Sandimmun®

Sandimmun Neoral
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol og Sandimmun® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol og Sandimmun® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Sandimmun® bruges mod

Sandimmun® er et middel mod afstødning af organer efter transplantationer.  

 

Sandimmun® anvendes  

 • sammen med andre lægemidler for at forhindre, at kroppen afstøder det nye organ efter en transplantation.
 • ved alvorlig nyresygdom
 • ved svære tilfælde af psoriasis og andre hudsygdomme
 • ved leddegigt.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Sandimmun®

Mad og drikke

Mad og drikke

bløde kapsler  25 mg, 50 mg, 100 mg og 100 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

bløde kapsler  25 mg, 50 mg, 100 mg og 100 mg.
 • Må ikke åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
bløde kapsler  25 mg, 50 mg, 100 mg og 100 mg.
 • Synkes hele med et glas vand.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som kapsler, oral opløsning (væske til at drikke) og koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indgives i en blodåre.   

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

   

Bemærk:   

 • Kapslerne
  • Synkes hele med et glas vand.
  • Kan tages med eller uden mad.
  • Kapslen må ikke tygges eller åbnes.
 • Oral opløsning bør fortyndes med kold mælk, chokoladedrik eller æble- eller appelsinjuice umiddelbart før indtagelsen. Grapefrugtjuice bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
For meget fedt i blodet
Rysten Hovedpine
Påvirkning af nyrerne
Uønsket hårvækst hos kvinder
Forhøjet blodtryk
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Mavesmerter, Mavesår, Vækst af tandkødet Diarré, Kvalme, Opkastning
Feber, Træthed
Leverpåvirkning
Forhøjet urinsyre i blodet
For meget kalium i blodet, Forhøjet blodsukker Nedsat appetit
Kramper, Muskelkramper Muskelsmerter
Ændring i hudens følesans
Acne, Uønsket hårvækst
Ansigtsrødme
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Synsforstyrrelser
Vægtøgning
Besvær med at styre arme og ben, Koma, Lammelse, Påvirkning af hjernen, Påvirkning af hjernens funktion
Forvirring, Nedsat reaktionsevne, Uro og rastløshed Søvnløshed
Allergiske hudreaktioner
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i bugspytkirtlen
Muskelsvaghed, Muskelsygdom
Nervebetændelse
Udvikling af bryster hos mænd Menstruationsforstyrrelser
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Høretab
Leverskade
Smerter i arme og ben
Migræne
Småblødninger i hud og slimhinder
Blodpropper og blødning i de små kar

Det skal du vide, når du tager Sandimmun®

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet...
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

   

Alkoholindhold   

Sandimmun® er skadelig for alkoholikere, fordi:    

 • Kapsler indeholder 12 % v/v alkohol. 1 dosis på 100 mg indeholder 0,16 g alkohol, der svarer til 1,3 % af én genstand.
 • Oral opløsning indeholder ca. 12 % v/v alkohol. 1 dosis på 100 mg indeholder ca. 0,1 g alkohol, der svarer til under 1 % af én genstand.
 • Koncentrat til infusionsvæske indeholder ca. 34 % v/v alkohol. 1 dosis på ca. 0,56 g indeholder ca. 0, 56 g alkohol, der svarer til ca. 5 % af én genstand.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

Anden medicin sammen med Sandimmun®

Anden medicin sammen med Sandimmun®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Diltiazem, bosentan, lercanidipin (midler mod forhøjet blodtryk), erythromycin (antibiotikum), glibenclamid (tabletter mod diabetes), svampemidler (itraconazol, voriconazol), methylprednisolon (binyrebarkhormon), samt colchicin (middel mod urinsyregigt) øger virkningen af Sandimmun®.
 • Epilepsimidler (carbamazepin, oxcarbazepin, phenytoin), rifampicin (tuberkulosemiddel) og trimethoprim (antibiotikum) nedsætter virkningen af Sandimmun®.
 • Sandimmun® øger virkningen af digoxin (hjertemiddel), kolesterolsænkende midler (statiner, undtagen fluvastatin), repaglinid (middel mod diabetes 2) og aliskiren (middel mod forhøjet blodtryk).
 • Samtidig behandling med amphotericin B (svampemiddel), tacrolimus (andet middel ved organtransplantation), aminoglykosider, sulfonamider og trimethoprim (antibiotika), melphalan (middel mod kræft) samt andre midler ved organtransplantation kan medføre nyreskader.
 • Samtidig behandling med visse midler mod leverbetændelse kan ændre virkningen af Sandimmun®, og derfor vil behandlingen blive fulgt omhyggeligt, herunder eventuelt dosisjustering af Sandimmun®.
 • Naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Sandimmun® og kombinationen bør undgås.
 • Samtidig behandling med cannabidiol forventes at øge virkning af Sandimmun® med bivirkninger som følge, derfor kan det være nødvendigt at nedjustere dosis af Sandimmun®.
 • Samtidig anvendelse af ciclosporin og eltrombopag (middel mod blodplademangel) kan nedsatte virkningen af eltrombopag. Dosis af eltrombopag skal derfor muligvis opjusteres.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed:   

 • Oral opløsning. Efter åbning kan opløsningen opbevares i højst 2 måneder ved 20-25°C.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er en ...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en let øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. En nødvendig behandling bør dog fortsætte under graviditeten efter aftale med speciallægen.    

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol og Sandimmun® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Sandimmun®

Alkohol og Sandimmun® påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Sandimmun® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som kapsler, oral opløsning (væske til at drikke) og koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indgives i en blodåre.  

 • Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

  

Bemærk:  

 • Kapslerne
  • Synkes hele med et glas vand.
  • Kan tages med eller uden mad.
  • Kapslen må ikke tygges eller åbnes.
 • Oral opløsning bør fortyndes med kold mælk, chokoladedrik eller æble- eller appelsinjuice umiddelbart før indtagelsen. Grapefrugtjuice bør undgås.

Sådan virker Sandimmun®

 • Virker ved at undertrykke kroppens immunforsvar og dæmpe betændelsesreaktioner (inflammation) ved fx psoriasis og leddegigt.
 • Halveringstiden i blodet () er 4-25 timer.

Foto og identifikation

Bløde kapsler  25 mg

Præg:
NVR, 25 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 4,5 x 10
bløde kapsler 25 mg
 

Bløde kapsler  50 mg

Præg:
NVR, 50 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 17
bløde kapsler 50 mg
 

Bløde kapsler  100 mg

Præg:
NVR, 100 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 6 x 23
bløde kapsler 100 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept bløde kapsler 25 mg 50 stk. 608,20
Recept bløde kapsler 50 mg 50 stk. 1.144,80
Recept bløde kapsler 100 mg 50 stk. 2.135,05
Recept bløde kapsler 100 mg  (2care4) 50 stk. (blister) 2.113,00
Recept oral opløsning 100 mg/ml 50 ml 2.075,15
Recept konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 10 amp. a 1 ml 355,95
Recept konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 10 amp. a 5 ml 1.536,90
 
Sandimmun® markedsføres af: Novartis
 
 
 

Revisionsdato

22.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...