Attentin®

Kan om nødvendigt anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås. Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Attentin®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Alkohol forstærker bivirkninger af Attentin®, som fx svimmelhed og søvnløshed.
Forbudt
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås. Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Attentin®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Alkohol forstærker bivirkninger af Attentin®, som fx svimmelhed og søvnløshed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Attentin® bruges mod

Attentin® er et middel mod forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD).  

 

Attentin® anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD) hos børn og unge.  

  

Attentin® bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Attentin®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  5 mg, 5 mg, 5 mg, 10 mg, 10 mg, 20 mg og 20 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  5 mg, 5 mg, 5 mg, 10 mg, 10 mg, 20 mg og 20 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  5 mg, 5 mg, 5 mg, 10 mg, 10 mg, 20 mg og 20 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

Doseringen er individuel.   

   

Børn over 6 år og unge under 18 år   

 • Sædvanlig begyndelsesdosis 5 mg 1-2 gange i døgnet (fx morgen og middag).
 • Dosis kan øges med 5 mg ugentlig.
 • Højeste døgndosis er normalt 20 mg - i særlige tilfælde op til 40 mg i døgnet.

   

Bemærk:   

 • Ved dosisøgning øges morgendosis normalt først.
 • Hvis man tager midlet sent på dagen kan det give søvnproblemer.
 • Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis.
Stop af behandling

Stop af behandling

Hvis man har været behandlet i lang tid eller med høje dose...
 • Hvis man har været behandlet i lang tid eller med høje doser, kan der opstå forskellige bivirkninger i forbindelse med, at man stopper behandlingen (fx træthed, unormale drømme, humørforstyrrelser, søvnløshed, forlænget søvn, følelsesforfladigelse).
 • Man skal være opmærksom på tegn på depression, når behandlingen stoppes, specielt hvis der har været tale om misbrug.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Vægttab
Nedsat vægtøgning hos børn Nedsat appetit
Nervøsitet Søvnløshed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser Hjertebanken, Hurtig puls
Mavesmerter* Kvalme*, Mundtørhed*, Opkastning*
Ændringer i blodtrykket
Ledsmerter
Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser Hovedpine
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet, Uro og rastløshed Irritabilitet
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertekrampe
Væksthæmning**
Sløret syn, Uskarpt syn
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjertestop
Leverpåvirkning  (herunder bevidstløshed pga. leversygdom)
Kramper
Ufrivillige bevægeforstyrrelser, Ufrivillige bevægelser og ændring i psyken
Hallucinationer, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser, Selvmordsadfærd Tics
Alvorlig hudreaktion
Betændelse eller tilstopning af hjernens kar, Hjerneblødning
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodprop i hjertet, Sygdom i hjertemuskulaturen
Tyktarmsbetændelse
Høj feber, Pludselig død
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk chock – en akut alvorlig allergisk tilstand samt allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet)
For meget syre i blodet
Nedbrydning af muskelvæv
Besvær med at styre arme og ben, Rysten
Afhængighed af midlet, Forvirring, Humørsvingninger, Koncentrationsbesvær
Påvirkning af nyrerne
Impotens Brystsmerter
Hårtab Hudreaktioner
Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene, Kredsløbschok

* Disse bivirkninger forekommer oftest ved starten af behandlingen og kan mindskes ved at tage midlet sammen med mad.  

** Set ved langvarig brug.  

  

 • Hvis man har været behandlet i lang tid eller med høje doser, kan der opstå forskellige bivirkninger i forbindelse med, at man stopper behandlingen (fx træthed, unormale drømme, humørforstyrrelser, søvnløshed, forlænget søvn, følelsesforfladigelse).

