Prothiaden®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Prothiaden®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Prothiaden®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Prothiaden® bruges mod

 

Prothiaden® er et middel, der anvendes til behandling af depression. Tricyklisk antidepressivt middel.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Prothiaden®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
hårde kapsler  25 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.   

overtrukne tabletter  75 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
hårde kapsler  25 mg.
 • Kan åbnes.   

overtrukne tabletter  75 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  25 mg.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

overtrukne tabletter  75 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter og kapsler.   

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 75 mg 1-2 timer før sengetid, evt. stigende med 25 mg hver 2. dag til 75-225 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Bemærk: Til ældre skal behandlingen indledes med lavere begyndelsesdosis.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Svimmelhed
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Lavt blodtryk
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Hjerterytmeforstyrrelser Hjertebanken, Hurtig puls
Grøn stær*, Uskarpt syn
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Ophobning af galde
Påvirkning af ekg Vægtøgning
Kramper
Rysten Hovedpine
Forværrede psykotiske symptomer, Let øget stemningsleje, Manier, Selvmordstanker eller -adfærd
Manglende vandladning
Seksuelle forstyrrelser, Vandladningsbesvær
Hududslæt, Øget svedtendens
Blodtryksfald når man rejser sig

* Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.  

  

 • Visse bivirkninger, fx døsighed kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler. Øget risiko for afkalkning af knoglerne ses dog også ved ubehandlet depression.

Det skal du vide, når du tager Prothiaden®

Hvornår må du ikke tage Prothiaden®

Hvornår må du ikke tage Prothiaden®

Ved hjertesvigt, forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd...
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Ved epilepsi eller andre former for kramper kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved sygdom i hjertet og ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Prothiaden®

Anden medicin sammen med Prothiaden®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Prothiaden®.
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Prothiaden®.
 • Prothiaden® kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Prothiaden® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Prothiaden®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.

Alkohol og Prothiaden®

Alkohol bør undgås.   Du skal være meget var...

Alkohol bør undgås.   

Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Prothiaden®.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Prothiaden® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter og kapsler.  

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 75 mg 1-2 timer før sengetid, evt. stigende med 25 mg hver 2. dag til 75-225 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Bemærk: Til ældre skal behandlingen indledes med lavere begyndelsesdosis.

Sådan virker Prothiaden®

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Dosulepin bliver i kroppen omdannet til flere andre aktive stoffer, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er ca. 24 timer for dosulepin og ca. 50 timer for de andre aktive stoffer.

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 10,6 x 10,6
overtrukne tabletter 75 mg
 

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
P 25
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Brun
Mål i mm: 5 x 14
hårde kapsler 25 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept overtrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 215,15
Recept hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 90,25
 
Prothiaden® markedsføres af: Teofarma
 
 
 

Revisionsdato

22.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...