • 20 mg 1 gang i døgnet
 • Dosis nedsættes evt. til 15 mg 1 gang i døgnet ved dårlig nyrefunktion
 • Behandlingens varighed er individuel.

 

Forebyggelse af blodpropper ved hjertesygdom eller efter hjerteanfald 

 • 2,5 mg 2 gange i døgnet, morgen og aften
 • Behandlingens varighed er individuel.

 

Børn og unge under 18 år  

Behandling og forebyggelse af blodpropper 

 

Bemærk: 1 mg rivaroxaban svarer til 1 ml oral suspension. 

 

Legemsvægt  

Dosis pr. gang  

Antal doser i døgnet  

Større end eller lig med  

Mindre end  

2,6 

0,8 mg  

0,9 mg  

1,4 mg  

1,6 mg  

1,8 mg  

2,4 mg  

10 

2,8 mg  

10 

12 

3 mg  

12 

30 

5 mg  

30 

50 

15 mg  

50 

 

20 mg  

 

Bemærk: 

 • Tabletter
  • Tabl. 15 mg og 20 mg skal indtages sammen med mad.
  • Tabletterne kan knuses og blandes med vand eller æblemos før indtagelse.
  • Knust tablet kan blandes i 50 ml vand og gives i sonde.
  • Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.
 • Oral suspension
  • Vedr. tilberedning af oral suspension, se Håndtering og holdbarhed.
  • Oral suspension skal tages sammen med mad eller madning efterfulgt af væske.

 

Hvis du glemmer en dosis: 

 • Ved dosis 3 gange i døgnet til børn med legemsvægt under 12 kg: Den glemte dosis springes over. Der fortsættes med den næste planlagte dosis. Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved 5 mg eller 2,5 mg 2 gange i døgnet: Du fortsætter med den næste planlagte dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved 15 mg 2 gange i døgnet.: Dosis tages straks (evt. begge doser) for at sikre en daglig dosis på 30 mg.
 • Ved 10 mg, 15 mg eller 20 mg 1 gang i døgnet: Dosis tages straks, og du fortsætter næste dag med sædvanlig dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en manglende dosis.
 • Ved opkastning mere end 30 min. efter indtagelse skal dosis springes over, og næste dosis tages som planlagt.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-50 ml/min) 

Bivirkninger

Hos børn blev hovedpine, feber, næseblod og opkastning set meget almindeligt, og hjertebanken almindeligt, hvilket er oftere end hos voksne.  

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, tendens til blødninger.
Blødning i øjet.
Blødning i mave-tarmkanalen, mavesmerter, Blødning i tandkød, diarré, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, kvalme, opkastning.
Ophostning af blod, svimmelhed, Feber, kraftesløshed, træthed.
Forhøjet kreatinin i blodet, forhøjet urinstof i blodet.
Smerter i arme og ben.
Hovedpine.
Blod i urinen, påvirkning af nyrerne.
Kraftig menstruation.
Næseblod.
Småblødninger i hud og slimhinder, Hudkløe, hududslæt.
Blodansamling, lavt blodtryk, væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet antal blodplader, øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hurtig puls.
Mundtørhed.
Utilpashed.
Leverpåvirkning.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, allergiske reaktioner, Nældefeber.
Påvirkning af bugspytkirtlen.
Allergiske hudreaktioner.
Besvimelsesanfald, hjerneblødning.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse, ophobning af galde, Gulsot.
Forhøjet galdefarvestof.
Muskelblødning.
Blodansamling på pulsårer.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Alvorlig hudreaktion, anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde*, alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

Med ukendt hyppighed er set nyresvigt og øget tryk i musklerne. 

*) Alvorlige hudreaktioner opstod som regel inden for de første to uger af behandlingen. 

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes: 

 • ved aktiv blødning
 • ved risiko for blødning, fx efter et slag
 • hvis du for nyligt har været gennem en operation, fx i hjernen eller rygmarven
 • hvis du har kunstig hjerteklap.

