Morfin "EQL Pharma"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Morfin "EQL Pharma". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Morfin "EQL Pharma" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Særlige hensyn
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Morfin "EQL Pharma". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Morfin "EQL Pharma" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Lægen skal vurdere, om d...
Trafik: Du må ikke køre bil.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Morfin "EQL Pharma" bruges mod

 

Morfin "EQL Pharma" er et stærkt smertestillende middel.   

  

Morfin "EQL Pharma" anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Morfin "EQL Pharma"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  10 mg og 30 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages konsekvent med mad eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  10 mg og 30 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  10 mg og 30 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10-30 mg hver 4. time. Dosis kan øges med 5-10 mg ad gangen til ønsket effekt.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Børn. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,2-0,4 mg pr. kg legemsvægt pr. dosis.

   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Stop af behandling

Stop af behandling

Hvis du skal stoppe behandling med Morfin "EQL Pharma...

Hvis du skal stoppe behandling med Morfin "EQL Pharma" efter længere tids brug, bør det foregå langsomt og gerne over mange uger for at undgå bivirkninger.    

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Feber
Humørsvingninger
Blodtryksfald når man rejser sig
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Små pupiller
Mavesmerter Mundtørhed
For lidt ilt i blodet Kraftesløshed
Nedsat appetit
Svimmelhed Hovedpine
Forvirring, Hallucinationer Søvnighed, Søvnløshed
Manglende vandladning
Åndenød
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls Hjertebanken, Hurtig puls
Synsforstyrrelser
Tarmslyng Fordøjelsesbesvær, Smagsforstyrrelser
Kramper i galdevejene
Allergiske reaktioner
Leverpåvirkning
Kramper, Øget muskelspænding
Muskelkramper, Rysten, Ændring i hudens følesans
Afhængighed af midlet**, Angst, Opstemthed, Uro og rastløshed
Gener fra urinvejene  (bl.a. sammentrækninger), Nedsat urinproduktion
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne
Øget svedtendens
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk Ansigtsrødme
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i bugspytkirtlen
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand Nældefeber
Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser*, Tilvænning
Øget følsomhed for smerter
Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation Nedsat sexlyst
Pauser i vejrtrækningen under søvn

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.   

Det skal du vide, når du tager Morfin "EQL Pharma"

Hvornår må du ikke tage Morfin "EQL Pharma"

Hvornår må du ikke tage Morfin "EQL Pharma"

Bør ikke anvendes ved   alvorlige vejrtrækningspro...

Bør ikke anvendes ved   

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer (kan dog i særlige tilfælde bruges i lav dosering ved visse former for akut åndenød).
 • forstoppelse eller tarmslyng.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende vi...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:   

Typiske fejl:    

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Morfin "EQL Pharma"

Anden medicin sammen med Morfin "EQL Pharma"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Morfin "EQL Pharma"s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Morfin "EQL Pharma"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Morfin "EQL Pharma" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Rifampicin (middel mod tuberkulose) kan nedsætte virkningen af Morfin "EQL Pharma".
 • Lægemidler med morfin (stærkt smertestillende midler) kan muligvis nedsætte virkningen af blodpladehæmmende midler (fx clopidogrel).
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Længerevar...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Må kun anvendes efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Små mængder morfin går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Morfin "EQL Pharma". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Morfin "EQL Pharma" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Morfin "EQL Pharma"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Morfin "EQL Pharma".
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Morfin "EQL Pharma" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne. Lægen skal vurdere, om du må tappes.
Forbudt

Doping

Brug af Morfin "EQL Pharma" vil blive betragtet som d...

Brug af Morfin "EQL Pharma" vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Morfin "EQL Pharma" må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som tabletter.  

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10-30 mg hver 4. time. Dosis kan øges med 5-10 mg ad gangen til ønsket effekt.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Børn. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,2-0,4 mg pr. kg legemsvægt pr. dosis.

  

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Morfin "EQL Pharma"

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 7-8 timer.

Hvad indeholder Morfin "EQL Pharma"?

Morphin.  

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 10 mg
Andre
30 mg
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Morfin "EQL Pharma" kan erstattes med

  

tabletter 10 mg
 
tabletter 30 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
tabletter 10 mg
 

Tabletter  30 mg

Præg:
30
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Injektionsvæske  

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Morfin "EQL Pharma"
30 stk. (blister) 55,40
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Morfin "EQL Pharma"
100 stk. 128,95
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Morfin "EQL Pharma"
100 stk. (blister) 128,95
Recept tabletter 30 mg (kan dosisdisp.)
Morfin "EQL Pharma"
100 stk. 299,85
 
Morfin "EQL Pharma" markedsføres af: EQL Pharma
 
 
 

Revisionsdato

04.12.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...
 

Vil du vide mere?

 

 

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du håndterer stærk smertestillende medicin med opioder (morfin) fx smerteplaster. Filmen er fra kampagnen STOP TÆNK TJEK