Warfarin "Orion"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Warfarin "Orion". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Hvis du ændrer dine alkoholvaner, kan det påvirke den blodfortyndende effekt af Warfarin "Orion".
Særlige hensyn
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Warfarin "Orion". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Hvis du ændrer dine alkoholvaner, kan det påvirke den blodfortyndende effekt af Warfarin "Orion".
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Warfarin "Orion" bruges mod

Warfarin "Orion" er et blodfortyndende middel. K-vitamin-antagonist.  

 

Warfarin "Orion" anvendes til:  

 • behandling af blodpropper
 • forebyggelse af blodpropper hos særligt udsatte, fx hvis man er sengeliggende i lang tid eller har uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren).
 
Læs mere om:

Sådan tager du Warfarin "Orion"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  2,5 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  2,5 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  2,5 mg.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

 • Der er stor individuel variation, og dosis er varierende, afhængig af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Vedligeholdelsesdosis bestemmes efter måling af blodets evne til at størkne (INR). Sædvanligvis 1-4 tabletter (2,5-10 mg) 1 gang i døgnet.
 • Varigheden af behandlingen afhænger af sygdommens art og kan i nogle tilfælde være livslang.

   

Bemærk:   

 • Den samlede daglige dosis skal tages på én gang og på samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne kan opslæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tendens til blødninger
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Overfølsomhed
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme, Opkastning
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Gulsot
Nældefeber
Leverpåvirkning
Hårtab, Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden Hudkløe, Hududslæt
Karbetændelse
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning fra mave-tarmkanalen
Blodprop
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter
Feber
Udfældning af kalk i vævene
Nyreskade
Småblødninger i hud og slimhinder

En almindelig bivirkning er øget følsomhed for warfarin efter langvarig behandling.   

Sjældent er set blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrom).  

Det skal du vide, når du tager Warfarin "Orion"

Hvornår må du ikke tage Warfarin "Orion"

Hvornår må du ikke tage Warfarin "Orion"

Bør ikke anvendes ved:   ukontrolleret forhøjet bl...

Bør ikke anvendes ved:   

 • ukontrolleret forhøjet blodtryk
 • tendens til blødning
 • nylig blødning i hjernen eller maven
 • udposninger på blodårerne (aneurismer)
 • infektion i hjertehinderne
 • svulster og sår i maven, spiserøret, tarmene eller urinvejene.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Det er vigtigt, at du tager midlet som anvist, da du ellers...
 • Det er vigtigt, at du tager midlet som anvist, da du ellers kan risikere blødninger eller blodpropper. Derfor kontrolleres blodets fortyndingsgrad (INR) regelmæssigt under behandlingen.
 • Opkastninger, diarré, ændring i rygevaner og omlægning af dine spisevaner, fx hvis du bliver vegetar, kan ændre virkningen af midlet.
 • Ved behandlingens start får du et kort, som viser, at du er i behandling med et blodfortyndende lægemiddel.
 • Ved besøg hos læge eller tandlæge skal du vise dem kortet, fordi operative indgreb og indsprøjtning i en muskel kan medføre blødninger.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved operationer, meget forhøjet blodtryk, lever- og nyresygdomme, mangel på protein C eller S, visse variationer i genet for leverenzymer, og til ældre.
 • Indtagelse af grapefrugt eller alkohol kan ændre virkningen af Warfarin "Orion".

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.   

Typiske fejl:   

 • Forveksling af antal mg med antal tabletter. Medfører risiko for blodpropper eller alvorlig blødning.
 • Patienten er ikke orienteret om, at blodets størkningsgrad (INR) skal overvåges løbende. Manglende overvågning - og justering af medicin derefter - medfører risiko for blodpropper eller alvorlig blødning.

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Warfarin "Orion"

Anden medicin sammen med Warfarin "Orion"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Det gælder også naturlægemidler og kosttilskud.    

NB:   

 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Warfarin "Orion". Kombinationen skal undgås.
 • Samtidig behandling med visse svampemidler, bl.a. miconazol som mundhulegel (fx Brentan®), øger risikoen for blødninger.