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved øget tendens til blødning, fx ved meget højt blodtryk, som ikke er behandlet.
 • Hvis du har risiko for at få mavesår, skal du muligvis have forebyggende behandling.
 • Behandling med Xarelto® skal ophøre 1-2 døgn før kirurgiske indgreb med risiko for blødning.
 • Hvis du har en sygdom kaldet antifosfolipidsyndrom, som er en forstyrrelse i dit immunsystem, skal lægen vurdere, om du må behandles med Xarelto®.
 • Husk at fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Xarelto®.

Nedsat leverfunktion 

Midlet bør ikke anvendes ved visse leversygdomme, fx leversygdomme med risiko for blødning. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • HIV-midler (proteasehæmmere) samt visse svampemidler (itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol) bør ikke anvendes sammen med Xarelto® pga. blødningsrisiko.
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og visse epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital og phenytoin) kan nedsætte virkningen af Xarelto®.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerter), acetylsalicylsyre, andre blodfortyndende midler og blodpladehæmmende midler, fx clopidogrel.
 • Samtidig behandling med antidepressive midler (SSRI- eller SNRI-præparater) kan medføre øget risiko for blødning.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Xarelto®.
 • Hvis du har dårligt fungerende nyrer, kan visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt fluconazol (svampemiddel) øge virkningen af Xarelto®.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 døgns karantæne.

Virkning

 • Virker ved at hæmme en blodstørkningsfaktor (faktor Xa), som normalt findes i blodet. Faktor Xa er nødvendig for, at blodet kan størkne.
 • Halveringstid () er 5-9 timer (unge) og 11-13 timer (ældre).

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Granulat til oral suspension
 • Tilberedning af suspension
  • Granulatet opslæmmes til en ensartet suspension ved at tilsætte:
   • 50 ml vand uden brus til 100 ml flaske
   • 100 ml vand uden brus til 250 ml flaske.
  • Flasken rystes i 60 sekunder efter tilsætningen.
  • Flasken rystes også i 10 sekunder umiddelbart før hver dosering.
  • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Granulat til oral suspension
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig oral suspension:
  • Flasken opbevares opretstående.
  • Kan opbevares højst 14 dage.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg rivaroxaban. 

Granulat til oral suspension. 1 g indeholder 19,7 mg rivaroxaban. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : granulat til oral suspension 1 mg/ml
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Propylenglycol : granulat til oral suspension 1 mg/ml

Firma

Tilskud

Tabletter 2,5 mg og granulat til oral opløsning 

 • Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 511,40
Recept filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 899,95
Recept filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 196 stk. (blister) 1.747,80
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 10 stk. (blister) 234,40
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 14 stk. (blister) 316,30
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) (Orifarm) 671,10
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) (Abacus) 671,10
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 669,55
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 2.113,55
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) (Orifarm) 2.166,00
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.156,35
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) (2care4) Udgået 16-05-2022
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 626,05
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 626,05
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 42 stk. (blister) 930,65
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 42 stk. (blister) (Abacus) 928,25
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 42 stk. (blister) (2care4) 926,30
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 42 stk. (blister) (Orifarm) 924,00
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Orifarm) 2.105,00
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Paranova) 2.114,30
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Abacus) 2.114,30
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (2care4) 2.107,50
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 2.113,55
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.156,35
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 626,00
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 626,05
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 640,90
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (2care4) 2.114,85
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Paranova) 2.113,75
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Abacus) 2.114,30
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) (Orifarm) 2.108,80
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 98 stk (blister) 2.113,55
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 2.156,35
Recept granulat til oral suspension 1 mg/ml 100 ml (børn under 4 kg) 123,80
Recept granulat til oral suspension 1 mg/ml 250 ml (børn 4 kg og derover) 230,75

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
2,5, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
10, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
15, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 15 mg
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
20, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. maj 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...