Det skal du vide, når du tager Attentin®

Hvornår må du ikke tage Attentin®

Hvornår må du ikke tage Attentin®

Ved hjerte-kar-sygdomme, der giver symptomer. Ved en hjerne...
 • Ved hjerte-kar-sygdomme, der giver symptomer.
 • Ved en hjerneblødning eller blodprop i hjernen.
 • Ved fremskreden åreforkalkning.
 • Ved moderat til stærkt forhøjet blodtryk.
 • Ved forhøjet stofskifte.
 • Ved grøn stær.
 • Ved porfyri (sjælden arvelig stofskiftesygdom).
 • Ved svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Ved tidligere eller nuværende misbrug (personen selv - eller i hustanden).
 • En række psykiatriske lidelser kan forværres: Mani, psykoser, svær depression, ikke-velkontrolleret type 1 bipolar affektiv sindslidelse, selvmords adfærd, nervøs spiseværing, Tourettes syndrom (en neurologisk lidelse med ufrivillige trækninger og udstøden af lyde).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Ved bipolar lidelse er der risiko for, at behandlingen kan ...
 • Ved bipolar lidelse er der risiko for, at behandlingen kan fremkalde episoder med forværring af sygdommen.
 • Ved psykoser er der risiko for, at symptomerne kan forværres.
 • Hjerte-kar-sygdomme. Pludselig død er set ved hjertefejl eller andre alvorlige hjertesygdomme. Midlet kan øge puls, blodtryk og muligvis medføre en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen (forlænget QT-interval). Bør undgås ved bl.a. forstyrrelser af hjerterytmen, forhøjet blodtryk og hjertekrampe (angina pectoris).
 • Hvis man oplever hjerte-kar-symptomer (fx hjertebanken, åndenød, brystsmerter udløst af anstrengelse) under behandlingen, skal man søge læge.
 • Kontrol af blodtryk og hjertefunktion samt for symptomer på psykiske lidelser anbefales før og under behandlingen.
 • Behandlingen genovervejes, hvis der forekommer:
  • Aggressivitet
  • Psykotiske eller maniske symptomer.
 • Ved behandling af børn bør man kontrollere højde og vægt mindst hver 6. måned.
 • Da midlet kan øge risikoen for kramper, skal det anvendes med forsigtighed ved tidligere tilfælde af kramper eller unormalt resultat af en EEG-undersøgelse (undersøgelse af hjernens elektriske aktivitet).
 • Midlet kan medføre udvikling af fysisk og psykisk afhængighed samt tolerans og der er risiko for misbrug.
 • Der er risiko for forværring ved tilfælde af ufrivillige trækninger/lyde eller Tourettes sygdom.
 • Hos børn bør behandlingen vurderes hver halve år. En evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for tilbagefald øges.
 • Mad og drikkevarer, der sænker eller øger graden af surhed i maven, kan henholdsvis øge eller hæmme optaget af Attentin® i kroppen.
 • Man skal være opmærksom på tegn på depression, når behandlingen stoppes, specielt hvis der har været tale om misbrug.
 • Alkohol kan forstærke nogle af bivirkningerne og bør undgås under behandlingen.

Nedsat leverfunktion   

Erfaring savnes.   

   

Anden medicin sammen med Attentin®

Anden medicin sammen med Attentin®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Attentin® må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (en alvorlig tilstand, der kræver hurtig lægehjælp og bl.a. består af feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand).
 • Midler, der sænker eller øger graden af surhed i maven, kan henholdsvis øge eller hæmme optaget af Attentin® i kroppen.
 • Midler der påvirker urinens surhedsgrad kan påvirke udskillelsen og dermed virkningen af Attentin®.
 • Disulfiram (middel mod alkoholmisbrug) kan øge virkningen af Attentin®.
 • Blodtrykket kan stige ved kombination med bl.a. visse midler til bedøvelse. Hvis det er muligt, skal behandlingen med Attentin® stoppes på operationsdagen.
 • Kombination med visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan give øget risiko for hjerte-kar-sygdom.
 • Attentin® kan øge virkningen af en række midler, bl.a.: Visse blodfortyndende midler (fx warfarin), visse midler mod epilepsi (fx phenobarbital, phenytoin, primidon), morphin (middel mod smerter) og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva og SSRI).
 • Visse midler (fx midler mod psykoser) kan nedsætte virkningen af Attentin®.
 • Attentin® kan nedsætte effekten af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Visse midler mod fx forhøjet blodtryk og Attentin® modvirker hinandens effekt.
Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Alkohol: Alkohol bør undgås. Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Attentin®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Alkohol forstærker bivirkninger af Attentin®, som fx svimmelhed og søvnløshed.

Alkohol og Attentin®

Alkohol bør undgås.    Du bør ikke drikke al...

Alkohol bør undgås.    

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Attentin®.    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Alkohol forstærker bivirkninger af Attentin®, som fx svimmelhed og søvnløshed.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.
Forbudt

Doping

Brug af Attentin® vil blive betragtet som doping i ko...

Brug af Attentin® vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Attentin® må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som tabletter.  

Doseringen er individuel.  

  

Børn over 6 år og unge under 18 år  

 • Sædvanlig begyndelsesdosis 5 mg 1-2 gange i døgnet (fx morgen og middag).
 • Dosis kan øges med 5 mg ugentlig.
 • Højeste døgndosis er normalt 20 mg - i særlige tilfælde op til 40 mg i døgnet.

  

Bemærk:  

 • Ved dosisøgning øges morgendosis normalt først.
 • Hvis man tager midlet sent på dagen kan det give søvnproblemer.
 • Krydskærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv/kvart tablet indeholder halv/fjerdedel dosis.

Sådan virker Attentin®

 • Virker mod ADHD ved at øge mængden af visse signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin.
 • Halveringstiden i blodet () er 10-11 timer.

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
S
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 5 mg
 

Tabletter  10 mg

Præg:
M
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Gul
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 10 mg
 

Tabletter  20 mg

Præg:
L
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 20 mg
 

Tabletter  20 mg

Præg:
L
Kærv: Krydskærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 20 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 331,75
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 290,65
Recept tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 330,00
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 593,05
Recept tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 593,00
Recept tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 961,55
Recept tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) Udgået 15-05-2023
 
Attentin® markedsføres af: Medice
 
 
 

Revisionsdato

23.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...