Zolpidem "Hexal"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Zolpidem "Hexal".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Zolpidem "Hexal" bliver forstærket.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Zolpidem "Hexal".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Zolpidem "Hexal" bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Zolpidem "Hexal" bruges mod

Zolpidem "Hexal" er et sovemiddel. Benzodiazepinlignende middel.   

 

Zolpidem "Hexal" anvendes kortvarigt mod søvnløshed.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Zolpidem "Hexal"

Mad og drikke

Mad og drikke

filmovertrukne tabletter  10 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  10 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (10 mg) 15-30 min. før sovetid.
 • Ældre og svækkede personer. Sædvanligvis ½ tablet (5 mg) 15-30 min. før sovetid. Hvis dosis på 5 mg tåles, men der ikke er tilstrækkelig effekt, kan man forsøge at øge dosis til 10 mg.

   

Bemærk:   

 • Midlet bør kun anvendes undtagelsesvis. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, normalt fra få dage til højst 2 uger.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
Stop af behandling

Stop af behandling

Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå forværret søvnløshed og abstinenssymptomer.   

Bivirkninger

 • Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
 • Alle benzodiazepinlignende midler som bl.a. Zolpidem "Hexal" medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning. Risikoen øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Træthed
Luftvejsinfektion
Rygsmerter
Hukommelsesbesvær  (bl.a. hukommelsestab i tiden efter man har indtaget midlet), Svimmelhed Hovedpine
Depression, Følelsesforfladigelse, Uro og rastløshed Døsighed  (dagen efter indtagelse), Mareridt, Søvnløshed  (forværring)
Hudreaktioner
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Dobbeltsyn, Sløret syn
Faldtendens
Leverpåvirkning
Nedsat appetit
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsvaghed Muskelsmerter, Nakkesmerter
Besvær med at styre arme og ben, Rysten, Ændring i hudens følesans
Aggressivitet, Forvirring, Kompleks søvnadfærd*, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Talebesvær Irritabilitet, Rastløshed, Søvngængeri
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Synsforstyrrelser
Leverskade
Nældefeber
Bevidsthedspåvirkning, Gangforstyrrelser
Ændret sexlyst
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Nedsat vejrtrækning
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser**, Tilvænning
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Adfærdsforstyrrelse, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Hallucinationer, Psykoser

* Kompleks søvnadfærd omfatter aktiviteter udført i sovende tilstand (ofte søvngængeri, men også fx bilkørsel eller spisning) og er set både efter en enkelt dosis og efter længerevarende behandling. Risikoen kan muligvis være øget ved samtidigt indtag af alkohol eller andre lægemidler, der virker dæmpende på centralnervesystemet.  

** Kan ses efter udvikling af fysisk afhængighed og består bl.a. af hovedpine, muskelsmerter, angst, rastløshed og i alvorligere tilfælde bl.a. hallucinationer og kramper.  

  

 • Konfusion og uventede psykiske reaktioner (fx aggressivitet, hallucinationer, uro, rastløshed, adfærdsforstyrrelse) ses især hos ældre. Hvis de forekommer bør behandlingen stoppes.
 • For at mindske risikoen for hukommelsesbesvær bør man sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Risiko for fortsatte bivirkninger i form af døsighed og nedsat reaktionsevne dagen efter indtagelsen - særligt, hvis der er gået mindre end 8 timer efter man har taget midlet eller man samtidigt har indtaget alkohol eller andre midler, der dæmper centralnervesystemet.
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Det skal du vide, når du tager Zolpidem "Hexal"

Hvornår må du ikke tage Zolpidem "Hexal"

Hvornår må du ikke tage Zolpidem "Hexal"

Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ik...
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Må ikke anvendes, hvis man tidligere har oplevet såkaldt kompleks søvnadfærd (aktiviteter udført i søvn som fx søvngængeri), når man har været i behandling med midler indeholdende zolpidem eller lignende stoffer.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed ...
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt være tilbageholdende med at anvende Zolpidem "Hexal", især ved tidligere medicinmisbrug.
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression bør Zolpidem "Hexal" ikke anvendes som eneste behandling, da der så kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Alkohol forstærker den søvndyssende virkning Zolpidem "Hexal".
 • Naturmidler indeholdende perikon kan nedsætte virkningen og bør undgås under behandlingen.

Nedsat leverfunktion   

 • Begyndelsesdosis skal nedsættes til 5 mg ved dårligt fungerende lever. Hvis man er under 65 år kan dosis eventuelt sættes op til højst 10 mg
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Zolpidem "Hexal"

Anden medicin sammen med Zolpidem "Hexal"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

Flere midler kan øge eller nedsætte virkningen af Zolpidem "Hexal", det gælder bl.a.:   

 • Ciprofloxacin (antibiotikum), fluvoxamin (middel mod depression) og voriconazol (svampemiddel), der alle kan øge virkningen af Zolpidem "Hexal" (samtidig behandling med ciprofloxacin eller fluvoxamin anbefales ikke).
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel), der kan nedsætte virkningen af Zolpidem "Hexal".

   

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet   

Som for andre benzodiazepinlignende midler forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:   

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Hvis midlet anvendes sent i graviditeten, kan der være risiko for påvirkning af det nyfødte barn.   

Læs mere om gravide og medicin   

Trafik

Trafik

Hvis Zolpidem "Hexal" påvirker din evne til at føre m...

Hvis Zolpidem "Hexal" påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Zolpidem "Hexal".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Zolpidem "Hexal" bliver forstærket.

Alkohol og Zolpidem "Hexal"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Zolpidem "Hexal".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Zolpidem "Hexal" bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Zolpidem "Hexal" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som tabletter.  

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (10 mg) 15-30 min. før sovetid.
 • Ældre og svækkede personer. Sædvanligvis ½ tablet (5 mg) 15-30 min. før sovetid. Hvis dosis på 5 mg tåles, men der ikke er tilstrækkelig effekt, kan man forsøge at øge dosis til 10 mg.

  

Bemærk:  

 • Midlet bør kun anvendes undtagelsesvis. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, normalt fra få dage til højst 2 uger.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Sådan virker Zolpidem "Hexal"

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som bl.a. kan fremkalde søvnløshed.
 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter.
 • Halveringstiden i blodet () er 2-3 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 12 timer.

Hvad indeholder Zolpidem "Hexal"?

Zolpidem "Hexal" kan erstattes med

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,1 x 10,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) 62,20
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 215,75
 
Zolpidem "Hexal" markedsføres af: HEXAL
 
 
 

Revisionsdato

15.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...