Attentin® bruges til behandling af

ADHD hos børn
ADHD hos voksne

Dispenseringsformer

tabletter

Attentin®

N06BA02
 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Attentin® anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) hos børn og unge

 

Attentin® bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter. 

Doseringen er individuel. 

 

Børn over 6 år og unge under 18 år 

 • Sædvanlig begyndelsesdosis 5 mg 1-2 gange i døgnet (fx morgen og middag).
 • Dosis kan øges med 5 mg ugentlig.
 • Højeste døgndosis er normalt 20 mg - i særlige tilfælde op til 40 mg i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Ved dosisøgning øges morgendosis normalt først.
 • Hvis man tager midlet sent på dagen kan det give søvnproblemer.
 • Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Vægttab.
Nedsat vægtøgning hos børn, Nedsat appetit.
Nervøsitet, Søvnløshed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertebanken, Hurtig puls.
Mavesmerter*, Kvalme*, Mundtørhed*, Opkastning*.
Svimmelhed.
Ændringer i blodtrykket.
Ledsmerter.
Ufrivillige rykkende bevægelser, Hovedpine.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet, Uro og rastløshed, Irritabilitet.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjertekrampe.
Væksthæmning**.
Sløret syn, Uskarpt syn.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjertestop.
Leverpåvirkning  (herunder bevidstløshed pga. leversygdom).
Kramper.
Ufrivillige bevægeforstyrrelser, Ufrivillige bevægelser og ændring i psyken.
Hallucinationer, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser, Selvmordsadfærd, Tics.
Alvorlig hudreaktion.
Betændelse eller tilstopning af hjernens kar, Hjerneblødning.
Ikke kendt. Blodprop i hjertet, Sygdom i hjertemuskulaturen.
Tyktarmsbetændelse.
Høj feber, Pludselig død.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk chock – en akut alvorlig allergisk tilstand samt allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet).
For meget syre i blodet.
Nedbrydning af muskelvæv.
Besvær med at styre arme og ben, Rysten.
Afhængighed af midlet, Forvirring, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær.
Påvirkning af nyrerne.
Impotens, Brystsmerter.
Hårtab, Hudreaktioner.
Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene, Kredsløbschok.

* Disse bivirkninger forekommer oftest ved starten af behandlingen og kan mindskes ved at tage midlet sammen med mad. 

** Set ved langvarig brug. 

 

Hvis man har været behandlet i lang tid eller med høje doser, kan der opstå forskellige bivirkninger i forbindelse med, at man stopper behandlingen (fx træthed, unormale drømme, humørforstyrrelser, søvnløshed, forlænget søvn, følelsesforfladigelse). 

Bør ikke anvendes

 • Ved hjerte-kar-sygdomme, der giver symptomer.
 • Ved en hjerneblødning eller blodprop i hjernen.
 • Ved fremskreden åreforkalkning.
 • Ved moderat til stærkt forhøjet blodtryk.
 • Ved forhøjet stofskifte.
 • Ved grøn stær.
 • Ved porfyri (sjælden arvelig stofskiftesygdom).
 • Ved svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Ved tidligere eller nuværende misbrug (personen selv - eller i hustanden).
 • En række psykiatriske lidelser kan forværres: Mani, psykoser, svær depression, ikke-velkontrolleret type 1 bipolar affektiv sindslidelse, selvmords adfærd, nervøs spiseværing, Tourettes syndrom (en neurologisk lidelse med ufrivillige trækninger og udstøden af lyde).

Særlige advarsler

 • Ved bipolar lidelse er der risiko for, at behandlingen kan fremkalde episoder med forværring af sygdommen.
 • Ved psykoser er der risiko for, at symptomerne kan forværres.
 • Hjerte-kar-sygdomme. Pludselig død er set ved hjertefejl eller andre alvorlige hjertesygdomme. Midlet kan øge puls, blodtryk og muligvis medføre en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen (forlænget QT-interval). Bør undgås ved bl.a. forstyrrelser af hjerterytmen, forhøjet blodtryk og hjertekrampe (angina pectoris).
 • Hvis man oplever hjerte-kar-symptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • Kontrol af blodtryk og hjertefunktion samt for symptomer på psykiske lidelser anbefales før og under behandlingen.
 • Behandlingen genovervejes, hvis der forekommer:
  • Aggressivitet
  • Psykotiske eller maniske symptomer.
 • Ved behandling af børn bør man kontrollere højde og vægt mindst hver 6. måned.
 • Da midlet kan øge risikoen for kramper, skal det anvendes med forsigtighed ved tidligere tilfælde af kramper eller unormalt resultat af en EEG-undersøgelse (undersøgelse af hjernens elektriske aktivitet).
 • Midlet kan medføre udvikling af fysisk og psykisk afhængighed samt tolerans og der er risiko for misbrug.
 • Der er risiko for forværring ved tilfælde af ufrivillige trækninger/lyde eller Tourettes sygdom.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges.
 • Man skal være opmærksom på tegn på depression, når behandlingen stoppes, specielt hvis der har været tale om misbrug.
 • Mad og drikkevarer, der sænker eller øger graden af surhed i maven, kan henholdsvis øge eller hæmme optaget af Attentin® i kroppen.
 • Alkohol kan forstærke nogle af bivirkningerne og bør undgås under behandlingen.

Nedsat leverfunktion 

Erfaring savnes. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Attentin® må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (en alvorlig tilstand, der kræver hurtig lægehjælp og bl.a. består af feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Midler, der sænker eller øger graden af surhed i maven, kan henholdsvis øge eller hæmme optaget af Attentin® i kroppen.
 • Midler der påvirker urinens surhedsgrad kan påvirke udskillelsen og dermed virkningen af Attentin®.
 • Disulfiram (middel mod alkoholmisbrug) kan øge virkningen af Attentin®.
 • Blodtrykket kan stige ved kombination med bl.a. visse midler til bedøvelse. Hvis det er muligt, skal behandlingen med Attentin® stoppes på operationsdagen.
 • Kombination med visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan give øget risiko for hjerte-kar-sygdom.
 • Attentin® kan øge virkningen af en række midler, bl.a.: Visse blodfortyndende midler (fx warfarin), visse midler mod epilepsi (fx phenobarbital, phenytoin, primidon), morphin (middel mod smerter) og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva og SSRI).
 • Visse midler (fx midler mod psykoser) kan nedsætte virkningen af Attentin®.
 • Attentin® kan nedsætte effekten af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Visse midler mod fx forhøjet blodtryk og Attentin® modvirker hinandens effekt.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker mod ADHD ved at øge mængden af visse signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin.
 • Halveringstiden i blodet () er 10-11 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg dexamfetaminsulfat.  

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 339,95
Recept tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 341,25
Recept tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 340,00
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 595,70
Recept tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 590,00
Recept tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 965,95
Recept tabletter 20 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) Udgået 16-05-2022
Recept tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) Udgået 02-05-2022

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
S
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 5 mg
 

Tabletter  10 mg  (Nyt udseende)

Præg:
M
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Gul
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 10 mg (Nyt udseende)
 

Tabletter  10 mg  (Udfases)

Præg:
M
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 10 mg (Udfases)
 

Tabletter  20 mg  (Nyt udseende)

Præg:
L
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 20 mg (Nyt udseende)
 

Tabletter  20 mg  (Udfases)

Præg:
L
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 20 mg (Udfases)
 
 
 
 

Revisionsdato

01.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...