   

Følgende lægemidler nedsætter eller kan nedsætte virkningen af Warfarin "Orion", så INR falder med risiko for blodprop:
Midler mod:   

 • Epilepsi: carbamazepin, phenobarbital, phenytoin
 • Forhøjet blodtryk i lungerne: bosentan
 • Forhøjet kolesterol: colestyramin
 • HIV: nevirapin, ritonavir
 • Infektion: dicloxacillin, flucloxacillin, rifampicin
 • Kræft: cyclophosphamid
 • Kvalme: aprepitant
 • Leddegigt og Morbus Crohn: sulfasalazin.

Desuden:   

 • Immunundertrykkende middel: azathioprin
 • C-vitamin (ascorbinsyre) i store doser
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Warfarin "Orion" og må ikke tages.

   

Følgende lægemidler øger eller kan øge virkningen af Warfarin "Orion", så INR stiger med risiko for blødning:   

Midler mod:   

 • Alkoholmisbrug: disulfiram
 • Blodpropper: apixaban, argatroban, dabigatranetexilat, clopidogrel, edoxaban, eptifibatid, heparin, rivaroxaban
 • Depression: citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin
 • Epilepsi: phenytoin, valproat
 • Fedme: orlistat
 • Forhøjet kolesterol: fluvastatin, gemfibrozil, rosuvastatin, simvastatin
 • Gigt og smerter: acetylsalicylsyre, celecoxib, diclofenac, etodolac, ibuprofen, leflunomid, lornoxicam, meloxicam, naproxen, paracetamol, phenylbutazon, piroxicam, tramadol
 • Hjerterytmeforstyrrelser: amiodaron, dronedaron, propafenon
 • Infektion: amoxicillin, ampicillin, azithromycin, ciprofloxacin, clarithromycin, clavulansyre, erythromycin, isoniazid, levofloxacin, metronidazol, moxifloxacin, sulfamethizol, sulfamethoxazol med trimethoprim
 • Kredsløbsforstyrrelser: pentoxifyllin
 • Kræft: capecitabin, etoposid, erlotinib, fluoruracil, gemcitabin, ifosfamid, imatinib, tamoxifen, tegafur, trastuzumab
 • Parkinson: entacapon, ropinirol
 • Slidgigt: glucosamin
 • Stofskiftesygdom: levothyroxin
 • Svampe: econazol, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, miconazol, voriconazol
 • Malaria: atovaquon, proguanil.

Desuden:   

 • Binyrebarkhormoner: prednisolon, prednison (i høj dosis)
 • Kønshormon: tibolon
 • E-vitamin (tocopherol) i store doser.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er øget risiko for misdannelser af fosteret, spontan abort og for tidlig fødsel. Må kun anvendes efter aftale med speciallægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Warfarin "Orion". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Hvis du ændrer dine alkoholvaner, kan det påvirke den blodfortyndende effekt af Warfarin "Orion".

Alkohol og Warfarin "Orion"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Warfarin "Orion".    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Hvis du ændrer dine alkoholvaner, kan det påvirke den blodfortyndende effekt af Warfarin "Orion".    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Warfarin "Orion" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

 • Der er stor individuel variation, og dosis er varierende, afhængig af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Vedligeholdelsesdosis bestemmes efter måling af blodets evne til at størkne (INR). Sædvanligvis 1-4 tabletter (2,5-10 mg) 1 gang i døgnet.
 • Varigheden af behandlingen afhænger af sygdommens art og kan i nogle tilfælde være livslang.

  

Bemærk:  

 • Den samlede daglige dosis skal tages på én gang og på samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne kan opslæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.

Sådan virker Warfarin "Orion"

 • Virker ved at hæmme blodets evne til at størkne.
 • Normalt vil K-vitamin, indtaget med føden, bevirke en produktion i leveren af stoffer, der medvirker ved blodets størkning. Warfarin nedsætter produktionen af disse stoffer.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter 2-3 døgn.
 • Efter længere tids behandling ophører virkningen først 3-5 dage efter sidste dosis.
 • Halveringstiden i blodet ( ) er 20-60 timer.

Hvad indeholder Warfarin "Orion"?

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2,5 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 130,75
 
Warfarin "Orion" markedsføres af: Orion Pharma
 
 
 

Revisionsdato

18.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...