Prothiaden®

N06AA16
 

Prothiaden® er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Prothiaden® anvendes til behandling af depression. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter og kapsler. 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 75 mg 1-2 timer før sengetid, evt. stigende med 25 mg hver 2. dag til 75-225 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Bemærk: Til ældre skal behandlingen indledes med lavere begyndelsesdosis.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svimmelhed.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodtryk.
Ikke kendt. Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertebanken, Hurtig puls.
Grøn stær, Uskarpt syn.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Ophobning af galde.
Påvirkning af ekg, Vægtøgning.
Kramper.
Rysten, Hovedpine.
Forværrede psykotiske symptomer, Let øget stemningsleje, Manier, Selvmordstanker eller -adfærd.
Manglende vandladning.
Seksuelle forstyrrelser, Vandladningsbesvær.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Blodtryksfald når man rejser sig.
 • Visse bivirkninger, fx døsighed kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler. Øget risiko for afkalkning af knoglerne ses dog også ved ubehandlet depression.

Bør ikke anvendes

Ved hjertesvigt, forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem eller i de første måneder efter en blodprop i hjertet

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Ved epilepsi eller andre former for kramper kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved sygdom i hjertet og ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Prothiaden®.
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Prothiaden®.
 • Prothiaden® kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Prothiaden® må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffer, bl.a. noradrenalin og serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Dosulepin bliver i kroppen omdannet til flere andre aktive stoffer, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er ca. 24 timer for dosulepin og ca. 50 timer for de andre aktive stoffer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg dosulepinhydrochlorid.
Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg dosulepinhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Farve:
Ponceau 4 R (cochenillerød A) (E124) : overtrukne tabletter 75 mg, hårde kapsler 25 mg
Titandioxid (E171) : overtrukne tabletter 75 mg, hårde kapsler 25 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept overtrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 216,85
Recept hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 90,85

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 10,6 x 10,6
overtrukne tabletter 75 mg
 

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
P 25
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Brun
Mål i mm: 5 x 14
hårde kapsler 25 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

06.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...