Metadon "DAK" tabletter

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Metadon "DAK". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Metadon "DAK" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Særlige hensyn
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Metadon "DAK". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Metadon "DAK" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Metadon "DAK" tabletter bruges mod

 

Metadon "DAK" er et stærkt smertestillende middel.  

  

Metadon "DAK" anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Metadon "DAK" tabletter

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne. Startdosis. Sædvanligvis 2,5 mg 2-3 gange i døgnet.    

   

Bemærk: Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.    

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Stop i mavesækken
Udvikling af bryster hos mænd*
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Bevidsthedssvækkelse, Sløvhed, Svimmelhed
Manglende vandladning
Seksuelle forstyrrelser
Hudkløe, Øget svedtendens
Ansigtsrødme
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Små pupiller
Mundtørhed
Kramper i galdevejene
Nedsat appetit
Hovedpine
Forvirring, Humørsvingninger, Opstemthed, Uro og rastløshed Søvnløshed
Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne  (ved høje doser)
Blodtryksfald når man rejser sig
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken**
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval**)
Hallucinationer
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kramper i lukkemuskel ved bugspytkirtlen
Abstinenser***, Tilvænning
Lavt blodsukker
Afhængighed af midlet
Gener fra urinvejene
Kredsløbschok

* Set efter længere tids brug.  

** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

*** Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

  

 • Ofte aftager bivirkningerne under længerevarende behandling, men fx svedtendens, forstoppelse og nedsat sexlyst kan vedvare i længere tid.

Det skal du vide, når du tager Metadon "DAK" tabletter

Hvornår må du ikke tage Metadon "DAK" tabletter

Hvornår må du ikke tage Metadon "DAK" tabletter

Bør ikke anvendes ved alvorlige vejrtrækningsproblemer.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Skal anvendes med forsigtighed ved Addisons sygdombehandlin...
 • Skal anvendes med forsigtighed ved
  • Addisons sygdom
  • behandling af ældre
  • bevidsthedspåvirkning
  • forhøjet tryk i kraniet og kranieskader
  • svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • Dårligt fungerende hypofyse (kirtel ved hjernen)
  • åndedrætsbesvær
  • lavt stofskifte
  • forstørret prostata
  • hjerte-kar-sygdomme
  • sygdomme i galdevejene
  • visse tarmsygdomme.
 • Midlet kan nedsætte dannelsen af binyrebarkhormon og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt med tilskud af binyrebarkhormon under behandlingen.
 • For lavt blodsukker er set i nogle tilfælde, når dosis øges og man skal muligvis have målt blodsukker efter øgning af dosis.
 • Der kan være risiko for at midlet ophobes i kroppen ved gentagen brug.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

   

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:   

Der er set flere eksempler på:    

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.    

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Metadon "DAK" tabletter

Anden medicin sammen med Metadon "DAK" tabletter

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og visse HIV-midler nedsætter virkningen af Metadon "DAK".
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (beroligende midler og sovemidler) og phenobarbital (epilepsimiddel) forstærker Metadon "DAK" hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
 • Bl.a. visse svampemidler (fluconazol og voriconazol) kan øge virkningen af Metadon "DAK", mens visse andre midler, bl.a. visse midler mod HIV (proteasehæmmere) samt naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Metadon "DAK".
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol, fentanyl), visse midler mod ADHD (amfetamin) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand), der kræver hurtig lægehjælp.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er ris...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er risiko for lav fødselsvægt, men ikke misdannelser. Hvis midlet bruges sidst i graviditeten, kan barnet få abstinenssymptomer efter fødslen. Anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Metadon "DAK". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Metadon "DAK" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Metadon "DAK" tabletter

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Metadon "DAK".
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Metadon "DAK" bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Forbudt

Doping

Brug af Metadon "DAK" vil blive betragtet som doping ...

Brug af Metadon "DAK" vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Metadon "DAK" må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne. Startdosis. Sædvanligvis 2,5 mg 2-3 gange i døgnet.   

  

Bemærk: Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)  

Sådan virker Metadon "DAK" tabletter

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
  Metadon er et morfinlignende middel, som ligner morfin både med hensyn til virkning og til bivirkninger.
 • Ved afvænning af stofmisbrugere anvendes metadon til at mindske abstinenssymptomerne.
 • Virkningen varer 4-5 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er 15-60 timer.

Hvad indeholder Metadon "DAK" tabletter?

Metadon "DAK" tabletter kan erstattes med

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 20 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 10 stk. (blister) 37,30
Recept tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 20 stk. (blister) 57,80
Recept tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 180,15
Recept tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 180,15
 
Metadon "DAK" tabletter markedsføres af: Orifarm Healthcare
 
 
 

Revisionsdato

08.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...