Injektionsvæske

Revisionsdato: 19.06.2023

 

Injektionsvæsker indsprøjtes fx i en blodåre (intravenøst), under huden (subkutant), i muskler (intramuskulært), slimhinder, i et led eller direkte i øjet. 

 

 

  • Injektionsvæske, suspension
    Injektionsvæsker kan også være fremstillet som en suspension, der består af faste partikler, der er fint fordelt (suspenderet) i væsken. De faste partikler vil danne "bundfald", og beholderen skal derfor rystes eller vendes grundigt, før brug. Fx skal visse ampuller eller engangspenne med insulin rulles og vendes mindst ti gange, før de må bruges.
    Se eksempel på medicin, der fås som injektionsvæske, suspension (se under feltet "Dosering").

 

  • Depotinjektionsvæske
    Nogle injektionsvæsker er fremstillet sådan, at lægemidlet efter indsprøjtning i en muskel langsomt frigives til blodbanen over længere tid (ofte flere uger). Depotinjektionsvæsker anvendes bl.a. til lægemidler mod psykoser.
    Se eksempel på medicin, der fås som depotinjektionsvæske (se under feltet "Dosering").

Penne, ampuller og andre beholdere til injektionsvæsker

Injektionsvæsker leveres i forskellige beholdere, fx ampuller (amp) eller hætteglas (htgl), hvorfra injektionsvæsken trækkes op i en sprøjte med kanyle.  

 

Det kan også være cylinderampuller, der skal anvendes i specielle flerdosispenne, kassetter til dosisdispensering, færdigfyldte sprøjter eller engangspenne, som eventuelt tages af patienten selv. Det ses ved insulin, væksthormon og lavmolekylært heparin mod blodpropper. 

 

 

Heparin i engangssprøjte 

 

Se film om brug af engangspenne.  

 

Læs mere om andre former for lægemidler.  

 

Forfatter(e)