Targin depottabletter

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Targin. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Targin bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Særlige hensyn
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Targin. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Targin bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Targin depottabletter, komb. bruges mod

 

Targin er et middel, der anvendes ved moderate til stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Targin depottabletter, komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
depottabletter  10+5 mg, 10+5 mg, 10+5 mg, 20+10 mg, 20+10 mg, 40+20 mg og 5+2,5 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

depottabletter  10+5 mg, 10+5 mg, 10+5 mg, 20+10 mg, 20+10 mg, 40+20 mg og 5+2,5 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
depottabletter  10+5 mg, 10+5 mg, 10+5 mg, 20+10 mg, 20+10 mg, 40+20 mg og 5+2,5 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som depottabletter.   

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (5+2,5 mg) 2 gange i døgnet. Dosis kan evt. stige efter behov.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.


Bemærk:   

 • Depottabletterne skal synkes hele. 
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Stop af behandling

Stop af behandling

Hvis du skal stoppe behandling med Targin efter længere tids brug, bør det foregå langsomt og gerne over mange uger for at undgå bivirkninger.    

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Hikke, Kvalme, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning
Kraftesløshed
Nedsat appetit
Svimmelhed Hovedpine
Humørsvingninger Døsighed, Søvnløshed
Smertefuld vandladning
Hudkløe, Hudreaktioner, Øget svedtendens
Hedeture
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertekrampe Hjertebanken
Høretab
Nedsat funktion af kønskirtlerne
Synsforstyrrelser
Mundbetændelse, Tarmslyng Oppustethed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær, Sår i munden
Søvnlignende sløvhedstilstand Kulderystelser
Overfølsomhed
Leverpåvirkning, Vægttab
Væskemangel Tørst
Kramper, Muskelkramper, Øget muskelspænding Muskelsmerter
Koordinationsbesvær, Migræne, Rysten, Ufrivillige langsomme bevægelser
Angst, Depression, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Talebesvær, Uro og rastløshed Rastløshed
Brystsmerter, Nedsat sexlyst
Åndenød Hoste, Snue
Tør hud
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben Afslapning af karrenes muskler
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Blødning fra mave-tarmkanalen, Tandgener Blødning i tandkød
Ophobning af galde
Nældefeber
Vægtøgning
Øget appetit
Afhængighed af midlet**
Gaben
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sure opstød
Abstinenser*, Tilvænning
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Sløvhed, Ændring i hudens følesans Øget følsomhed for smerter
Aggressivitet, Hallucinationer, Opstemthed Mareridt
Manglende vandladning
Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation
Nedsat vejrtrækning, Pauser i vejrtrækningen under søvn

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

** Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.   

Det skal du vide, når du tager Targin depottabletter, komb.

Hvornår må du ikke tage Targin depottabletter, komb.

Hvornår må du ikke tage Targin depottabletter, komb.

Bør ikke anvendes   

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende vi...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:
Der er set flere eksempler på:    

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Targin depottabletter, komb.

Anden medicin sammen med Targin depottabletter, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Targin sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Targin sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Targin kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Targin. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Targin bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Targin depottabletter, komb.

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Targin.
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Targin bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Forbudt

Doping

Brug af Targin vil blive betragtet som doping i konku...

Brug af Targin vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Targin må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som depottabletter.  

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (5+2,5 mg) 2 gange i døgnet. Dosis kan evt. stige efter behov.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.


Bemærk:  

 • Depottabletterne skal synkes hele. 
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Targin depottabletter, komb.

Oxycodon 

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
  Oxycodon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger. Virkningen varer ca. 12 timer.

Naloxon 

 • Modvirker den forstoppelse, der opstår ved brug af stærk smertestillende medicin.

Hvad indeholder Targin depottabletter, komb.?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
depottabletter 5+2,5 mg
Naloxon (2,500 mg)
Oxycodon (5 mg)
Farve
Andre
40+20 mg
Naloxon (20 mg)
Oxycodon (40 mg)
Farve
Andre
10+5 mg
Naloxon (5 mg)
Oxycodon (10 mg)
Farve
Andre
20+10 mg
Naloxon (10 mg)
Oxycodon (20 mg)
Farve
Andre
20+10 mg  (2care4)
Naloxon (10 mg)
Oxycodon (20 mg)
Farve
Andre
10+5 mg  (2care4)
Naloxon (5 mg)
Oxycodon (10 mg)
Farve
Andre
10+5 mg  (Orifarm)
Naloxon (5 mg)
Oxycodon (10 mg)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Foto og identifikation

Depottabletter  5+2,5 mg

Præg:
OXN, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 5+2,5 mg
 

Depottabletter  10+5 mg

Præg:
OXN, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 10+5 mg
 

Depottabletter  20+10 mg

Præg:
OXN, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 20+10 mg
 

Depottabletter  40+20 mg

Præg:
OXN, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 14
depottabletter 40+20 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 5+2,5 mg (kan dosisdisp.)
Targin
28 stk. (blister) 147,45
Recept depottabletter 10+5 mg (kan dosisdisp.)
Targin
28 stk. blister) 254,20
Recept depottabletter 20+10 mg (kan dosisdisp.)
Targin
28 stk. (blister) 463,40
Recept depottabletter 5+2,5 mg (kan dosisdisp.)
Targin
98 stk. (blister) 464,65
Recept depottabletter 40+20 mg (kan dosisdisp.)
Targin
98 stk. (blister) 2.891,20
Recept depottabletter 10+5 mg (kan dosisdisp.)
Targin
98 stk. (blister) 822,10
Recept depottabletter 20+10 mg (kan dosisdisp.)
Targin
98 stk. (blister) 1.541,00
Recept depottabletter 10+5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Targin
98 stk. (blister) 742,00
Recept depottabletter 20+10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Targin
100 stk. (blister) 1.570,00
Recept depottabletter 10+5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Targin
100 stk. (blister) 750,00
 
Targin depottabletter, komb. markedsføres af: Mundipharma
 
 
 

Revisionsdato

20.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...
 

Vil du vide mere?

 

 

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du håndterer stærk smertestillende medicin med opioder (morfin) fx smerteplaster. Filmen er fra kampagnen STOP TÆNK TJEK