Morfin "SAD" bruges til behandling af

Smerter

Morfin "SAD"

N02AA01
 

Morfin "SAD" er et stærkt smertestillende middel. 

 

Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Morfin "SAD" anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter, suppositorier (stikpiller til indføring i endetarmen) og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel, i en blodåre eller direkte omkring rygmarven (epiduralt). 

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Humørsvingninger.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Mavesmerter, Mundtørhed.
For lidt ilt i blodet, Åndenød.
Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Manglende vandladning.
Små pupiller.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kramper i galdevejene, Tarmslyng.
Forhøjet blodtryk, Langsom puls, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne.
Angst, Besvimelsesanfald, Kramper, Muskelkramper, Opstemthed, Rysten, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding.
Allergiske reaktioner.
Synsforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på:  

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

Nedsat leverfunktion 

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Morfin "SAD"s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Morfin "SAD"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Morfin "SAD" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Rifampicin (middel mod tuberkulose) kan nedsætte virkningen af Morfin "SAD".

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Må kun anvendes efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Små mængder morfin går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 7-8 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Suppositorier 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) morphin.
Injektionsvæske. 1 ml indeholder 0,4 mg eller 10 mg morphin.
Injektionsvæske. 1 ml indeholder 5 mg eller 20 mg morphin.
Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 20 mg morphin. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Phenol : injektionsvæske 20 mg/ml (htgl.)
Andre:
Lactose : tabletter 10 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske 0,4 mg/ml, injektionsvæske 5 mg/ml, injektionsvæske 10 mg/ml, injektionsvæske 20 mg/ml
Natriummetabisulfit : injektionsvæske 5 mg/ml, injektionsvæske 20 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske 0,4 mg/ml, injektionsvæske 5 mg/ml, injektionsvæske 10 mg/ml, injektionsvæske 20 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 10 mg 10 stk
Recept injektionsvæske 0,4 mg/ml 10 ml amp
Recept injektionsvæske 5 mg/ml 2 ml amp
Recept injektionsvæske 10 mg/ml 1 ml amp
Recept injektionsvæske 20 mg/ml 1 ml amp
Recept suppositorier 20 mg 10 stk

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-09-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...