Rimactan® bruges til behandling af

Tuberkulose

Dispenseringsformer

hårde kapsler

Rimactan®

J04AB02
 

Rimactan® er et antibiotikum

Virksomme stoffer

Anvendelse

Rimactan® anvendes til behandling af: 

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af rifampicin. 
 • Anvendes hovedsageligt til behandling af tuberkulose i kombination med andre tuberkulosemidler.
 • Kan desuden anvendes i specielle tilfælde, fx ved alvorlige infektioner med stafylokokker.
 • Kan i visse tilfælde anvendes forebyggende til nærkontakter efter udbrud af meningitis.

Doseringsforslag

Findes som kapsler.
Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 


Tuberkulose 

 • Voksne og børn over 15 år. Sædvanligvis 600 mg i døgnet som engangsdosis. 
 • Børn 3 måneder - 15 år. 10-20 mg pr. kg legemsvægt i døgnet som engangsdosis, dog højst 450 mg i døgnet.
 • Bemærk: Dosis skal tages ½-1 time før et måltid.

 

Forebyggende til nærkontakter efter udbrud af meningitis 

 

 • Voksne og børn over 12 år. 600 mg hver 12. time i 2 dage (i alt 4 doser).
 • Børn 1-12 år. 10 mg pr. kg legemsvægt (højst 600 mg) hver 12. time i 2 dage (i alt 4 doser).
 • Børn under 1 år. 5 mg pr. kg legemsvægt hver 12. time i 2 dage (i alt 4 doser).

 
Kortvarig behandling af andre infektioner 

 • Voksne. 300 mg 3 gange i døgnet.
 • Børn. 20 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Røde øjne.
Mavesmerter, Kvalme, Oppustethed.
Svimmelhed, Rødfarvning af bl.a. urin og spyt, Træthed.
Nældefeber.
Nedsat appetit.
Bevidsthedssvækkelse, Hovedpine.
Døsighed.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Gulsot.
Fremkaldelse af Addison-krise, Porfyri  (sjælden arvelig stofskiftesygdom).
Besvær med at styre arme og ben.
Forvirring.
Menstruationsforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Synsforstyrrelser.
Alvorlig hudreaktion.
Nyresvigt.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Småblødninger i hud og slimhinder.
Kredsløbschok.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Tyktarmsbetændelse.

* Addison-krise er en akut forværring af Addisons sygdom (mangel på binyrebarkhormon) med opkastninger, mavekrampe og bevidsthedsforstyrrelser. Kræver øjeblikkelig kontakt til læge eller skadestue. 

  

Rødfarvning af urin, spyt og tårevæske er en harmløs bivirkning, som forsvinder ved behandlingsophør. 

Bør ikke anvendes

Rimactan® bør ikke anvendes ved: 

 • Tilstopning af galdevejene.
 • Porfyri (sjælden arvelig stofskiftesygdom), da Rimactan® kan udløse anfald, der viser sig ved kolikagtige stærke smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastninger.

Særlige advarsler

Rimactan® skal anvendes med forsigtighed: 

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
 • Rimactan® farver urin og spyt rødt. Desuden farves tårevæsken rød, hvilket har betydning for personer med bløde kontaktlinser, da linserne kan misfarves.
 • Hos patienter med Addisons sygdom kan Rimactan® fremkalde Addison-krise, som er en akut forværring af Addisons sygdom (mangel på binyrebarkhormon) med opkastninger, mavekrampe og bevidsthedsforstyrrelser. Kræver øjeblikkelig kontakt til læge eller skadestue.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

 • Rimactan må ikke anvendes sammen med flg. lægemidler:
  • bedaquilin (middel mod tuberkulose)
  • gestagener
  • lurasidon (middel mod psykoser)
  • netupitant (middel mod kvalme)
  • visse calcium-blokkere (nifedipin, verapamil)
  • visse midler til immunterapi
  • visse HIV-midler
  • voriconazol (svampemiddel).
 • Rimactan® kan nedsætte virkningen af mange lægemidler, fx:
  • p-piller
  • blodfortyndende midler
  • proteasehæmmere (midler mod HIV)
  • buspiron (beroligende)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • digoxin (hjertemiddel)
  • efavirenz (middel mod HIV)
  • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
  • verapamil (middel mod forhøjet blodtryk)
  • svampemidler (itraconazol, terbinafin)
  • metadon (smertestillende)
  • tamoxifen (kræftmiddel)
  • triazolam (sovemiddel).
 • Rimactan® kan nedsætte virkningen af levonorgestrel (fortrydelsespille) markant. Ved behov for nødprævention i op til 4 uger efter indtagelse af Rimactan® bør derfor anvendes et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel, dvs. en kobberspiral. Du skal derfor kontakte din læge.
 • Rimactan® kan nedsætte virkningen af morphin (stærkt smertestillende middel.
 • Ved samtidig behandling med Rimactan® og itraconazol (svampemiddel) nedsættes virkningen af begge midler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er virksomt over for mange bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er 1-2 timer.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg eller 300 mg rifampicin. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 150 mg, hårde kapsler 300 mg, hårde kapsler 300 mg  (2care4)
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 150 mg, hårde kapsler 300 mg, hårde kapsler 300 mg  (2care4)
Andre:
Lactose : hårde kapsler 150 mg, hårde kapsler 300 mg, hårde kapsler 300 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 710,15
Recept hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 372,35
Recept hårde kapsler 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 374,95

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
NG, 150
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 150 mg
 

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
NG, 300
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Brun
Mål i mm: 6,7 x 19,1
hårde kapsler 300 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

27.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...